Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

JEDU Piippola
Viimeisin 24 tuntia
Elinvoimamessut Piippolan JEDUlla – juontajana monelle tuttu kasvo

Elin­voi­ma­mes­sut Piip­po­lan JE­DUl­la – ­juon­ta­ja­na monelle tuttu kasvo

09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vieraat tulivat Siikalatvan yläkoulun ysien luo – nuoret saivat vinkkejä tulevaisuutensa suunnitteluun

Vieraat tulivat Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun ysien luo – ­nuo­ret saivat vink­ke­jä tu­le­vai­suu­ten­sa suun­nit­te­luun

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Jedun sisustusrakentajat vuokra-asuntoja entraamassa

Jedun si­sus­tus­ra­ken­ta­jat vuok­ra-asun­to­ja ent­raa­mas­sa

18.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Mediapaja avaa opiskelijoille mahdollisuuden työpaikkaan

Me­dia­pa­ja avaa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den työ­paik­kaan

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Pukeutumistyyli vaihteli pyjamista jätesäkkeihin

Pu­keu­tu­mis­tyy­li vaih­te­li py­ja­mis­ta jä­te­säk­kei­hin

22.10.2022 15:00
Tilaajille
Väänänen aloittaa ja Parhiala jatkaa JEDUn palveluksessa

Vää­nä­nen aloit­taa ja Par­hia­la jatkaa JEDUn pal­ve­luk­ses­sa

31.05.2022 15:00
Tilaajille
JEDUsta ammattiin valmistuneita – katso listasta Siikajokilaakson levikkialueelta valmistuneet

JEDUsta am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta – katso lis­tas­ta Sii­ka­jo­ki­laak­son le­vik­ki­alueel­ta val­mis­tu­neet

31.05.2022 13:09
Tilaajille
Käsityöverstas kutsuu tekijöitä Piippolaan

Kä­si­työ­vers­tas kutsuu te­ki­jöi­tä Piip­po­laan

16.05.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatva otti kantaa Jedun kiinteistöstrategiaan, jossa on esillä tilojen purkamista Piippolassa: "Suunnitelma on realistinen, mutta ammatillisen koulutuksen säilyminen on tärkeää"

Sii­ka­lat­va otti kantaa Jedun kiin­teis­töst­ra­te­giaan, jossa on esillä tilojen pur­ka­mis­ta Piip­po­las­sa: "Suun­ni­tel­ma on rea­lis­ti­nen, mutta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen säi­ly­mi­nen on tär­keää"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Ikäluokat pienenevät kisa nuorista kiristyy

Ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät kisa nuo­ris­ta ki­ris­tyy

01.04.2022 18:00
Tilaajille
Oppisopimuskoulus voi antaa paremmat valmiudet työelämään siirtymiseen

Op­pi­so­pi­mus­kou­lus voi antaa pa­rem­mat val­miu­det työ­elä­mään siir­ty­mi­seen

17.02.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokilaakso pääsi kurkistamaan ystävänpäivän viettoon Piippolassa ja Ruukissa – “Elämä olisi tylsää ilman ystäviä!”

Sii­ka­jo­ki­laak­so pääsi kur­kis­ta­maan ys­tä­vän­päi­vän viet­toon Piip­po­las­sa ja Ruu­kis­sa – “Elämä olisi tylsää ilman ys­tä­viä!”

14.02.2022 18:18
Tilaajille
Oja-lyhytelokuvasta lisänäytöksiä JEDU:lla maanantaina, koronatilanteen vuoksi katsomopaikkoja on rajoitettu – lyhytelokuvan palkintopotti kasvanut jälleen

Oja-ly­hy­te­lo­ku­vas­ta li­sä­näy­tök­siä JE­DU:l­la maa­nan­tai­na, ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi kat­so­mo­paik­ko­ja on ra­joi­tet­tu – ly­hyt­elo­ku­van pal­kin­to­pot­ti kas­va­nut jälleen

14.08.2021 12:05
Tilaajille
Oja-lyhytelokuva nappasi sarjassaan voiton Cannesin filmifestivaaleilla – suolla kuvattu elokuva lumosi Suomen ensi-illassa myös paikalliset

Oja-ly­hy­te­lo­ku­va nappasi sar­jas­saan voiton Can­ne­sin fil­mi­fes­ti­vaa­leil­la – suolla kuvattu elokuva lumosi Suomen en­si-il­las­sa myös pai­kal­li­set

12.07.2021 22:01
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulujen osalta puntaroidaan vielä vaihtoehtoja – JEDU-vaihtoehto selvitetään tarkoin myös koulutuskuntayhtymää kuullen

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­jen osalta pun­ta­roi­daan vielä vaih­to­eh­to­ja – JE­DU-vaih­toeh­to sel­vi­te­tään tarkoin myös kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää kuullen

18.06.2021 16:00
Tilaajille
JEDUn ostopäätöksestä kaksi oikaisuvaatimusta – Siikalatvan kunnanhallitus käsittelee asiaa tänään kokouksessaan

JEDUn os­to­pää­tök­ses­tä kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tänään ko­kouk­ses­saan

16.06.2021 05:00
Tilaajille
JEDUn Piippolan yksiköstä valmistuneet

JEDUn Piip­po­lan yk­si­kös­tä val­mis­tu­neet

04.06.2021 12:18
Kunnanhallitus päätti JEDUn ostosta ennakkoon valmistelemattomana lisäasiana – päätöksen lopullisia taloudellisia vaikutuksia ei ole voitu laskea

Kun­nan­hal­li­tus päätti JEDUn ostosta en­nak­koon val­mis­te­le­mat­to­ma­na li­sä­asia­na – pää­tök­sen lo­pul­li­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia ei ole voitu laskea

02.06.2021 15:56 1
Tilaajille
Osa tiloista pois käytöstä - opetus jatkuu

Osa ti­lois­ta pois käy­tös­tä - opetus jatkuu

01.06.2021 09:48
Tilaajille
Koulumuutto peruttu!

Kou­lu­muut­to pe­rut­tu!

29.04.2021 21:18
Tilaajille