6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

LapWall Oy
Noin 4 miljoonan euron arvosta sopimuksia – LapWallin Pyhännän yksikössä päästiin siirtymään kahteen vuoroon

Noin 4 mil­joo­nan euron arvosta so­pi­muk­sia – ­Lap­Wal­lin Py­hän­nän yk­si­kös­sä pääs­tiin siir­ty­mään kahteen vuoroon

20.09.2023 13:00
Tilaajille
Alueelle hyviä ja huonoja uutisia
Pääkirjoitus

Alueel­le hyviä ja huonoja uutisia

19.09.2023 23:00
Tilaajille
LapWall lopettaa tuotannon Raahessa ja keskittää Pyhännälle – lähivuosina Pyhännälle lisää työpaikkoja

LapWall lo­pet­taa tuo­tan­non Raa­hes­sa ja kes­kit­tää Py­hän­näl­le – lä­hi­vuo­si­na Py­hän­näl­le lisää työ­paik­ko­ja

19.09.2023 10:00
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

18.09.2023 12:47
Tilaajille
LapWallin liikevaihto laski, mutta parempaa on tulossa – ministeriön tavoite lisätä julkista puurakentamista luo alalle kasvun mahdollisuuksia

Lap­Wal­lin lii­ke­vaih­to laski, mutta pa­rem­paa on tulossa – mi­nis­te­riön tavoite lisätä jul­kis­ta puu­ra­ken­ta­mis­ta luo alalle kasvun mah­dol­li­suuk­sia

09.08.2023 09:00
Tilaajille
LapWall aloittaa muutosneuvottelut Raahessa – tarkastelussa Raahen yksikön tuotannon siirtäminen yhtiön Pyhännän yksikköön

LapWall aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – tar­kas­te­lus­sa Raahen yksikön tuo­tan­non siir­tä­mi­nen yhtiön Py­hän­nän yk­sik­köön

01.08.2023 12:00
Tilaajille
LapWallilla miljoonasopimusviikko

Lap­Wal­lil­la mil­joo­na­so­pi­mus­viik­ko

02.07.2023 09:00
Tilaajille
LapWall Oyj tehnyt isoja sopimuksia – merkittävin vesikattoelementtitoimitus Oulaisiin

LapWall Oyj tehnyt isoja so­pi­muk­sia – mer­kit­tä­vin ve­si­kat­to­ele­ment­ti­toi­mi­tus Ou­lai­siin

28.06.2023 09:00
Tilaajille
LapWall Oyj ostaa raahelaisen KW-Component Oy:n elementtiliiketoiminnan

LapWall Oyj ostaa raa­he­lai­sen KW-Com­po­nent Oy:n ele­ment­ti­lii­ke­toi­min­nan

19.05.2023 12:00
Tilaajille
LapWall Oyj:n kannattavuus säilyi hyvänä – käyttöön kannustinjärjestelmä

LapWall Oyj:n kan­nat­ta­vuus säilyi hyvänä – käyt­töön kan­nus­tin­jär­jes­tel­mä

29.04.2023 09:00
Tilaajille
Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti

Lap­wal­lil­la takana hyvä vuosi – lii­ke­vaih­to ja -voitto kas­voi­vat hui­mas­ti

27.03.2023 15:00
Tilaajille
LapWall lomauttaa Pyhännällä enintään 90 päiväksi – tehdas siirtyy huhtikuun alussa yhteen vuoroon

LapWall lo­maut­taa Py­hän­näl­lä enin­tään 90 päi­väk­si – tehdas siirtyy huh­ti­kuun alussa yhteen vuoroon

21.03.2023 05:27
Tilaajille
LapWallin liikevaihto kasvoi odotetusti ja kannattavuus parani merkittävästi – viime vuosi oli yhtiön tähän mennessä paras

Lap­Wal­lin lii­ke­vaih­to kasvoi odo­te­tus­ti ja kan­nat­ta­vuus parani mer­kit­tä­väs­ti – viime vuosi oli yhtiön tähän men­nes­sä paras

10.02.2023 12:00
Tilaajille
LapWall voimakkaassa kasvussa

LapWall voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa

21.08.2022 09:00
Tilaajille
Käyttöön parasta ja uusinta uutta – pyhäntäläinen LapWall investoi voimakkaasti

Käyt­töön parasta ja uusinta uutta – py­hän­tä­läi­nen LapWall in­ves­toi voi­mak­kaas­ti

26.05.2022 12:00
Tilaajille
Pyhäntäläisen LapWallin listautumisanti ylimerkittiin noin 8,8-kertaisesti – kaupankäynnin odotetaan alkavan perjantaina

Py­hän­tä­läi­sen Lap­Wal­lin lis­tau­tu­mis­an­ti yli­mer­kit­tiin noin 8,8-ker­tai­ses­ti – ­kau­pan­käyn­nin odo­te­taan alkavan per­jan­tai­na

04.04.2022 09:00
Tilaajille
LapWallin listautumisanti keskeytettiin – osakkeet ylimerkattiin

Lap­Wal­lin lis­tau­tu­mis­an­ti kes­key­tet­tiin – osak­keet yli­mer­kat­tiin

31.03.2022 08:00
Tilaajille
LapWallin osakkeiden merkintä alkaa kello 9.30 – kerättävät varat käytetään liiketoiminnan ja tuotannon kasvun tukemiseen

Lap­Wal­lin osak­kei­den mer­kin­tä alkaa kello 9.30 – ke­rät­tä­vät varat käy­te­tään lii­ke­toi­min­nan ja tuo­tan­non kasvun tu­ke­mi­seen

24.03.2022 08:01
Tilaajille
Pyhäntäläinen LapWall Oyj suunnittelee listautumista pörssiin

Py­hän­tä­läi­nen LapWall Oyj suun­nit­te­lee lis­tau­tu­mis­ta pörs­siin

18.03.2022 18:00
Tilaajille
LapWallilla kaikkein aikojen paras tulos

Lap­Wal­lil­la kaik­kein aikojen paras tulos

04.02.2022 19:30
Tilaajille