Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Kouluverkko
Paavolassa vietettiin harjannostajaisia – syksyllä koulu alkaa uuden katon alla

Paa­vo­las­sa vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – syk­syl­lä koulu alkaa uuden katon alla

23.05.2023 15:00
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – Tutkija: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – Tut­ki­ja: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

15.12.2022 06:00
Tilaajille
Näkkärin lisäksi vaikka jugurttia tai patukkaa – yläkoululaisille harkinnassa tuhdimpi välipala Siikalatvalla

Näk­kä­rin lisäksi vaikka ju­gurt­tia tai pa­tuk­kaa – ylä­kou­lu­lai­sil­le har­kin­nas­sa tuh­dim­pi vä­li­pa­la Sii­ka­lat­val­la

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Odotettu äänestys Siikalatvan yläkouluverkosta – loppumetreille etenee tilapäinen yhden yläkoulun, Gananderin koulun malli

Odo­tet­tu ää­nes­tys Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­ver­kos­ta – lop­pu­met­reil­le etenee ti­la­päi­nen yhden ylä­kou­lun, Ga­nan­de­rin koulun malli

26.01.2022 12:50
Tilaajille
Koulut on kierretty ja kyselyt tehty – Siikalatvan yläkouluasia tulee päätettäväksi vielä tässä kuussa

Koulut on kier­ret­ty ja kyselyt tehty – Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­asia tulee pää­tet­tä­väk­si vielä tässä kuussa

20.01.2022 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Edessä jälleen iso päätös

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluverkon punonta käynnissä sekä päätäntäpuolella että puskaradiossa

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­ver­kon punonta käyn­nis­sä sekä pää­tän­tä­puo­lel­la että pus­ka­ra­dios­sa

18.11.2021 15:16
Tilaajille
Vanhempien ja henkilökunnan toive on, ettei kouluryhmiä hajotettaisi – Siikalatvan kunnanvaltuusto pui keskiviikkona Rantsilan kouluverkkoasiaa

Van­hem­pien ja hen­ki­lö­kun­nan toive on, ettei kou­lu­ryh­miä ha­jo­tet­tai­si – Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pui kes­ki­viik­ko­na Rant­si­lan kou­lu­verk­ko­asiaa

08.06.2021 18:29
Tilaajille
Rantsilan koululaisten vanhemmille kuulemistilaisuus tänään – tilaisuus järjestetään vanhempien pyynnöstä

Rant­si­lan kou­lu­lais­ten van­hem­mil­le kuu­le­mis­ti­lai­suus tänään – ti­lai­suus jär­jes­te­tään van­hem­pien pyyn­nös­tä

08.06.2021 07:08
Tilaajille
Paavolassa syttyi kynttilöitä koulun puolesta – some-mielenosoitus tavoitti yli 8 000

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Tilaajille
Paavolasta tiukka viesti: "Kylät on tärkeää pitää asuttuina – Paavola tarvitsee monitoimitalon"

Paa­vo­las­ta tiukka viesti: "Kylät on tärkeää pitää asut­tui­na – Paavola tar­vit­see mo­ni­toi­mi­ta­lon"

19.02.2021 08:46
Tilaajille

Sii­ka­joen tek­ni­nen lau­ta­kun­ta esit­tää: Paa­vo­laan uusi kou­lu­ra­ken­nus

04.02.2021 14:35
Tilaajille
Siikajoen sivistyslautakunta esittää: Ei uutta koulua Paavolaan, lapset Ruukkiin oppimaan

Sii­ka­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää: Ei uutta koulua Paa­vo­laan, lapset Ruuk­kiin op­pi­maan

22.01.2021 13:33
Tilaajille
Siikalatvalle suunnitteilla kolmen uuden alakoulun rakentaminen – kunnanvaltuusto pui asiaa torstaina

Sii­ka­lat­val­le suun­nit­teil­la kolmen uuden ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­to pui asiaa tors­tai­na

09.10.2020 12:50
Tilaajille