Koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Siikalatvan kouluille omat harrastekalenterit

Sii­ka­lat­van kou­luil­le omat har­ras­te­ka­len­te­rit

15:50
Tilaajille
Kuukausi
Vaihdossa jääkarhujen maassa – ruukkilaislähtöinen Kristofer Mäkinen tutkii jäätikköä ja viilettää lumilaudalla Huippuvuorilla

Vaih­dos­sa jää­kar­hu­jen maassa – ruuk­ki­lais­läh­töi­nen Kris­to­fer Mäkinen tutkii jää­tik­köä ja vii­let­tää lu­mi­lau­dal­la Huip­pu­vuo­ril­la

20.05.2022 18:00
Tilaajille
Maaseudusta halutaan uudistuva ja hyvinvoiva -  missä osaajat?

Maa­seu­dus­ta ha­lu­taan uu­dis­tu­va ja hy­vin­voi­va - missä osaa­jat?

20.05.2022 09:00
Tilaajille
Kevään valkolakit jokivarressa

Kevään val­ko­la­kit jo­ki­var­res­sa

17.05.2022 12:27
Käsityöverstas kutsuu tekijöitä Piippolaan

Kä­si­työ­vers­tas kutsuu te­ki­jöi­tä Piip­po­laan

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Kestilän uusi koulu harjakorkeudessa – vanha koulu puretaan ensi kesänä

Kes­ti­län uusi koulu har­ja­kor­keu­des­sa – vanha koulu pu­re­taan ensi kesänä

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatva käynnisti koulukyytien tarjouskilpailun - liikennöitäviä reittejä 13

Sii­ka­lat­va käyn­nis­ti kou­lu­kyy­tien tar­jous­kil­pai­lun - lii­ken­nöi­tä­viä reit­te­jä 13

06.05.2022 13:03
Tilaajille
Nuorisovaltuusto on väylä vaikuttaa omaa ikäpolvea koskeviin asioihin

Nuo­ri­so­val­tuus­to on väylä vai­kut­taa omaa ikä­pol­vea kos­ke­viin asioi­hin

01.05.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen lukion vanhat pyörähtelivät parketilla vasta nyt – vapun aatonaatto kuitenkin hyvä tanssipäivä

Sii­ka­joen lukion vanhat pyö­räh­te­li­vät par­ke­til­la vasta nyt – vapun aa­ton­aat­to kui­ten­kin hyvä tans­si­päi­vä

29.04.2022 16:06
Tilaajille
Vanhemmat
Askelmerkkejä hiotaan koulutyön aloitukseen Siikalatvan yhteisellä yläkoululla – yläkoululaiset tapaavat ryhmäytymisen merkeissä vielä toukokuun lopulla

As­kel­merk­ke­jä hiotaan kou­lu­työn aloi­tuk­seen Sii­ka­lat­van yh­tei­sel­lä ylä­kou­lul­la – ylä­kou­lu­lai­set ta­paa­vat ryh­mäy­ty­mi­sen mer­keis­sä vielä tou­ko­kuun lopulla

25.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulun tuntikehys kasvaa - alakoulujen budjetit yhdenmukaistetaan

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun tun­ti­ke­hys kasvaa - ala­kou­lu­jen bud­je­tit yh­den­mu­kais­te­taan

24.04.2022 15:00
Tilaajille
Kiertomatka Kiinasta Kalevalaan

Kier­to­mat­ka Kii­nas­ta Ka­le­va­laan

23.04.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännän yritysten tarpeisiin liittyvä koulutus turvattava lähellä kotikuntaa

Py­hän­nän yri­tys­ten tar­pei­siin liit­ty­vä kou­lu­tus tur­vat­ta­va lähellä ko­ti­kun­taa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta aloittaa muutosneuvottelut lomitushenkilöstön sekä opetus- ja kouluhenkilöstön kanssa

Sii­ka­lat­van kunta aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mi­tus­hen­ki­lös­tön sekä opetus- ja kou­lu­hen­ki­lös­tön kanssa

21.04.2022 15:00
Tilaajille
JEDU:n uusi johtaja valittu – tekniikan tohtori Matti Väänänen aloittanee kesäkuussa

JEDU:n uusi johtaja valittu – tek­nii­kan tohtori Matti Vää­nä­nen aloit­ta­nee ke­sä­kuus­sa

21.04.2022 08:54
Tilaajille
Siikalatva otti kantaa Jedun kiinteistöstrategiaan, jossa on esillä tilojen purkamista Piippolassa: "Suunnitelma on realistinen, mutta ammatillisen koulutuksen säilyminen on tärkeää"

Sii­ka­lat­va otti kantaa Jedun kiin­teis­töst­ra­te­giaan, jossa on esillä tilojen pur­ka­mis­ta Piip­po­las­sa: "Suun­ni­tel­ma on rea­lis­ti­nen, mutta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen säi­ly­mi­nen on tär­keää"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Jedulla 100 000 neliöitä kiinteistöjä, ja osa tulossa tiensä päähän – Pyhännän ja Siikalatvan kunnanhallitukset perehtyvät kiinteistöstrategiaan tiistaina

Jedulla 100 000 ne­liöi­tä kiin­teis­tö­jä, ja osa tulossa tiensä päähän – Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tuk­set pe­reh­ty­vät kiin­teis­tö­stra­te­giaan tiis­tai­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoki valitsi useita opettajia virkoihin

Sii­ka­jo­ki valitsi useita opet­ta­jia vir­koi­hin

18.04.2022 15:00
Tilaajille
Ikäluokat pienenevät kisa nuorista kiristyy

Ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät kisa nuo­ris­ta ki­ris­tyy

01.04.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäntä ryhtyy selvittämään koulujen kuntoa: "Korjaustarpeet, nykyaikaistaminen ja elinkaariajattelu halutaan käydä läpi"

Pyhäntä ryhtyy sel­vit­tä­mään kou­lu­jen kuntoa: "Kor­jaus­tar­peet, ny­ky­ai­kais­ta­mi­nen ja elin­kaa­ri­ajat­te­lu ha­lu­taan käydä läpi"

31.03.2022 18:00
Tilaajille