Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Oikaisu Krei­vin­saa­ren tul­va­pen­ger -leh­ti­jut­tuun

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus oikaisee suojapenkereen Kreivinsaarta vasten rakentamisesta kirjoitettuuun artikkeliin sisältyneen virheen.
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus oikaisee suojapenkereen Kreivinsaarta vasten rakentamisesta kirjoitettuuun artikkeliin sisältyneen virheen.
Kuva: Kirsi Junttila

Siikajokilaaksossa 18.11.2021 julkaistussa lehtijutussa kerrotaan Koskienergian rakentavan 1,6 metriä korkeaa pengertä Kreivinsaaren suojaksi. Jutussa väitetään Ruukin pohjapadon korjauksen lupaehtojen mukaiseksi nostavan yläpuolista vedenpintaa mikä lisäisi Kreivinsaaren tulvariskiä. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus haluaa korjata virheellisen väittämän.

Vuodelta 1943 olevissa lupaehdoissa pohjapadon yläpuolella olevan vesikorkeudeksi on määrätty N43 +44,56 m. Vuosien kuluessa pohjapato on painunut ja vioittunut ja välillä sitä on paikkakorjattu. Painumisen myötä pohjapadon yläpuolinen vedenpinnankorkeus ei ole ollut lupaehtojen edellyttämällä tasolla. Tänä kesänä pohjapato on peruskorjattu ja sen myötä vedenpinta nousee yläpuolisessa suvannossa vesiluvassa määrätylle tasolle. Samalla tehty korjaus varmistaa pohjapatorakenteen rakenteen kestävyyden pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi pohjapatoon rakennetaan kalannousun mahdollistava väylä jonka viimeistelytyöt valmistuvat ensikesänä. Tulvariski ei tämän toimenpiteen johdosta kuitenkaan Kreivinsaaressa lisäänny, koska vedenpintaa ei nosteta vaan se palautetaan tasolle jolla sen kuuluu vesiluvan mukaan olla.  Muutos peruskorjausta edeltävään tilanteeseen on arvioitu olevan noin 20 senttiä ali- ja keskivirtaamilla mutta tulvavirtaamilla vähemmän.

Todellisuudessa muutos ali- ja keskivirtaamien vedenpintaan voi olla edellä ilmoitettua vähäisempi mikäli Koskienergia uudistaa Ruukinkosken voimalaitoksen heille myönnetyn vesiluvan mukaisesti.

Tiivistettynä: Ruukin  pohjapadon korjaus nostaa vedenpinnan pohjapadon yläpuolella lupaehtojen mukaiseksi joka mahdollistaa suuremmat virtaamat voimalaitoksen lävitse ali- ja keskivirtaamatilanteissa jolloin todellinen vesipinnan muutos Ruukin pohjapadon yläpuolella jäänee lisääntyneen voimantuotannon kautta arvioitua 20 senttiä vähäisemmäksi.

Tulvariskien kannalta katsottuna penkereen rakentaminen Kreivinsaareen edistää Siikajoen tulvasuojelua osaltaan ja on näin ollen kannatettava toimenpide. Siikajoelle laadittuihin tulvakarttoihin voi tutustua verkossa tulvakarttapalvelussa.

Riku EskelinenVesitalousasiantuntija