Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Tilaajille

Re­von­lah­del­ta syn­tyi­sin oleva Marja Lind­holm väit­te­lee tänään Oulussa – väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa, kuinka tär­kei­tä pit­kä­ai­kais­seu­ran­nat ovat luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tut­ki­muk­ses­sa

Filosofian maisteri, luonnonmaantieteilijä Marja Lindholm väittelee tänään tohtoriksi Oulun yliopistossa.

Siikajoki

Revonlahdelta kotoisin olevan Marja Lindholmin väitöstutkimuksen mukana järvien kasvillisuudessa on yllättävän vähäisiä muutoksia viimeisten 70 vuoden aikana. Tampereen lähialueella tutkitut järvet eivät ole vesikasvillisuuden osalta muuttuneet samankaltaisiksi ajan kuluessa, kuten muualla maailmassa on havaittu tapahtuneen.

Globaalimuutos uhkaa järvien kasvillisuutta. Tämä on huolestuttavaa, sillä vesikasvit ovat elintärkeitä järvien hyvinvoinnille. Oulun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa selvitettiin pienten järvien vesikasvillisuudessa tapahtuneita alueellisia ja ajallisia muutoksia viimeisten seitsemänkymmenen vuoden aikana. Muutoksia tutkittiin hyödyntämällä neljänä eri vuosikymmenenä tehtyjä kasvillisuuskartoituksia Tampereen lähiseudun järvissä ja lisäksi kartoittamalla samat järvet uudestaan kesällä 2017.