6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Siikalatvan yläkoulujen osalta puntaroidaan vielä vaihtoehtoja – JEDU-vaihtoehto selvitetään tarkoin myös koulutuskuntayhtymää kuullen

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­jen osalta pun­ta­roi­daan vielä vaih­to­eh­to­ja – JE­DU-vaih­toeh­to sel­vi­te­tään tarkoin myös kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää kuullen

18.06.2021 16:00
Tilaajille
JEDUn Piippolan yksiköstä valmistuneet

JEDUn Piip­po­lan yk­si­kös­tä val­mis­tu­neet

04.06.2021 12:18
Kunnanhallitus päätti JEDUn ostosta ennakkoon valmistelemattomana lisäasiana – päätöksen lopullisia taloudellisia vaikutuksia ei ole voitu laskea

Kun­nan­hal­li­tus päätti JEDUn ostosta en­nak­koon val­mis­te­le­mat­to­ma­na li­sä­asia­na – pää­tök­sen lo­pul­li­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia ei ole voitu laskea

02.06.2021 15:56 1
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä palkitsee henkilöstöään venymisestä – koronavuonna sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä pal­kit­see hen­ki­lös­töään ve­ny­mi­ses­tä – ko­ro­na­vuon­na sai­raus­pois­sa­olot vä­hen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti

28.05.2021 09:04
Tilaajille
Koulutuskeskus JEDU etäopetukseen 8. maaliskuuta alkaen – lähiopetus järjestetään heille, joiden opintojen eteneminen sitä vaatii

Kou­lu­tus­kes­kus JEDU etä­ope­tuk­seen 8. maa­lis­kuu­ta alkaen – lä­hi­ope­tus jär­jes­te­tään heille, joiden opin­to­jen ete­ne­mi­nen sitä vaatii

25.02.2021 18:13
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

23.11.2020 14:31
Tilaajille