Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koulutus
Kuukausi
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Mika Haavistolle Kerttu Saalasti -palkinto

Mika Haa­vis­tol­le Kerttu Saa­las­ti -pal­kin­to

23.09.2023 09:00
Tilaajille
Nuorten työpajalla laitetaan arki rullaamaan

Nuorten työ­pa­jal­la lai­te­taan arki rul­laa­maan

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy maanantaina 4. syyskuuta – haettavana yli 9000 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta – haet­ta­va­na yli 9000 opis­ke­lu­paik­kaa

04.09.2023 12:00
Siikalatvan lukiossa vahva yhteishenki

Sii­ka­lat­van lu­kios­sa vahva yh­teis­hen­ki

05.09.2023 08:31
Tilaajille
Kohti kuvataiteilijan ammattia – siikajokisesta Lilja Terhosta tulee animaattori tai kuvittaja

Kohti ku­va­tai­tei­li­jan am­mat­tia – sii­ka­jo­ki­ses­ta Lilja Ter­hos­ta tulee ani­maat­to­ri tai ku­vit­ta­ja

30.08.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Kutsuntakierros alkoi 2005 syntyneille – kutsunnat Pyhännällä ja Pulkkilassa syyskuussa. Siikajokisten vuoro lokakuussa

Kut­sun­ta­kier­ros alkoi 2005 syn­ty­neil­le – kut­sun­nat Py­hän­näl­lä ja Pulk­ki­las­sa syys­kuus­sa. Sii­ka­jo­kis­ten vuoro lo­ka­kuus­sa

18.08.2023 12:00
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysalan haasteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­veys­alan haas­teet

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Kohti monipuolisempaa osaamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti mo­ni­puo­li­sem­paa osaa­mis­ta

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Turvallista kouluvuotta
Pääkirjoitus

Tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

08.08.2023 23:00
Tilaajille
Ekaluokka jännittää vähän

Eka­luok­ka jän­nit­tää vähän

08.08.2023 18:00
Tilaajille
Kestilän koulun pihapiirissä ei enää sortumisvaaraa – tervapääskyille rakennetaan pesintäpaikkoja

Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­ris­sä ei enää sor­tu­mis­vaa­raa – ter­va­pääs­kyil­le ra­ken­ne­taan pe­sin­tä­paik­ko­ja

08.08.2023 09:00
Tilaajille
Kouluvuosi alkaa Paavolassa vanhassa koulussa – uusi koulu on lähes valmis

Kou­lu­vuo­si alkaa Paa­vo­las­sa van­has­sa kou­lus­sa – uusi koulu on lähes valmis

04.08.2023 12:05
Tilaajille
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin

04.08.2023 06:00
Koulu ei ole vain seiniä
Lukijalta Kolumni

Koulu ei ole vain seiniä

26.07.2023 06:00
Tilaajille
Säästöpaineet huolettavat, jopa sadan kansalaisopiston pelätään loppuvan – Miten toimintaa rahoitetaan tulevaisuudessa? Rehtori Anu Hultqvist miettii vaihtoehtoja

Sääs­tö­pai­neet huo­let­ta­vat, jopa sadan kan­sa­lais­opis­ton pe­lä­tään lop­pu­van – Miten toi­min­taa ra­hoi­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa? Rehtori Anu Hultq­vist miettii vaih­to­eh­to­ja

23.07.2023 15:00
Tilaajille
Laulut tukevat vauvan kielen kehitystä – lauluja kuulleilla vauvoilla aivot käsittelivät tehokkaammin äidinkielen puheääniä

Laulut tukevat vauvan kielen ke­hi­tys­tä – lauluja kuul­leil­la vau­voil­la aivot kä­sit­te­li­vät te­hok­kaam­min äi­din­kie­len pu­he­ää­niä

16.07.2023 18:00
Tilaajille
Positiivisuus vie pitkälle

Po­si­tii­vi­suus vie pit­käl­le

12.07.2023 18:00
Tilaajille
Patruunalla haasteellista vai mitä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pat­ruu­nal­la haas­teel­lis­ta vai mitä?

05.07.2023 06:00
Tilaajille