Tilaajille

Päät­tä­jien käsissä ra­ken­ne­taan­ko uusi päi­vä­ko­ti vai si­joi­te­taan­ko päi­vä­ko­ti kir­jas­toon – kir­jas­ton yh­tey­teen päi­vä­ko­ti nousisi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

Päiväkotilasten vanhemmille ja kyläläisille on esitelty havainnekuvat, kuinka päiväkoti voitaisiin sijoittaa kirjaston yhteyteen. Uusi päiväkoti voisi rakentua kirjaston yhteyteen jo 2021.

Siikalatva/Kestilä
Havainnekuva antaa viitteitä siitä, miltä nykyisessä väestönsuojassa voisi näyttää, jos sinne sijoitettaisiin kirjaston lasten- ja nuorten osasto.
Havainnekuva antaa viitteitä siitä, miltä nykyisessä väestönsuojassa voisi näyttää, jos sinne sijoitettaisiin kirjaston lasten- ja nuorten osasto.
Kuva: Havainnekuvat UKI Arkkitehdit Oy

Kestilän päiväkodin tilatarpeiden ratkaisemiseksi on tehty alustavia suunnitelmia uuden päiväkodin rakentamisesta ja selvitelty, saisiko johonkin olemassa olevaan kiinteistöön terveet ja toimivat tilat varhaiskasvatuksen käyttöön. Asian ratkaisemisella on kiire, koska nykyiset Pikkupihlajan tilat eivät täytä päivähoidon tilatarpeita.

Kesän aikana kunnanjohtaja Pirre Seppäsen johdolla on selvitelty kunnanhallituksen toimeksiannon pohjalta asiaa havainnekuvien avulla visualisoiden, olisiko kunnan kaksi tärkeää toimintoa mahdollista sijoittaa saman katon alle kirjastorakennukseen.