Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

GTK
GTK tutkii kallioperää Vornassa – kalliota kairaten selviää, mitä jalkojemme alla on

GTK tutkii kal­lio­pe­rää Vor­nas­sa – kal­lio­ta kai­ra­ten sel­viää, mitä jal­ko­jem­me alla on

19.09.2023 09:21
Tilaajille
Siikalatvan kunnan edustajia pääsi näkemään ja kokemaan, kuinka työskentely kairaustyömaalla tapahtuu. Vierailulla oltiin GTK:n Pulkkilaan Vornan tilaamassa kairaustutkimuskohteessa.

Sii­ka­lat­van kunnan edus­ta­jia pääsi nä­ke­mään ja ko­ke­maan, kuinka työs­ken­te­ly kai­raus­työ­maal­la ta­pah­tuu. Vie­rai­lul­la oltiin GTK:n Pulk­ki­laan Vornan ti­laa­mas­sa kai­raus­tut­ki­mus­koh­tees­sa.

08.09.2023 05:02
Tilaajille
Malmilöytöjen tekemiseen hurahtaa – Alpolle, Teuvolle ja Samille tunnustusta GTK:lta. Kansannäytteillä on merkitystä malmivarannon kartoituksessa

Mal­mi­löy­tö­jen te­ke­mi­seen hu­rah­taa – Al­pol­le, Teu­vol­le ja Samille tun­nus­tus­ta GTK:l­ta. Kan­san­näyt­teil­lä on mer­ki­tys­tä mal­mi­va­ran­non kar­toi­tuk­ses­sa

16.07.2023 06:00
Tilaajille
GTK luotaa merenpohjaa merituulivoimalahankkeita varten – Osa sijaitsee Pyhäjoen edustalla

GTK luotaa me­ren­poh­jaa me­ri­tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta varten – Osa si­jait­see Py­hä­joen edus­tal­la

28.06.2023 12:00
Tilaajille
Videolla GTK:n erikoistutkija Jukka Konnunaho kertoo Siikalatvan alueen mineraalipotentiaalista ja Oulun eteläisen alueella GTK:lla käynnissä olevista tutkimuksista.

Vi­deol­la GTK:n eri­kois­tut­ki­ja Jukka Kon­nun­aho kertoo Sii­ka­lat­van alueen mi­ne­raa­li­po­ten­tiaa­lis­ta ja Oulun ete­läi­sen alueel­la GTK:lla käyn­nis­sä ole­vis­ta tut­ki­muk­sis­ta.

16.04.2023 16:36
Tilaajille
Geologisen tutkimusprojektin maastotöitä jatketaan myös Siikalatvan alueella – maanomistajilta pyydetään tarvittaessa lupa maastossa liikkumiseen

Geo­lo­gi­sen tut­ki­mus­pro­jek­tin maas­to­töi­tä jat­ke­taan myös Sii­ka­lat­van alueel­la – ­maa­no­mis­ta­jil­ta pyy­de­tään tar­vit­taes­sa lupa maas­tos­sa liik­ku­mi­seen

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus aloittaa monivuotisen geologisen tutkimusprojektin – tammikuussa käynnistyvän projektin hankealueessa myös Pyhäntä ja Siikalatva

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus aloit­taa mo­ni­vuo­ti­sen geo­lo­gi­sen tut­ki­mus­pro­jek­tin – tam­mi­kuus­sa käyn­nis­ty­vän pro­jek­tin han­ke­aluees­sa myös Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va

21.12.2021 15:00
Tilaajille