Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Väitös Oulun ylio­pis­tos­sa: Ke­hi­tys­vam­mai­set nuoret tar­vit­se­vat tukea ys­tä­vyy­den ra­ken­ta­mi­seen, huol­ta­jat ovat huo­lis­saan las­ten­sa puut­teel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta tavata ystäviä

Perhe ja koulu ovat tärkeitä kehitysvammaisten ystävyyssuhteiden rakentamisessa, mutta tukea tarvitaan myös yhteiskunnalta, todetaan Oulun yliopistossa ensi viikolla tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan kehitysvammaisten lasten ja nuorten on vaikeampaa luoda ystävyyssuhteita kuin heidän vammattomien ikätovereidensa. Heillä voi olla myös vähemmän ystäviä.

Väitöstutkimuksen aineistot koostuvat huoltajille suunnatusta kyselystä ja haastatteluista, erityiskoulussa kerätyistä aineistoista, havaintopäiväkirjasta, kehitysvammaisten koululaisten kirjoituksista sekä heidän kanssaan käydyistä keskusteluista.

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat toivoivat ystävyyksien jatkumista ja lisää mahdollisuuksia ystävien tapaamiseen vapaa-ajalla. Huoltajat ovat huolissaan lastensa vähäisistä ystävyyssuhteista ja puutteellisista mahdollisuuksista tavata ystäviä.

– Kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteiden tukemiseen tarvitaan konkreettisia toimia sekä perheeltä että yhteiskunnalta eri tasoilla, tiedotteessa sanotaan.

Kasvatustieteen maisteri Marjo-Rita Mäkäräinen väittelee kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista Oulun yliopistossa perjantaina 3. kesäkuuta.