Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koskienergia Oy
Nauha poikki muitta mutkitta – Kreivinsaaressa juhlittiin uuden sillan avajaisia

Nauha poikki muitta mut­kit­ta – Krei­vin­saa­res­sa juh­lit­tiin uuden sillan ava­jai­sia

06.11.2023 08:54 1
Tilaajille
Ruukinkosken patoremontti valmistui – patosilta kestää paloautoakin

Ruu­kin­kos­ken pa­to­re­mont­ti val­mis­tui – pa­to­sil­ta kestää pa­loau­toa­kin

26.10.2023 07:00
Tilaajille
Ruukinkosken patosiltaan betonikansi – siltaremontti valmistuu lokakuussa

Ruu­kin­kos­ken pa­to­sil­taan be­to­ni­kan­si – sil­ta­re­mont­ti val­mis­tuu lo­ka­kuus­sa

23.07.2023 06:00
Tilaajille
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Tilaajille
Kreivinsaaren siltaa remontoidaan – kulkuyhteys poikki viikkoja

Krei­vin­saa­ren siltaa re­mon­toi­daan – kul­kuyh­teys poikki viik­ko­ja

05.01.2023 12:00
Tilaajille
Oikaisu Kreivinsaaren tulvapenger -lehtijuttuun

Oikaisu Krei­vin­saa­ren tul­va­pen­ger -leh­ti­jut­tuun

01.12.2021 15:00
Siikajokilaakso on nimikkojoen puolella – Siikajoki vapaaksi ry toimii 275-metrisen Pöyryn padon purkamiseksi

Sii­ka­jo­ki­laak­so on ni­mik­ko­joen puo­lel­la – Sii­ka­jo­ki va­paak­si ry toimii 275-met­ri­sen Pöyryn padon pur­ka­mi­sek­si

17.11.2021 18:00
Tilaajille
Kreivinsaaren rakennusten suojaksi rakennetaan penger – pohjapadon korjaus lupaehtojen mukaiseksi on nostanut tulvariskiä

Krei­vin­saa­ren ra­ken­nus­ten suo­jak­si ra­ken­ne­taan penger – poh­ja­pa­don korjaus lu­paeh­to­jen mu­kai­sek­si on nos­ta­nut tul­va­ris­kiä

13.11.2021 09:00
Tilaajille
Pöyryn kosken ennallistamiseen olisi mahdollista saada tukea – nyt kaivataan paikallisten mielipiteitä ja aloitteellisuutta

Pöyryn kosken en­nal­lis­ta­mi­seen olisi mah­dol­lis­ta saada tukea – nyt kai­va­taan pai­kal­lis­ten mie­li­pi­tei­tä ja aloit­teel­li­suut­ta

09.06.2021 18:00
Tilaajille