Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus ottaa kantaa

Siikajoen kunnanhallitus on laatinut kannanoton ikäihmisten tehostetun palveluasumisen Raaheen keskittämisestä. Kuvituskuva.
Siikajoen kunnanhallitus on laatinut kannanoton ikäihmisten tehostetun palveluasumisen Raaheen keskittämisestä. Kuvituskuva.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Siikajoen kunnanhallitus paheksuu Attendon suunnitelmia ikäihmisten tehostetun palveluasumisen keskittämisestä Raaheen.

Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan palvelua tulee tarjota ensisijaisesti Siikajoenkylän yksikössä. Ei ole järkevää siirtää ikäihmisiä Siikajoenkylältä uudelle paikkakunnalle, siirto aiheuttaa ikäihmisissä ihmetystä ja järkytystä.

Monella asukkaalla on iäkkäät omaiset, joille asuinpaikan muutos aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia (710/1982) on muutettu 1. tammikuussa 2011 voimaan tulleilla laeilla (1377/2010 ja 1378/2010). Lakimuutosten tavoitteena on, että perustuslaissa säädetty yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi nykyistä paremmin erityisesti vanhusten ja vammaisten henkilöiden osalta. Vapaus liikkua maassa ja valita siellä asuinpaikkansa on perustuslain 9 pykälässä taattu perusoikeus. Lakimuutosten tavoitteena on myös turvata perustuslain 6 pykälässä säädettyä ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja tukea sitä, etteivät ihmiset joutuisi eriarvoiseen asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Onko Attendo viemässä ikäihmisiltä oikeuden omassa kotona asumiseen ja omassa kunnassa asumiseen? Siikapirtti on asukkaiden koti!

Siikajoen kunnanhallitus