Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Koulutus
Kuukausi
Kevään kurssit tulevat tarjolle ensi viikolla Jokihelmen opistossa – "Saamme olla iloisia ja kiitollisia alkusyksyn lähiopetusmahdollisuudesta"

Kevään kurssit tulevat tar­jol­le ensi vii­kol­la Jo­ki­hel­men opis­tos­sa – "Saamme olla iloisia ja kii­tol­li­sia al­ku­syk­syn lä­hio­pe­tus­mah­dol­li­suu­des­ta"

26.10.2021 16:07
Uusille päättäjille rutkasti kouluverkkotietoa Siikalatvalla, Pilvi Härmä kommentoi: "Isoja ja haasteellisia asioita, joihin liittyy tunteita"

Uusille päät­tä­jil­le rut­kas­ti kou­lu­verk­ko­tie­toa Sii­ka­lat­val­la, Pilvi Härmä kom­men­toi: "Isoja ja haas­teel­li­sia asioi­ta, joihin liittyy tun­tei­ta"

20.10.2021 06:01
Tilaajille
Nepsy-lapsi haastaa koko perheen arjen

Nep­sy-lap­si haastaa koko perheen arjen

12.10.2021 12:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

12.10.2021 06:00
Tilaajille
Opettajista yli puolet miettii alanvaihtoa

Opet­ta­jis­ta yli puolet miettii alan­vaih­toa

03.10.2021 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Leena Nissilästä Kotimaisten kielten keskuksen johtaja – paavolalaislähtöinen Nissilä tehnyt merkittävän ura Opetushallituksessa

Leena Nis­si­läs­tä Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen johtaja – paa­vo­la­lais­läh­töi­nen Nissilä tehnyt mer­kit­tä­vän ura Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa

16.09.2021 10:32
Tilaajille
Ammattitaidon SM-hopea Pulkkilaan

Am­mat­ti­tai­don SM-ho­pea Pulk­ki­laan

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Materiaali on kortilla rakennustyömailla - myös Siikalatvan koulurakennuksilla materiaalin saantivaikeuksia

Ma­te­riaa­li on kor­til­la ra­ken­nus­työ­mail­la - myös Sii­ka­lat­van kou­lu­ra­ken­nuk­sil­la ma­te­riaa­lin saan­ti­vai­keuk­sia

01.09.2021 12:21
Tilaajille
Elämänkoulun penkillä
Lukijalta Kolumni

Elä­män­kou­lun pen­kil­lä

26.08.2021 05:30
Tilaajille
Maksuton toinen aste vaati kunnilta nopeaa reagointia – valtio on luvannut korvata kunnille aiheutuvan taloudellisen rasitteen

Mak­su­ton toinen aste vaati kun­nil­ta nopeaa rea­goin­tia – valtio on lu­van­nut korvata kun­nil­le ai­heu­tu­van ta­lou­del­li­sen ra­sit­teen

21.08.2021 07:00
Tilaajille
Kahdessa vuodessa on paremmin aikaa toteuttaa tavoitteita

Kah­des­sa vuo­des­sa on pa­rem­min aikaa to­teut­taa ta­voit­tei­ta

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Tasa-arvoinen koulutie kaikille
Lukijalta Kolumni

Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­tie kai­kil­le

19.08.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Uusi ala, vi­reyt­tä pi­tä­jään

12.08.2021 06:30
Tilaajille
Uusi ovi on auki eläinten ystäville – klinikkaeläinhoitajien koulutus alkaa Ruukissa

Uusi ovi on auki eläin­ten ys­tä­vil­le – kli­nik­ka­eläin­hoi­ta­jien kou­lu­tus alkaa Ruu­kis­sa

12.08.2021 06:00
Tilaajille
Aika kultaa muistot – mutta ei kaikkia
Kolumni

Aika kultaa muistot – mutta ei kaikkia

12.08.2021 06:00
Tilaajille
Rennosti ensimmäiselle luokalle – "Ei jännittänyt. Odotin, että saan olla koulussa"

Ren­nos­ti en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le – "Ei jän­nit­tä­nyt. Odotin, että saan olla kou­lus­sa"

11.08.2021 10:03
Tilaajille
Centria tarjoaa mahdollisuuden viivästyneiden ammattikorkeakouluopintojen loppuun suorittamiseen

Centria tarjoaa mah­dol­li­suu­den vii­väs­ty­nei­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opin­to­jen loppuun suo­rit­ta­mi­seen

08.08.2021 12:00
Tilaajille
Monipuolista osaamista työelämään työvoimakoulutuksesta – TE-palveluilla alkaa 140 koulutusta kesän ja syksyn aikana

Mo­ni­puo­lis­ta osaa­mis­ta työ­elä­mään työ­voi­ma­kou­lu­tuk­ses­ta – TE-pal­ve­luil­la alkaa 140 kou­lu­tus­ta kesän ja syksyn aikana

07.08.2021 14:20
Tilaajille
Uusi tehtävänimike, sama työnkuva – virka-apulaisrehtori on tärkeä lisäresurssi hallintotöissä

Uusi teh­tä­vä­ni­mi­ke, sama työn­ku­va – vir­ka-apu­lais­reh­to­ri on tärkeä li­sä­re­surs­si hal­lin­to­töis­sä

06.08.2021 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korona vai­kut­taa elä­mäs­sä pitkään

29.07.2021 11:15
Tilaajille