Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntavaalit 2021
Siikalatvan kuntavaalituloksen muutos nosti uusien valtuutettujen osuuden 56 prosenttiin– yllättäen valtuustopaikan saanut Annamari toivoo, että siikalatvaset tutustuisivat toisiinsa

Sii­ka­lat­van kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen muutos nosti uusien val­tuu­tet­tu­jen osuuden 56 pro­sent­tiin– yl­lät­täen val­tuus­to­pai­kan saanut An­na­ma­ri toivoo, että sii­ka­lat­va­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa

23.06.2021 06:00
Tilaajille

Oi­kai­su: Va­ra­jä­sen Män­ni­kön puolue on kes­kus­ta

18.06.2021 06:30
Äänten tarkastuslaskenta muutti Siikalatvan vaalitulosta – valtuustoon SDP:n Annamari Similä, keskusta menetti yhden valtuustopaikan

Äänten tar­kas­tus­las­ken­ta muutti Sii­ka­lat­van vaa­li­tu­los­ta – val­tuus­toon SDP:n An­na­ma­ri Similä, kes­kus­ta menetti yhden val­tuus­to­pai­kan

16.06.2021 19:55
Tilaajille
Persuilla huima kannatuksen nousu Pyhännällä, ja kokoomus pääsi valtuustopaikalle – valtuustoon valituissa välikauden pitäneitä tuttuja kasvoja

Per­suil­la huima kan­na­tuk­sen nousu Py­hän­näl­lä, ja ko­koo­mus pääsi val­tuus­to­pai­kal­le – val­tuus­toon va­li­tuis­sa vä­li­kau­den pi­tä­nei­tä tuttuja kasvoja

15.06.2021 15:52
Tilaajille
Yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – Siikajoen valtuutetuista kolmannes yrittäjiä

Yrit­tä­jä­val­tuu­tet­tu­jen määrä kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Sii­ka­joen val­tuu­te­tuis­ta kol­man­nes yrit­tä­jiä

15.06.2021 13:49
Tilaajille
Konkareita varalle, uusia tilalle – Siikajoella vaalivoiton vei jälleen keskusta, ja kunnan nuorimmasta ehdokkaasta tuli ääniharava

Kon­ka­rei­ta va­ral­le, uusia tilalle – Sii­ka­joel­la vaa­li­voi­ton vei jälleen kes­kus­ta, ja kunnan nuo­rim­mas­ta eh­dok­kaas­ta tuli ää­ni­ha­ra­va

15.06.2021 09:08
Tilaajille
Pyhännällä annettiin aktiivisimmin ennakkoääniä

Py­hän­näl­lä an­net­tiin ak­tii­vi­sim­min en­nak­ko­ää­niä

09.06.2021 12:39
Tilaajille
Ensimmäistä ja kymmenettä kertaa ehdolla – esittelyssä Siikajokilaakson nuorin ja vanhin kuntavaaliehdokas

En­sim­mäis­tä ja kym­me­net­tä kertaa ehdolla – esit­te­lys­sä Sii­ka­jo­ki­laak­son nuorin ja vanhin kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.06.2021 17:00
Tilaajille
Pyhännällä äänestänyt ennakkoon noin 20 prosenttia äänioikeutetuista

Py­hän­näl­lä ää­nes­tä­nyt en­nak­koon noin 20 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

02.06.2021 15:16
Tilaajille
Vaaliurnat auki ennakkoäänille – äänestysaikaa kaksi viikkoa

Vaa­liur­nat auki en­nak­ko­ää­nil­le – ää­nes­tys­ai­kaa kaksi viikkoa

26.05.2021 15:07
Tilaajille
Pyhännän ja Siikajoen kuntavaaliehdokkaiden ikä- ja ammattitiedot – Siikajoen osalta tiedot julkaistu jo toukokuun ensimmäisellä viikolla

Py­hän­nän ja Sii­ka­joen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den ikä- ja am­mat­ti­tie­dot – Sii­ka­joen osalta tiedot jul­kais­tu jo tou­ko­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la

25.05.2021 11:00
Tilaajille
Pääministeri twiittasi vaalirauhaa toivoen – vaalijulisteet kokeneet kovia myös Siikalatvalla

Pää­mi­nis­te­ri twiit­ta­si vaa­li­rau­haa toivoen – vaa­li­ju­lis­teet ko­ke­neet kovia myös Sii­ka­lat­val­la

24.05.2021 17:52
Tilaajille
Pyhännällä nuorimmat ja Siikajoella vanhimmat ehdokkaat – yrittäjiä Siikalatvalla kolmannes ehdokkaista

Py­hän­näl­lä nuo­rim­mat ja Sii­ka­joel­la van­him­mat eh­dok­kaat – yrit­tä­jiä Sii­ka­lat­val­la kol­man­nes eh­dok­kais­ta

24.05.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoella kaksi sataprosenttista valtuutettua – yleensä kokouksiin on tultu, jos ei ole pää kainalossa

Sii­ka­joel­la kaksi sa­ta­pro­sent­tis­ta val­tuu­tet­tua – yleensä ko­kouk­siin on tultu, jos ei ole pää kai­na­los­sa

20.05.2021 12:00
Tilaajille
Etsitkö sopivaa ehdokasta? Testaa Siikajokilaakson vaalikone! Löydät vaalikoneesta ehdokkaita kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

Etsitkö sopivaa eh­do­kas­ta? Testaa Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­ne! Löydät vaa­li­ko­nees­ta eh­dok­kai­ta kaik­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan kuntiin

19.05.2021 14:04
Kuntavaalikoneen väite tuulivoimapuistoista jakoi mielipiteitä Siikajokilaakson alueen ehdokkaiden kesken – "Vahvistaa kuntataloutta"; "Tuulivoimalat pitää saada kauas asutuksesta"

Kun­ta­vaa­li­ko­neen väite tuu­li­voi­ma­puis­tois­ta jakoi mie­li­pi­tei­tä Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen eh­dok­kai­den kesken – "Vah­vis­taa kun­ta­ta­lout­ta"; "Tuu­li­voi­ma­lat pitää saada kauas asu­tuk­ses­ta"

19.05.2021 13:15
Tilaajille
Siikajoella 708 ääntä etsii omistajaa – suurimman potin jättää Päivi Eskola

Sii­ka­joel­la 708 ääntä etsii omis­ta­jaa – suu­rim­man potin jättää Päivi Eskola

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Keskustan viime kuntavaalien ääniharavoilta reilusti ääniä uusjakoon Pyhännällä – kaikkiaan kunnassa jakoon lähtee yli 260 ääntä

Kes­kus­tan viime kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­voil­ta rei­lus­ti ääniä uus­ja­koon Py­hän­näl­lä – kaik­kiaan kun­nas­sa jakoon lähtee yli 260 ääntä

18.05.2021 07:00
Tilaajille
Kuntavaaleissa Siikalatvalla uusjaossa 867 ääntä – ääniä vailla kotia jokaisella kirkonkylällä

Kun­ta­vaa­leis­sa Sii­ka­lat­val­la uus­jaos­sa 867 ääntä – ääniä vailla kotia jo­kai­sel­la kir­kon­ky­läl­lä

17.05.2021 18:00
Tilaajille
Perussuomalaiset arvot puhuttelivat eniten Eini Fälttiä – omien haaveiden toteuduttua intoa kotikunnan kehittämiseen

Pe­rus­suo­ma­lai­set arvot pu­hut­te­li­vat eniten Eini Fälttiä – omien haa­vei­den to­teu­dut­tua intoa ko­ti­kun­nan ke­hit­tä­mi­seen

17.05.2021 12:01
Tilaajille