Kesätyöt
Viimeisin 4 tuntia

Paavo avasi oman kioskin – se on paras ke­sä­työ, saa myydä ja ru­pa­tel­la

07:00
Tilaajille
Vanhemmat

Ke­sä­so­met­ta­ja­na oppii vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja – "On hyvä mennä välillä oman mu­ka­vuus­alueen­sa ul­ko­puo­lel­le"

23.06.2021 08:55
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö siis­tiin siivoon ja oivaan ojen­nuk­seen – Vestia palkkaa nuoria en­sim­mäi­seen ke­sä­työ­paik­kaan

17.05.2021 15:11

Kun­nis­sa eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia nuo­ril­le – ha­ku­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

16.04.2021 16:00
Tilaajille

Sii­ka­joen 4H tarjoaa ke­sä­töi­tä valita asti – nuoria in­nos­te­taan myös yrit­tä­mään

09.04.2021 07:00
Tilaajille