Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Pyhäntä ryhtyy sel­vit­tä­mään kou­lu­jen kuntoa: "Kor­jaus­tar­peet, ny­ky­ai­kais­ta­mi­nen ja elin­kaa­ri­ajat­te­lu ha­lu­taan käydä läpi"

Pyhäntä

Pyhännällä lähtee liikkeelle koulurakennusten kuntoselvitys, jossa mietitään muutenkin koulutiloihin liittyviä asioita.

Taustalla on perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite. Siinä esitetään, että kunta selvittää perusteellisesti koulurakennusten tilojen kunnon ja tulevat korjaustarpeet. Myös uuden koulurakentamisen vaihtoehto halutaan selvittää kustannuksineen ja aikatauluineen, ja lisäksi myös nykyisten tilojen riittävyys mahdollisten oppilasmäärien kasvaessa yllätyksellisesti.