Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Työ­suo­je­lua koskeva ohjelma uusittu Sii­ka­lat­val­la – ta­voit­tee­na taata tur­val­li­set ja ter­veel­li­set työ­olo­suh­teet sekä tukea työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mis­tä

Siikalatva

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt uuden työsuojelun toimintaohjelman. Se kattaa vuodet 2022–2025. Aiemman toimintaohjelman voimassaolo päättyi viime vuoden lopussa.

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja, terveelliset työolosuhteet sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja esille tulleet epäkohdat korjataan.