Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Kuukausi
Päiväkodin johtaja Anne Heikkilä korostaa yhteistyötä – "Yhdessä olemme enemmän, yhteistyössä on voimaa"

Päi­vä­ko­din johtaja Anne Heik­ki­lä ko­ros­taa yh­teis­työ­tä – "Yh­des­sä olemme enem­män, yh­teis­työs­sä on voimaa"

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

Kaksi vuo­si­kym­men­tä sitten Raa­hes­sa aloit­ta­nut toi­min­ta­mal­li on nyt esi­merk­ki­nä koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

02.06.2023 18:00
Tilaajille
LapWall aloittaa muutosneuvottelut Raahen yksikössään – johtaa mahdollisesti 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomautuksiin

LapWall aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Raahen yk­si­kös­sään – johtaa mah­dol­li­ses­ti 25 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen tai lo­mau­tuk­siin

01.06.2023 16:02
Työttömien määrä laski Siikajoella

Työt­tö­mien määrä laski Sii­ka­joel­la

26.05.2023 09:00
Tilaajille
Karppinen tavoittelee Karjasillan kirkkoherran virkaa

Karp­pi­nen ta­voit­te­lee Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­ran virkaa

24.05.2023 09:00
Tilaajille
Huomaa hyvä kaikissa – Siikalatvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on positiivisen järjestämistavan omaksuminen

Huomaa hyvä kai­kis­sa – ­Sii­ka­lat­van var­hais­kas­va­tuk­sen ta­voit­tee­na on po­si­tii­vi­sen jär­jes­tä­mis­ta­van omak­su­mi­nen

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Kauneus kuuluu jokaiselle – "nämä hoidot eivät ole vain naisille"

Kauneus kuuluu jo­kai­sel­le – "nämä hoidot eivät ole vain nai­sil­le"

11.05.2023 12:00
Tilaajille
Kesäduunari-info auttaa kesätyöntekijöitä

Ke­sä­duu­na­ri-in­fo auttaa ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä

11.05.2023 09:00
Tilaajille
Rahapelaaminen ja päihteiden käyttö otetaan toukokuussa puheeksi

Ra­ha­pe­laa­mi­nen ja päih­tei­den käyttö otetaan tou­ko­kuus­sa pu­heek­si

10.05.2023 09:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pohde vauhdittaa kesätyöntekijöiden etsintää vinkkipalkkioilla ja bonuksilla

Pohde vauh­dit­taa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den et­sin­tää vink­ki­palk­kioil­la ja bo­nuk­sil­la

07.05.2023 15:00
Tuulivoimasta työtä paikallisille – Jedu kehittää koulutustarjontaa

Tuu­li­voi­mas­ta työtä pai­kal­li­sil­le – Jedu ke­hit­tää kou­lu­tus­tar­jon­taa

02.05.2023 09:00 1
Tilaajille
Jukkatalon uudeksi rakentamisjohtajaksi Juhana Sallinen

Juk­ka­ta­lon uudeksi ra­ken­ta­mis­joh­ta­jak­si Juhana Sal­li­nen

28.04.2023 09:00
Tilaajille
Nämä eivät ole jäähyväiset, vielä!
Lukijalta Kolumni

Nämä eivät ole jää­hy­väi­set, vielä!

26.04.2023 10:10
Tilaajille
Mukavuusalueen ulkopuolella
Kolumni

Mu­ka­vuus­alueen ul­ko­puo­lel­la

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Haussa yhteinen vesistökoordinaattori

Haussa yh­tei­nen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­ri

25.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Vankiloissa tarjolla mielenkiintoista työtä – alalle kouluttautuminen onnistuu työn ohessa

Van­ki­lois­sa tar­jol­la mie­len­kiin­tois­ta työtä – alalle kou­lut­tau­tu­mi­nen on­nis­tuu työn ohessa

25.04.2023 06:00
Tilaajille
Vastuullisuus näkyy hiilijalanjälkenä sipsipussissa – sipsijätteestä tehdään liikennepolttoainetta

Vas­tuul­li­suus näkyy hii­li­ja­lan­jäl­ke­nä sip­si­pus­sis­sa – sip­si­jät­tees­tä tehdään lii­ken­ne­polt­to­ai­net­ta

23.04.2023 06:00
Tilaajille
Yhtiöittämisen jälkeen Juho Oikarinen sai ensimmäistä kertaa maatilalla tekemästään työstään palkkaa

Yh­tiöit­tä­mi­sen jälkeen Juho Oi­ka­ri­nen sai en­sim­mäis­tä kertaa maa­ti­lal­la te­ke­mäs­tään työs­tään palkkaa

21.04.2023 06:00
Tilaajille
Kaikille asiasta kiinnostuneille avoin robotiikka-tapahtuma Pyhännällä – vinkkejä tuotannon ja logistiikan tehostamiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen

Kai­kil­le asiasta kiin­nos­tu­neil­le avoin ro­bo­tiik­ka-ta­pah­tu­ma Py­hän­näl­lä – vink­ke­jä tuo­tan­non ja lo­gis­tii­kan te­hos­ta­mi­seen sekä työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen

19.04.2023 12:00
Tilaajille
Tunteikas viimeinen työpäivä – “Kiitos ihanille asiakkaille, joita olen saanut Siikalatvalla hoitaa!”

Tun­tei­kas vii­mei­nen työ­päi­vä – “Kiitos iha­nil­le asiak­kail­le, joita olen saanut Sii­ka­lat­val­la hoi­taa!”

18.04.2023 18:00
Tilaajille