Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Sii­ka­lat­va in­ves­toi toi­mi­ti­loi­hin ja ole­mas­sa olevien ra­ken­tei­den pe­rus­pa­ran­ta­mi­seen – uusia kouluja ka­lus­te­taan 435 000 eurolla

Siikalatva

Siikalatvan kunnan talousarvioon on varattu alkaneelle vuodelle investointimenoihin 2 340 000 euroa. Nettoinvestointimenot ovat 55 000 euroa vähemmän.

Maanhankintaan on varattu 100 000 euroa ja kaavoituskuihin 30 000 euroa. Kaavateiden korjaukseen on korvamerkittynä 170 000 euroa. Tavoitteena on tehdä vuosittain yhden tai kahden tien perusparannusta. Sähköä säästyy aikaa myöten, kun ledvalaistusta otetaan käyttöön teiden ja muiden yleisten alueiden valaistuksessa 50 000 euron edestä.