Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Väitöstutkimus
Revonlahdelta syntyisin oleva Marja Lindholm väittelee tänään Oulussa – väitöstutkimus osoittaa, kuinka tärkeitä pitkäaikaisseurannat ovat luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa

Re­von­lah­del­ta syn­tyi­sin oleva Marja Lind­holm väit­te­lee tänään Oulussa – väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa, kuinka tär­kei­tä pit­kä­ai­kais­seu­ran­nat ovat luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tut­ki­muk­ses­sa

26.03.2021 08:07
Tilaajille
Sirkku Lesonen tutki kielen oppimista vieraassa kulttuurissa - kokeilunhaluinen oppii kieltä helpommin

Sirkku Lesonen tutki kielen op­pi­mis­ta vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa - ko­kei­lun­ha­lui­nen oppii kieltä hel­pom­min

18.09.2020 12:34
Tilaajille