Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri vietti Paavolassa 50-vuotisjuhlansa.

Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri vietti Paa­vo­las­sa 50-vuo­tis­juh­lan­sa.

13.06.2022 15:29
Tilaajille
Eläkeliiton ykkösasia on vaikuttaminen ja huolenpito lähimmäisistä – juhlan keskellä kannettiin huolta kotiin korona-aikana unohtuneista

Elä­ke­lii­ton yk­kös­asia on vai­kut­ta­mi­nen ja huo­len­pi­to lä­him­mäi­sis­tä – juhlan kes­kel­lä kan­net­tiin huolta kotiin ko­ro­na-ai­ka­na unoh­tu­neis­ta

13.06.2022 09:00
Tilaajille