Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Alkuperäiskansat
Mistä tunnet sä ystävän?
Lukijalta Kolumni

Mistä tunnet sä ys­tä­vän?

12.07.2023 05:00
Tilaajille
Kaksi uutta pappia aloittaa työt  –Jeskasen ja Väänäsen pappisvihkimys 11. kesäkuuta

Kaksi uutta pappia aloit­taa työt –Jes­ka­sen ja Vää­nä­sen pap­pis­vih­ki­mys 11. ke­sä­kuu­ta

26.05.2023 10:53
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Pyöriännevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pyhännän kunnanhallituksen käsiteltävänä – Piiparinmäen viereen suunnitellaan enintään 31 voimalan puistoa

Pyö­riän­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton yleis­kaa­van osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä – Pii­pa­rin­mäen viereen suun­ni­tel­laan enin­tään 31 voi­ma­lan puistoa

29.10.2022 18:00
Tilaajille
Videolla otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuokilan viimeisestä kovasta treenistä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kilpailua.

Vi­deol­la otteita Teemu Pohdon ja Joel Vuo­ki­lan vii­mei­ses­tä kovasta tree­nis­tä ennen Suomen Vahvin Mies 2022 -kil­pai­lua.

08.08.2022 14:02
Tilaajille
Ruokolahdella ei oltu sokerista, vaan nautittiin yhdessä tekemisen riemusta – katso video ja kuvia, mitä Tenavien tempauksessa touhuttiin

Ruo­ko­lah­del­la ei oltu so­ke­ris­ta, vaan nau­tit­tiin yhdessä te­ke­mi­sen rie­mus­ta – katso video ja kuvia, mitä Te­na­vien tem­pauk­ses­sa tou­hut­tiin

19.06.2022 19:30
Tilaajille