Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Kela

Kat­so-pal­ve­lu on sul­jet­tu – monilta yri­tyk­sil­tä, yh­dis­tyk­sil­tä ja muilta yh­tei­söil­tä puuttuu yhä säh­köi­seen asioin­tiin vaa­dit­ta­vat Suo­mi.fi-val­tuu­det

11.09.2021 12:00

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – tukea kan­nat­taa hakea hyvissä ajoin

29.07.2021 10:07
Tilaajille

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy jat­kos­sa Oma­kan­nas­ta – to­dis­tuk­sen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­ses­sä voi olla vii­vet­tä

04.07.2021 16:00
Tilaajille

Ruukin Kela mukana ajan­va­raus­ko­kei­lus­sa

22.09.2016 09:55

Toi­meen­tu­lo­tu­ki Kelalle vuoden vaih­tees­sa

09.09.2016 17:31