Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Koulutus
Viimeisin 4 tuntia
Brahe onnistui taloudellisesti ja toiminnallisesti – tilinpäätös kertoo lähes kahden miljoonan euron tuloksesta

Brahe on­nis­tui ta­lou­del­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti – ti­lin­pää­tös kertoo lähes kahden mil­joo­nan euron tu­lok­ses­ta

12:00
Tilaajille
Kuukausi
Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Leena Nissilä – monipuoliseen lukutaitoon satsattava

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen johtaja Leena Nissilä – mo­ni­puo­li­seen lu­ku­tai­toon sat­sat­ta­va

02.10.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointi-vanhempainillalle suunnitteilla jatkoa – Kälkäiset osallistuivat kolmen sukupolven voimin

Hy­vin­voin­ti-van­hem­pai­nil­lal­le suun­nit­teil­la jatkoa – Käl­käi­set osal­lis­tui­vat kolmen su­ku­pol­ven voimin

01.10.2022 19:43
Tilaajille
Pyhännällä vilahtelee 35 valaistuihin led-liiveihin pukeutunutta lasta – Joel Tölli heitti haasteen: Mikä yritys lahjoittaisi ensi vuonna valaistut led-liivit ekaluokkalaisille?

Py­hän­näl­lä vi­lah­te­lee 35 va­lais­tui­hin led-lii­vei­hin pu­keu­tu­nut­ta lasta – Joel Tölli heitti haas­teen: Mikä yritys lah­joit­tai­si ensi vuonna va­lais­tut led-lii­vit eka­luok­ka­lai­sil­le?

04:47
Tilaajille
Siikajoen lukion perinteinen syysvaellus suuntautui kivien ja järvien maahan, Kilpisjärvelle

Sii­ka­joen lukion pe­rin­tei­nen syys­vael­lus suun­tau­tui kivien ja järvien maahan, Kil­pis­jär­vel­le

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Tiina Haapapuro aloitti neljän kunnan kouluvalmentajana – "Tämä on kutsumustyötäni"

Tiina Haa­pa­pu­ro aloitti neljän kunnan kou­lu­val­men­ta­ja­na – "Tämä on kut­su­mus­työ­tä­ni"

20.09.2022 10:25
Tilaajille
Kolmen vuosikymmenen opintaival ja vieläkin jaksaa kiinnostaa

Kolmen vuo­si­kym­me­nen opin­tai­val ja vie­lä­kin jaksaa kiin­nos­taa

18.09.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Piippolan kouluarki käynnistyi moduulissa - kivikoulun tiloja käytössä jouluun saakka

Piip­po­lan kou­lu­ar­ki käyn­nis­tyi mo­duu­lis­sa - ki­vi­kou­lun tiloja käy­tös­sä jouluun saakka

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Vierailu Piippolan moduulikoululla - Pentti Haanpään koulu jäämässä tyhjilleen

Vie­rai­lu Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lul­la - Pentti Haan­pään koulu jää­mäs­sä tyh­jil­leen

31.08.2022 11:24
Tilaajille
Ukkonen maustoi lukiolaisten selvitymiskurssia Uljualla

Ukkonen maustoi lu­kio­lais­ten sel­vi­ty­mis­kurs­sia Ul­jual­la

30.08.2022 16:29 1
Tilaajille
Opiskelijat voivat hakea stipendirahaa Siikalatvan kunnalta, jos kotikunta on Siikalatva ja opiskelu on päätoimista

Opis­ke­li­jat voivat hakea sti­pen­di­ra­haa Sii­ka­lat­van kun­nal­ta, jos ko­ti­kun­ta on Sii­ka­lat­va ja opis­ke­lu on pää­toi­mis­ta

29.08.2022 11:00
Tilaajille
Sivistysjohtajan viransijainen löytyi Pyhännältä – puoliso jäi perhevapaalle ja Jannamari lähti töihin

Si­vis­tys­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­nen löytyi Py­hän­näl­tä – puoliso jäi per­he­va­paal­le ja Jan­na­ma­ri lähti töihin

29.08.2022 06:00
Tilaajille
Iso osa lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi – maksuttomuus on lisännyt kiinnostusta lukio-opintoihin

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

27.08.2022 12:00
Pyhännän kuutosluokkalaiset tarvitsevat rinnakkaisluokan ja maahanmuuttajaoppilaat valmistavan opetuksen ryhmän

Py­hän­nän kuu­tos­luok­ka­lai­set tar­vit­se­vat rin­nak­kais­luo­kan ja maa­han­muut­ta­ja­op­pi­laat val­mis­ta­van ope­tuk­sen ryhmän

18.08.2022 09:00
Tilaajille
Lukiot voivat joutua järjestämään kursseja etänä, jos opettajapulaa ei ratkaista – Riikka Leinosen mukaan montaa opettajaa kiinnostaa, onko kunnasta mahdollista hankkia asuntoa arkipäiviksi.

Lukiot voivat joutua jär­jes­tä­mään kurs­se­ja etänä, jos opet­ta­ja­pu­laa ei rat­kais­ta – Riikka Lei­no­sen mukaan montaa opet­ta­jaa kiin­nos­taa, onko kun­nas­ta mah­dol­lis­ta hankkia asuntoa ar­ki­päi­vik­si.

14.08.2022 06:00
Tilaajille
Koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin

Kou­lu­tuk­sen vas­tat­ta­va työ­elä­män tar­pei­siin

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Rantakankaan koulussa – älytaulu on hittijuttu, äänieristystä ja tilojen valoisuutta kiitellään

Kou­lu­työ alkoi Ran­ta­kan­kaan kou­lus­sa – äly­tau­lu on hit­ti­jut­tu, ää­ni­eris­tys­tä ja tilojen va­loi­suut­ta kii­tel­lään

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Pulkkilassa Rantakankaan koululla. Videolla esittelyä koulutiloista.

Kou­lu­työ alkoi Pulk­ki­las­sa Ran­ta­kan­kaan kou­lul­la. Vi­deol­la esit­te­lyä kou­lu­ti­lois­ta.

12.08.2022 14:07
Tilaajille
Neljän kylän yläkoululaiset aloittivat yhteisen yläkoulutaipaleen

Neljän kylän ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat yh­tei­sen ylä­kou­lu­tai­pa­leen

10.08.2022 16:04
Tilaajille
Gananderin koulun henkilökunta esitteli itsensä. Paikalla eivät olleet kaikki opettajat, jotka opettavat sekä Siikalatvan lukiossa että yläkoululla.

Ga­nan­de­rin koulun hen­ki­lö­kun­ta esit­te­li it­sen­sä. Pai­kal­la eivät olleet kaikki opet­ta­jat, jotka opet­ta­vat sekä Sii­ka­lat­van lu­kios­sa että ylä­kou­lul­la.

10.08.2022 14:31
Tilaajille