Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Sii­ka­lat­van nuok­ka­rit ja lii­kun­ta­sa­lit sul­je­taan it­se­näi­syys­päi­vään saakka – tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­nen ra­joi­tus­toi­mi val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

Siikalatva
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Siikalatvan kunta sulkee nuorisotilat ja liikuntasalit 5.12. saakka tartuntatautilain mukaisella rajoitustoimipäätöksellä. Kuvituskuva
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Siikalatvan kunta sulkee nuorisotilat ja liikuntasalit 5.12. saakka tartuntatautilain mukaisella rajoitustoimipäätöksellä. Kuvituskuva
Kuva: Sari Kihnula

Siikalatvan kunnassa suljetaan nuorisotilat ja liikuntasalit tiistaista alkaen 5. joulukuuta saakka.

Kunnanjohtaja Pirre Seppänen on tehnyt tartuntatautilain mukaisen rajoitustoimipäätöksen.

Tartuntatautilain 58§ määrää kunnan toimivallasta turvata terveysturvallinen toiminta ja estää tartuntojen leviäminen sen hallinnoimissa tiloissa. Mikäli paikallisesti tartuntarypäs

sitä vaatii, voi kunta rajoittaa tilojensa käyttöä.

Siikalatvalla on tullut ilmi viimeisten kolmen päivän aikana 21 uutta koronatapausta.

Päätös sulkee liikuntasalit kaikelta muulta ryhmämuotoiselta toiminnalta paitsi perus- ja toisen asteen opetukselta.