Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kupukan varausalue
Siikalatvalla saatiin tuhti tietopaketti kaivostoiminnasta – Kupukan alueella maata omistaville tulossa postia Tukesilta

Sii­ka­lat­val­la saatiin tuhti tie­to­pa­ket­ti kai­vos­toi­min­nas­ta – Kupukan alueel­la maata omis­ta­vil­le tulossa postia Tu­ke­sil­ta

15.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Videolla GTK:n erikoistutkija Jukka Konnunaho kertoo Siikalatvan alueen mineraalipotentiaalista ja Oulun eteläisen alueella GTK:lla käynnissä olevista tutkimuksista.

Vi­deol­la GTK:n eri­kois­tut­ki­ja Jukka Kon­nun­aho kertoo Sii­ka­lat­van alueen mi­ne­raa­li­po­ten­tiaa­lis­ta ja Oulun ete­läi­sen alueel­la GTK:lla käyn­nis­sä ole­vis­ta tut­ki­muk­sis­ta.

16.04.2023 16:36
Tilaajille
Videolla Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo avaa kuinka Kupukan malminetsintälupahakemuksen käsittely etenee.

Vi­deol­la Tukesin yli­tar­kas­ta­ja Ilkka Kes­ki­ta­lo avaa kuinka Kupukan mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly etenee.

16.04.2023 16:35
Tilaajille
Geologi Juha-Matti Kekin työrupeamalla selkeä tavoite – ihmisten pariin jalkautuen lisää tietoa kaivosteollisuudesta kokonaisuudessaan

Geologi Ju­ha-Mat­ti Kekin työ­ru­pea­mal­la selkeä tavoite – ih­mis­ten pariin jal­kau­tuen lisää tietoa kai­vos­teol­li­suu­des­ta ko­ko­nai­suu­des­saan

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Rantsilaan haetaan malminetsintälupaa Kupukan alueelle – kaivostoiminta voisi alkaa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua

Rant­si­laan haetaan mal­min­et­sin­tä­lu­paa Kupukan alueel­le – kai­vos­toi­min­ta voisi alkaa ai­kai­sin­taan 15 vuoden ku­lut­tua

19.10.2022 06:00
Tilaajille
Rantsilan malmiesiintymää tutkitaan – malmigeologin kiikarissa sähköautojen akkuraaka-aineena kysytty grafiitti

Rant­si­lan mal­mi­esiin­ty­mää tut­ki­taan – mal­mi­geo­lo­gin kii­ka­ris­sa säh­kö­au­to­jen ak­ku­raa­ka-ai­nee­na kysytty gra­fiit­ti

15.03.2022 06:00
Tilaajille