Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Luohuan maaseutuyhdistys
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Luohuan maaseutuyhdistys ry haastoi Siikajoen kuntapäättäjät leikkimieliseen jääkiekko-otteluun, jossa luohualaiset haastoivat edelleen ensi talven turnausta toteuttamaan karinkantalaiset. Videolla muun muassa joukkueiden esittely.

Luohuan maa­seu­tu­yh­dis­tys ry haastoi Sii­ka­joen kun­ta­päät­tä­jät leik­ki­mie­li­seen jää­kiek­ko-ot­te­luun, jossa luo­hua­lai­set haas­toi­vat edel­leen ensi talven tur­naus­ta to­teut­ta­maan ka­rin­kan­ta­lai­set. Vi­deol­la muun muassa jouk­kuei­den esit­te­ly.

29.01.2023 13:28
Tilaajille
Luohuan Maaseutuyhdistys ry sai vuoden järjestöteko -palkinnon – yhdistys osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä

Luohuan Maa­seu­tu­yh­dis­tys ry sai vuoden jär­jes­tö­te­ko -pal­kin­non – yh­dis­tys osoit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen laajaa osal­li­suut­ta, yh­teis­työ­tä ja tal­koo­hen­keä

07.11.2022 14:30
Tilaajille
Kylällinen kunniaa koko Luohualle

Ky­läl­li­nen kunniaa koko Luo­hual­le

06.09.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoen pitäjäpäiväviikolla monipuolista ohjelmaa eri kyläkulmilla – Tönkyräkankaalle väen kutsui koolle maaseutuyhdistys

Sii­ka­joen pi­tä­jä­päi­vä­vii­kol­la mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa eri ky­lä­kul­mil­la – Tön­ky­rä­kan­kaal­le väen kutsui koolle maa­seu­tu­yh­dis­tys

07.07.2022 12:30
Tilaajille
Luohua ei uinu, vaan somettaa ahkerasti – some-talkoilu on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille