Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­li­suu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Tilaajille
Viikko
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

03.02.2023 09:00
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

02.02.2023 12:00
Tilaajille
Sähkötön koulupäivä olisi tunnelmallinen – sähkökatkoihin on varauduttu sivistystoimen yksiköissä

Säh­kö­tön kou­lu­päi­vä olisi tun­nel­mal­li­nen – säh­kö­kat­koi­hin on va­rau­dut­tu si­vis­tys­toi­men yk­si­köis­sä

01.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Koillissanomat kokeilee Uutisten viikolla verkkolehden juttujen otsikointia tekoälyn avustuksella - Uutismedian liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen: "Kuulostaa hyvältä idealta ja medialukutaidon kannalta kiinnostavalta"

Koil­lis­sa­no­mat ko­kei­lee Uu­tis­ten vii­kol­la verk­ko­leh­den jut­tu­jen ot­si­koin­tia te­ko­älyn avus­tuk­sel­la - Uu­tis­me­dian liiton me­dia­kas­va­tus­asian­tun­ti­ja Hanna Romp­pai­nen: "Kuu­los­taa hyvältä idealta ja me­dia­lu­ku­tai­don kan­nal­ta kiin­nos­ta­val­ta"

31.01.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi
Perttu aloitti kotikunnassaan työt vt. teknisenä johtajana

Perttu aloitti ko­ti­kun­nas­saan työt vt. tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na

24.01.2023 18:00
Tilaajille
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

23.01.2023 09:00
Jokainen TET-jakso, jokainen kesätyö ja jok'ikinen työmahdollisuus kartuttavat työelämätaitoja

Jo­kai­nen TET-jak­so, jo­kai­nen kesätyö ja jok'iki­nen työ­mah­dol­li­suus kar­tut­ta­vat työ­elä­mä­tai­to­ja

22.01.2023 18:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Jedusta valmistuneita

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta val­mis­tu­nei­ta

19.01.2023 09:00
Tilaajille
Jedun sisustusrakentajat vuokra-asuntoja entraamassa

Jedun si­sus­tus­ra­ken­ta­jat vuok­ra-asun­to­ja ent­raa­mas­sa

18.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Tommi Vasankari kannustaa perheitä pohtimaan, miten lasten omatoimista liikkumista voisi lisätä

Tommi Va­san­ka­ri kan­nus­taa per­hei­tä poh­ti­maan, miten lasten oma­toi­mis­ta liik­ku­mis­ta voisi lisätä

14.01.2023 12:00
Tilaajille
Eläintenkouluttajaksi voi opiskella Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella

Eläin­ten­kou­lut­ta­jak­si voi opis­kel­la Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­sel­la

13.01.2023 09:07
Tilaajille
Siikalatvan työllisyyshankkeet muuttivat majaa

Sii­ka­lat­van työl­li­syys­hank­keet muut­ti­vat majaa

09.01.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Eläinlääkäreille olisi tarvetta, mutta hakijoita ei tahdo löytyä

Eläin­lää­kä­reil­le olisi tar­vet­ta, mutta ha­ki­joi­ta ei tahdo löytyä

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Jedun uuden kehitysjohtajan virkaahakeneiden nimet julki –haastattelut pidetään lähiaikoina

Jedun uuden ke­hi­tys­joh­ta­jan vir­kaa­ha­ke­nei­den nimet julki –haas­tat­te­lut pi­de­tään lä­hi­ai­koi­na

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Uudet tilat herättivät ihastusta – nykytekniikka näyttäytyi myös oppilasesityksessä

Uudet tilat he­rät­ti­vät ihas­tus­ta – ny­ky­tek­niik­ka näyt­täy­tyi myös op­pi­las­esi­tyk­ses­sä

28.12.2022 18:00
Tilaajille
Mediapaja avaa opiskelijoille mahdollisuuden työpaikkaan

Me­dia­pa­ja avaa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den työ­paik­kaan

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Minecraft-palikat löysivät tiensä Kestilään

Mi­nec­raft-pa­li­kat löy­si­vät tiensä Kes­ti­lään

14.12.2022 18:00
Tilaajille
Luciakulkue toi valoa koulupäivään

Lu­cia­kul­kue toi valoa kou­lu­päi­vään

13.12.2022 14:59
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulun jopo-luokka kävi eräretkellä – oppia, kuinka metsästyskoirat toimivat

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun jo­po-luok­ka kävi erä­ret­kel­lä – oppia, kuinka met­säs­tys­koi­rat toi­mi­vat

17.11.2022 15:00 1
Tilaajille