Joukkoliikenne
Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut – työmatkustukseen sopivia linja-autovuoroja lisätään

Jo­ki­laak­so­jen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so- ja lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut – työ­mat­kus­tuk­seen sopivia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja li­sä­tään

29.03.2021 16:50
Tilaajille