Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Jani Käräjäoja valittiin Siikalatvan tekniseksi johtajaksi

Jani Kä­rä­jä­oja va­lit­tiin Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Maakunta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ison pöydän ääressä

Maa­kun­ta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajan­koh­tai­siin asioi­hin ison pöydän ääressä

26.09.2022 06:00
Tilaajille
Työllisyys menee parempaan päin – Siikalatvalla oli elokuussa 156 työtöntä, Siikajoella 147 ja Pyhännällä 27

Työl­li­syys menee pa­rem­paan päin – Sii­ka­lat­val­la oli elo­kuus­sa 156 työ­tön­tä, Sii­ka­joel­la 147 ja Py­hän­näl­lä 27

22.09.2022 13:00
Tilaajille
Tänä syksynä palataan normaaliin – eli mihin?
Lukijalta Kolumni

Tänä syksynä pa­la­taan nor­maa­liin – eli mihin?

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Yhdessä etsimällä löytää uuden polun työelämään – Mervi Mottisenkangas auttaa siikajokisia etsimisessä

Yhdessä et­si­mäl­lä löytää uuden polun työ­elä­mään – Mervi Mot­ti­sen­kan­gas auttaa sii­ka­jo­ki­sia et­si­mi­ses­sä

13.09.2022 09:00
Tilaajille
Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Karhumaa nauttii tekemisestään

Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Kar­hu­maa nauttii te­ke­mi­ses­tään

09.09.2022 18:00
Tilaajille
Kielimuurit eivät hidasta ystävyyttä - esteet on tehty ylitettäväksi

Kie­li­muu­rit eivät hidasta ys­tä­vyyt­tä - esteet on tehty yli­tet­tä­väk­si

07.09.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen Työtä, taitoa, tukea -hanke loi reittejä töihin – työllistymisen tueksi tarvittaisiin uusi hanke

Sii­ka­joen Työtä, taitoa, tukea -hanke loi reit­te­jä töihin – työl­lis­ty­mi­sen tueksi tar­vit­tai­siin uusi hanke

07.09.2022 09:00
Tilaajille
Vuojen Pyhäntänen on kaikille tuttu kaupantäti – Leila Leiviskä yllättyi täydellisesti

Vuojen Py­hän­tä­nen on kai­kil­le tuttu kau­pan­tä­ti – Leila Lei­vis­kä yl­lät­tyi täy­del­li­ses­ti

03.09.2022 13:37
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäntä porskuttaa työllisyydessä – Siikalatva ja Siikajoki myös maakunnan keskiarvon paremmalla puolella

Pyhäntä pors­kut­taa työl­li­syy­des­sä – Sii­ka­lat­va ja Sii­ka­jo­ki myös maa­kun­nan kes­ki­ar­von pa­rem­mal­la puo­lel­la

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäntä korottaa hallinto- ja talousjohtajan palkkaa kilpailukykyiseksi

Pyhäntä ko­rot­taa hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jan palkkaa kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si

18.08.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännälle kokonaan uusi yhdyskuntatekniikan insinöörin virka

Py­hän­näl­le ko­ko­naan uusi yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan in­si­nöö­rin virka

17.08.2022 15:00
Tilaajille
Osaavan porukan puute kasvaa – kymmenittäin insinöörejä, pari sataa tuotantotyöntekijää, kaivinkonekuskeja ja kirvesmiehiä tarvitaan tulevina vuosina

Osaavan porukan puute kasvaa – kym­me­nit­täin in­si­nöö­re­jä, pari sataa tuo­tan­to­työn­te­ki­jää, kai­vin­ko­ne­kus­ke­ja ja kir­ves­mie­hiä tar­vi­taan tu­le­vi­na vuosina

17.08.2022 06:00
Tilaajille
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

12.08.2022 09:00
Tilaajille
Gumeruksen Risto on tärkeä jokapaikan höylä – pidetty kiinteistönhoitaja porisuttaa lapset ja vanhukset

Gu­me­ruk­sen Risto on tärkeä jo­ka­pai­kan höylä – pidetty kiin­teis­tön­hoi­ta­ja po­ri­sut­taa lapset ja van­huk­set

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan ero on hyväksytty – valtuusto äänesti omasta kyselytunnistaan

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan ero on hy­väk­syt­ty – val­tuus­to äänesti omasta ky­se­ly­tun­nis­taan

10.08.2022 13:00
Tilaajille
Metsä on miehelle työ ja harrastus – Marko Koskela aloitti Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden johtajana

Metsä on mie­hel­le työ ja har­ras­tus – Marko Koskela aloitti Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Sii­ka­la­keu­den joh­ta­ja­na

10.08.2022 10:00
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

06.08.2022 18:00
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

01.08.2022 18:00
Tilaajille
Yli sata koulutusohjelmaa alkaa syksyllä työvoimakoulutuksena –"Koulutuksia aloille, joilla on pulaa työvoimasta", taustoittaa Mari Tuomikoski

Yli sata kou­lu­tus­oh­jel­maa alkaa syk­syl­lä työ­voi­ma­kou­lu­tuk­se­na –"­Kou­lu­tuk­sia aloil­le, joilla on pulaa työ­voi­mas­ta", taus­toit­taa Mari Tuo­mi­kos­ki

28.07.2022 15:00
Tilaajille