Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kesätyöt
Pian saadaan mansikkaa – mansikoiden poimintakausi alkuun jo ensi viikolla

Pian saadaan man­sik­kaa – ­man­si­koi­den poi­min­ta­kau­si alkuun jo ensi vii­kol­la

29.06.2023 09:00
Mitä kuuluu jokilaakson nuorten kesään?

Mitä kuuluu jo­ki­laak­son nuorten kesään?

25.05.2023 09:00
Tilaajille
Kesäduunari-info auttaa kesätyöntekijöitä

Ke­sä­duu­na­ri-in­fo auttaa ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä

11.05.2023 09:00
Tilaajille
Pohde vauhdittaa kesätyöntekijöiden etsintää vinkkipalkkioilla ja bonuksilla

Pohde vauh­dit­taa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den et­sin­tää vink­ki­palk­kioil­la ja bo­nuk­sil­la

07.05.2023 15:00
Siikalatvasten kesätyösetelin käyttömahdollisuudet laajenevat

Sii­ka­lat­vas­ten ke­sä­työ­se­te­lin käyt­tö­mah­dol­li­suu­det laa­je­ne­vat

30.03.2023 15:00
Tilaajille
Kesätyöntekijä on tulevaisuuden ammattilainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jä on tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­nen

22.02.2023 05:59 1
Tilaajille
Vieraat tulivat Siikalatvan yläkoulun ysien luo – nuoret saivat vinkkejä tulevaisuutensa suunnitteluun

Vieraat tulivat Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun ysien luo – ­nuo­ret saivat vink­ke­jä tu­le­vai­suu­ten­sa suun­nit­te­luun

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Aika etsiä kesätöitä
Pääkirjoitus

Aika etsiä ke­sä­töi­tä

07.02.2023 23:00
Tilaajille
Kesätyöhaut ovat käynnistyneet Siikajokivarren kunnissa – "Kesätöiden saaminen on helppoa, kun on itse aktiivinen", pohtivat siikalatvaset nuoret

Ke­sä­työ­haut ovat käyn­nis­ty­neet Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa – "­Ke­sä­töi­den saa­mi­nen on help­poa, kun on itse ak­tii­vi­nen", poh­ti­vat sii­ka­lat­va­set nuoret

06.02.2023 09:50
Tilaajille
Arttu lähtee mielellään lomitustöihin vaikka robottinavettaan

Arttu lähtee mie­lel­lään lo­mi­tus­töi­hin vaikka ro­bot­ti­na­vet­taan

25.07.2022 12:30
Tilaajille
Vanhustyö on Vilman kesätyö – Siikapirtillä vastuulla aterioiden valmistelu ja tarjoilu

Van­hus­työ on Vilman kesätyö – Sii­ka­pir­til­lä vas­tuul­la ate­rioi­den val­mis­te­lu ja tar­joi­lu

21.07.2022 06:00
Tilaajille
Työpäivät kuluvat nopeasti – osa työtä on tehdä laadunseurantaa ruokailun lomassa

Työ­päi­vät kuluvat no­peas­ti – osa työtä on tehdä laa­dun­seu­ran­taa ruo­kai­lun lomassa

13.07.2022 12:00
Tilaajille
Unelmaduunissa ei hötkyillä

Unel­ma­duu­nis­sa ei höt­kyil­lä

05.07.2022 18:00
Tilaajille
Pyhännällä voi päästä kesätöihin liikennepuistoon – Silja piti yllä järjestystä kolmen viikon ajan

Py­hän­näl­lä voi päästä ke­sä­töi­hin lii­ken­ne­puis­toon – Silja piti yllä jär­jes­tys­tä kolmen viikon ajan

29.06.2022 09:00
Tilaajille
Otto opetti narramaan kaloja

Otto opetti nar­ra­maan kaloja

21.06.2022 09:35
Tilaajille
Saana Juutinen on kesätöissä Siikalatvan kunnan viestintäsuunnittelijana – viestinnän hoitamisen jatkoa mietitään

Saana Juu­ti­nen on ke­sä­töis­sä Sii­ka­lat­van kunnan vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja­na – vies­tin­nän hoi­ta­mi­sen jatkoa mie­ti­tään

10.06.2022 09:00
Tilaajille
Eeva, Lilli ja Sara perustivat kesäkahavilan

Eeva, Lilli ja Sara pe­rus­ti­vat ke­sä­ka­ha­vi­lan

09.06.2022 18:00
Tilaajille
Taran Tsufee -kesäkahvila Leskelästä palkittiin – hattaroistaan tunnettu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

Taran Tsufee -ke­sä­kah­vi­la Les­ke­läs­tä pal­kit­tiin – hat­ta­rois­taan tun­net­tu kahvila avaa ovensa tänäkin kesänä

15.05.2022 10:00
Tilaajille
Kesätyösesonki kohta käsillä – kirjallinen työsopimus kannattaa tehdä lyhyissäkin kesätyösuhteissa

Ke­sä­työ­se­son­ki kohta käsillä – kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus kan­nat­taa tehdä ly­hyis­sä­kin ke­sä­työ­suh­teis­sa

10.05.2022 12:05
Tilaajille
Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä juuri nyt – nuoret voivat työllistyä kunnan hommiin, yrityksiin, yhdistyksiin tai perustaa vaikka oman yrityksen

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­sä juuri nyt – nuoret voivat työl­lis­tyä kunnan hom­miin, yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai pe­rus­taa vaikka oman yri­tyk­sen

06.04.2022 15:00
Tilaajille