kansallinen veteraanipäivä
Veteraanipäivän seppeleet laskettiin raesateen saattelemina Paavolassa – päivää juhlittu veteraanien kunniaksi vuodesta 1987 lähtien

Ve­te­raa­ni­päi­vän sep­pe­leet las­ket­tiin rae­sa­teen saat­te­le­mi­na Paa­vo­las­sa – päivää juh­lit­tu ve­te­raa­nien kun­niak­si vuo­des­ta 1987 lähtien

27.04.2021 15:33