Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Yhä useampi nais­ten­tau­tien leik­kaus­po­ti­las hoi­de­taan OYSissa robotin avulla

OYSin naistentautien leikkaustiimi on tänä vuonna uudistanut toimintaansa. Samalla leikkauksia on pystytty tekemään entistä enemmän.
OYSin naistentautien leikkaustiimi on tänä vuonna uudistanut toimintaansa. Samalla leikkauksia on pystytty tekemään entistä enemmän.
Kuva: Tiina Mäki/OYS

Yhä useampi naistentautien leikkauspotilas hoidetaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) robottiavusteisella kirurgialla. Jokaisen robottikirurgiasta hyötyvän syöpäpotilaan on vastedes tarkoituskin päästä tällaiseen leikkaukseen.

OYSiin elokuussa hankitun toisen leikkausrobotin ansiosta naistentautien robottileikkausmääriä on pystytty nostamaan merkittävästi, kertoo gynekologisten syöpien hoitoon erikoistunut lääkäri, vs. vastuualueen johtaja Sanna Eteläinen.

– Elokuusta lähtien olemme leikanneet robottiavusteisesti keskimäärin kaksi syöpäpotilasta viikossa, Eteläinen kertoo.

Aiempaan verrattuna robottiavusteiset leikkausmäärät ovat Eteläisen mukaan jopa nelinkertaistuneet. Aiemmin robottileikkauksille oli yksi päivä viikossa, ja tuolloin operoitiin yleensä vain yksi potilas.

– Nykyään leikkaamme robotilla kahtena päivänä viikossa: toisena päivänä naistentauteja, muun muassa haastavia endometrioosipotilaita moniammatillisella tiimillä, ja toisena päivänä yhdestä kahteen gynekologista syöpäpotilasta leikkauksen laajuudesta ja taudin vaikeusasteesta riippuen.

Kaikkiaan OYSissa naistentautien leikkausosastolla tehdään noin kaksi tuhatta leikkausta vuodessa.

– Kaikkien gynekologisten syöpien leikkaushoito erityisvastuualueellamme Utsjoelta Kajaaniin ja Kokkolaan on keskitetty OYSiin. Leikattavia gynekologisia syöpäpotilaita on noin  200–250 vuodessa.

Perinteiseen avoleikkaukseen verrattuna potilas hyötyy robottiavusteisesta kirurgiasta monin tavoin. Potilas toipuu nopeammin, leikkaushaavat ovat pienemmät ja kipuakin on vähemmän. Lisäksi vuoto- ja tulehdusriski pienenevät. Näistä syistä myös sairaala-aika lyhenee.

Robotilla pystytään leikkaamaan myös vaikeimmat kohtusyöpätapaukset, kuten potilaat, jotka eivät saa apua muista hoidoista tai joita ei pystyttäisi leikkaamaan tavanomaisella tähystysleikkauksella.

– Näissä tapauksissa robotti on ylivertainen, koska pääsemme robottikameran suurennoksen avulla ihan lähelle leikattavaa aluetta, ja pystymme leikkaamaan vaurioittamatta leikattavaa aluetta ympäröiviä hermoja ja verisuonia, Sanna Eteläinen kertoo.

Osastonylilääkäri Marja Simojoen mukaan robotti mahdollistaa myös korkean riskin kohdun limakalvosyövän leikkaushoidot erityisesti ylipainoisille naisille.

OYSissa aloitettiin robottikirurgian käyttö noin kymmenen vuotta sitten ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa. Simojoen mukaan investointi tehtiin, koska jo tuolloin oli maailmanlaajuista tutkimusnäyttöä robotin hyödyistä.

Koska yliopistosairaalassa on nykyään kaksi vatsaelinkirurgiaan soveltuvaa robottia, yhä useampi potilas pääsee hyötymään uudesta menetelmästä.

Neljän kohtusyöpään ja kohdunkaulan syöpään erikoistuneen robottikirurgin lisäksi OYSissa on aloittanut kaksi uutta robottikirurgia, jotka erikoistuvat vaativan endometrioosin leikkauksiin.

OYSissa robottikirurgian käyttö on kasvanut tuntuvasti. Modernin robottihankinnan myötä yhä useampi potilasryhmä saa kirurgista apua urologian, gastrokirurgian, gynekologian sekä pään ja kaulan alueen erikoisaloilla.

Uutena erikoisalana robottileikkauksissa on aloittanut tänä syksynä rintaelinelinkirurgia.

Lisäksi  polven ja lonkan tekonivelkirurgiassa on OYSissa käytössä omat robottinsa.