Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Kela
Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan mietityttää

Uk­rai­nan ti­lan­teen vuoksi Suomeen saa­pu­vien oikeus so­siaa­li­tur­vaan mie­ti­tyt­tää

05.03.2022 15:00
Kela-taksien vaikeudet helpottaneet – ongelmia vielä yksittäisissä matkoissa

Ke­la-tak­sien vai­keu­det hel­pot­ta­neet – on­gel­mia vielä yk­sit­täi­sis­sä mat­kois­sa

04.02.2022 15:00
Tilaajille
Voiko Kela-taksi jäädä tulematta?

Voiko Ke­la-tak­si jäädä tu­le­mat­ta?

19.01.2022 12:00
Tilaajille
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet

Kat­so-pal­ve­lu on sul­jet­tu – monilta yri­tyk­sil­tä, yh­dis­tyk­sil­tä ja muilta yh­tei­söil­tä puuttuu yhä säh­köi­seen asioin­tiin vaa­dit­ta­vat Suo­mi.fi-val­tuu­det

11.09.2021 12:00
Koulumatkatuen ehdot muuttuvat – tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – tukea kan­nat­taa hakea hyvissä ajoin

29.07.2021 10:07
Tilaajille
Rokotetodistus löytyy jatkossa Omakannasta – todistuksen järjestelmään siirtymisessä voi olla viivettä

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy jat­kos­sa Oma­kan­nas­ta – to­dis­tuk­sen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­ses­sä voi olla vii­vet­tä

04.07.2021 16:00
Tilaajille

Ruukin Kela mukana ajan­va­raus­ko­kei­lus­sa

22.09.2016 09:55

Toi­meen­tu­lo­tu­ki Kelalle vuoden vaih­tees­sa

09.09.2016 17:31