Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Viikko
Vahvuuksien avulla kiinni haasteisiin - Lapset puheeksi  -menetelmä näkee vahvuuksia ihan kaikissa

Vah­vuuk­sien avulla kiinni haas­tei­siin - Lapset pu­heek­si -me­ne­tel­mä näkee vah­vuuk­sia ihan kai­kis­sa

06.02.2023 15:00 3
Tilaajille
Näppärissä käsissä pahvilaatikoista syntyi robotteja – lähde tutustumaan robotteihin video ja kuvat katsoen

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Tilaajille
Hiirenkorvan päiväkodin Touhulassa 2–4-vuotiaat ovat tehneet pahvilaatikoista robotteja. Robottitaidetta esittelivät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din Tou­hu­las­sa 2–4-vuo­tiaat ovat tehneet pah­vi­laa­ti­kois­ta ro­bot­te­ja. Ro­bot­ti­tai­det­ta esit­te­li­vät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

07:21
Tilaajille
Miksi vanhuksia pompotellaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi van­huk­sia pom­po­tel­laan?

01.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Kolumni

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Tilaajille
Ystävänpäivä lähestyy!
Lukijalta Kolumni

Ys­tä­vän­päi­vä lä­hes­tyy!

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Kuukausi
Vauvavuonna 2022 Siikajokivarteen syntyi 105 lasta – vuoden 2023 syntyvyys vielä arvailujen varassa

Vau­va­vuon­na 2022 Sii­ka­jo­ki­var­teen syntyi 105 lasta – ­vuo­den 2023 syn­ty­vyys vielä ar­vai­lu­jen varassa

29.01.2023 12:00
Tilaajille
Kaksosperheen arki on lähtenyt hyvin käyntiin – serkuksille järjestetään yhteinen kastejuhla Paavolan kirkossa

Kak­sos­per­heen arki on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin – ­ser­kuk­sil­le jär­jes­te­tään yh­tei­nen kas­te­juh­la Paa­vo­lan kir­kos­sa

25.01.2023 18:00
Tilaajille
Sydämen taistelukentällä
Lukijalta Kolumni

Sydämen tais­te­lu­ken­täl­lä

25.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Lihaskunto kohdilleen myös lantionpohjassa, vatsalihasten erkaumaa hoidetaan treenillä

Li­has­kun­to koh­dil­leen myös lan­tion­poh­jas­sa, vat­sa­li­has­ten er­kau­maa hoi­de­taan tree­nil­lä

20.01.2023 18:00
Tilaajille
Maaseutuyrittäjille tarjolla apua ja tukea – puhumisen tärkeyttä ei korosteta liikaa

Maa­seu­tu­yrit­tä­jil­le tar­jol­la apua ja tukea – pu­hu­mi­sen tär­keyt­tä ei ko­ros­te­ta liikaa

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhuksetko pelinappuloina
Kolumni

Van­huk­set­ko pe­li­nap­pu­loi­na

17.01.2023 23:00 1
Tilaajille
Tommi Vasankari kannustaa perheitä pohtimaan, miten lasten omatoimista liikkumista voisi lisätä

Tommi Va­san­ka­ri kan­nus­taa per­hei­tä poh­ti­maan, miten lasten oma­toi­mis­ta liik­ku­mis­ta voisi lisätä

14.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikapirtin puolesta kerätään nimiä adressiin – Attendon suunnitelmaa ei kylällä purematta niellä

Sii­ka­pir­tin puo­les­ta ke­rä­tään nimiä ad­res­siin – At­ten­don suun­ni­tel­maa ei kylällä pu­re­mat­ta niellä

13.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Veikko Kangastaloa muistellen

Veikko Kan­gas­ta­loa muis­tel­len

11.01.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän positiivinen ongelma - päiväkoti pursuaa lapsista

Py­hän­nän po­si­tii­vi­nen ongelma - päi­vä­ko­ti pursuaa lap­sis­ta

10.01.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuntalaisten toive kuultiin – Pyhännän kiertävä lastenhoitaja aloittaa työt maanantaina

Kun­ta­lais­ten toive kuul­tiin – Py­hän­nän kier­tä­vä las­ten­hoi­ta­ja aloit­taa työt maa­nan­tai­na

08.01.2023 09:00 1
Tilaajille
Uusia lukemia ja jotain sinistäkin
Kolumni

Uusia lukemia ja jotain si­nis­tä­kin

04.01.2023 06:00
Tilaajille
Saarikoskella nautittiin yhteinen jouluateria

Saa­ri­kos­kel­la nau­tit­tiin yh­tei­nen jou­lu­ate­ria

25.12.2022 12:00
Tilaajille
Tarkkana joulukokkailussa – aattona ja aatonaattona keittiöpalojen riski on kaksinkertainen

Tark­ka­na jou­lu­kok­kai­lus­sa – aattona ja aa­ton­aat­to­na keit­tiö­pa­lo­jen riski on kak­sin­ker­tai­nen

23.12.2022 08:01