Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Kuukausi
Suomen koulut haastetaan kalaan

Suomen koulut haas­te­taan kalaan

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

21.03.2023 09:00
Tilaajille
Oulun Osuuspankki opettaa taloustaitoja lähes sadalle ysiluokkalaiselle

Oulun Osuus­pank­ki opettaa ta­lous­tai­to­ja lähes sadalle ysi­luok­ka­lai­sel­le

20.03.2023 15:00
Tilaajille
Korkeakoulujen yhteishaku alkoi – Raahen tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen voi nyt hakea

Kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku alkoi – ­Raa­hen tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­seen voi nyt hakea

16.03.2023 09:00
Tilaajille
Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa Oulussa uuden sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajaksi valmistuneille – koulutuksella yritetään vastata Pohjois-Pohjanmaan hoitajapulaan

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­taa Oulussa uuden sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lä­hi­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­neil­le – kou­lu­tuk­sel­la yri­te­tään vastata Poh­jois-Poh­jan­maan hoi­ta­ja­pu­laan

12.03.2023 15:00
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

11.03.2023 06:00
Jedun yhtymähallitus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haastatellaan kehitysjohtajan virkaan

Jedun yh­ty­mä­hal­li­tus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haas­ta­tel­laan ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan

09.03.2023 09:00
Tilaajille
Matkakertomus Ranskan reissulta
Lukijalta

Mat­ka­ker­to­mus Ranskan reis­sul­ta

05.03.2023 18:00
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

02.03.2023 09:00
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
SPR Siikalatva ei suostu kuihtumaan - jäsenistöä koulutetaan kaikenlaisten tilanteiden varalta

SPR Sii­ka­lat­va ei suostu kuih­tu­maan - jä­se­nis­töä kou­lu­te­taan kai­ken­lais­ten ti­lan­tei­den varalta

18.02.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Wanhat pyörähtelivät parketilla

Sii­ka­lat­van Wanhat pyö­räh­te­li­vät par­ke­til­la

17.02.2023 18:55
Tilaajille
Abit - Varokaa isopäisiä lapatossuja!

Abit - Varokaa iso­päi­siä la­pa­tos­su­ja!

16.02.2023 15:49
Tilaajille
Välipalasuositus täyttyy kouluilla melko hyvin – kunnittaiset vaihtelut riippuvat Siikajokivarressa eri syistä. Tuhdein välipala tarjolla Gananderin koululla

Vä­li­pa­la­suo­si­tus täyttyy kou­luil­la melko hyvin – kun­nit­tai­set vaih­te­lut riip­pu­vat Sii­ka­jo­ki­var­res­sa eri syistä. Tuhdein vä­li­pa­la tar­jol­la Ga­nan­de­rin kou­lul­la

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoen lukiossa tanssittiin tänään vanhojen tansseja – aamun ensimmäistä esitystä odotettiin innostuneen jännittyneissä tunnelmissa

Sii­ka­joen lu­kios­sa tans­sit­tiin tänään van­ho­jen tans­se­ja – aamun en­sim­mäis­tä esi­tys­tä odo­tet­tiin in­nos­tu­neen jän­nit­ty­neis­sä tun­nel­mis­sa

10.02.2023 15:32
Tilaajille
Vanhojen tanssit 2023 Siikajoen lukio

Van­ho­jen tanssit 2023 Sii­ka­joen lukio

10.02.2023 15:23
Tilaajille
Pentti Haanpään koulun oppilaat viettivät perjantaina osittaisen etäkoulupäivän – aamuinen viemäritukos aiheutti poikkeuksellisen koulupäivän

Pentti Haan­pään koulun op­pi­laat viet­ti­vät per­jan­tai­na osit­tai­sen etä­kou­lu­päi­vän – aa­mui­nen vie­mä­ri­tu­kos ai­heut­ti poik­keuk­sel­li­sen kou­lu­päi­vän

10.02.2023 14:50 1
Tilaajille