Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tilaa tästä Siikajokilaakso Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Eilen avautunut näyttely esittelee hoiva-alan ammattilaisia kuvin ja tarinoin

Eilen avau­tu­nut näyt­te­ly esit­te­lee hoi­va-alan am­mat­ti­lai­sia kuvin ja ta­ri­noin

18:00
Kuukausi
Jokainen TET-jakso, jokainen kesätyö ja jok'ikinen työmahdollisuus kartuttavat työelämätaitoja

Jo­kai­nen TET-jak­so, jo­kai­nen kesätyö ja jok'iki­nen työ­mah­dol­li­suus kar­tut­ta­vat työ­elä­mä­tai­to­ja

22.01.2023 18:00
Tilaajille
Maaseutuyrittäjille tarjolla apua ja tukea – puhumisen tärkeyttä ei korosteta liikaa

Maa­seu­tu­yrit­tä­jil­le tar­jol­la apua ja tukea – pu­hu­mi­sen tär­keyt­tä ei ko­ros­te­ta liikaa

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kuntakonserniin haussa kahdelle yhtiölle yhteinen toimitusjohtaja – Pertti Häikiö aloittaa Pyhännällä 1.2.

Sii­ka­lat­van kun­ta­kon­ser­niin haussa kah­del­le yh­tiöl­le yh­tei­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja – Pertti Häikiö aloit­taa Py­hän­näl­lä 1.2.

18.01.2023 09:00
Tilaajille
Yhdistystoimijoiden jaksamisesta ja vapaaehtoistoiminnan jatkumisesta keskustellaan Norsun hankkeessa –Nina Kurunlahti kannustaa väkeä mukaan

Yh­dis­tys­toi­mi­joi­den jak­sa­mi­ses­ta ja va­paa­eh­tois­toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta kes­kus­tel­laan Norsun hank­kees­sa –Nina Ku­run­lah­ti kan­nus­taa väkeä mukaan

15.01.2023 15:00
Tilaajille
Tommi Vasankari kannustaa perheitä pohtimaan, miten lasten omatoimista liikkumista voisi lisätä

Tommi Va­san­ka­ri kan­nus­taa per­hei­tä poh­ti­maan, miten lasten oma­toi­mis­ta liik­ku­mis­ta voisi lisätä

14.01.2023 12:00
Tilaajille
Innokkain mielin paikallislehtien maailmaan
Kolumni

In­nok­kain mielin pai­kal­lis­leh­tien maail­maan

11.01.2023 08:00
Tilaajille
Terhi astui Helenan saappaisiin

Terhi astui Helenan saap­pai­siin

10.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan Kehittämiskeskuksen tietotoimisto siirtyi oloneuvoksettareksi

Sii­ka­lat­van Ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen tie­to­toi­mis­to siirtyi olo­neu­vok­set­ta­rek­si

09.01.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan työllisyyshankkeet muuttivat majaa

Sii­ka­lat­van työl­li­syys­hank­keet muut­ti­vat majaa

09.01.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimus: Kunnilla ja kaupungeilla työstettävää strategisessa omistajuudessa

Tut­ki­mus: Kun­nil­la ja kau­pun­geil­la työs­tet­tä­vää stra­te­gi­ses­sa omis­ta­juu­des­sa

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Eläinlääkäreille olisi tarvetta, mutta hakijoita ei tahdo löytyä

Eläin­lää­kä­reil­le olisi tar­vet­ta, mutta ha­ki­joi­ta ei tahdo löytyä

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Kirsi-Maria Hiltunen jätti Nokian matkapuhelinten parissa puurtamisen ja alkoi kustantajaksi

Kir­si-Ma­ria Hil­tu­nen jätti Nokian mat­ka­pu­he­lin­ten parissa puur­ta­mi­sen ja alkoi kus­tan­ta­jak­si

04.01.2023 18:00
Tilaajille
Empaattinen Ylen pääjohtaja
Lukijalta Kolumni

Em­paat­ti­nen Ylen pää­joh­ta­ja

04.01.2023 10:00
Tilaajille
Työura jatkuu tuntilaisena, jos tarvetta on – kesällä tuli kuluneeksi 40 vuotta ensimmäisestä lomituspäivästä

Työura jatkuu tun­ti­lai­se­na, jos tar­vet­ta on – kesällä tuli ku­lu­neek­si 40 vuotta en­sim­mäi­ses­tä lo­mi­tus­päi­väs­tä

03.01.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan palveluksessa olleille maatalouslomittajille ansiomerkkejä työnantajan vaihtuessa

Sii­ka­lat­van kunnan pal­ve­luk­ses­sa ol­leil­le maa­ta­lous­lo­mit­ta­jil­le an­sio­merk­ke­jä työn­an­ta­jan vaih­tues­sa

02.01.2023 18:00
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennus

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus

30.12.2022 08:42
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennus

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus

30.12.2022 08:42
Tilaajille
Vanhemmat
Sipulitehtaasta einesvalmistajien eliittiin

Si­pu­li­teh­taas­ta ei­nes­val­mis­ta­jien eliit­tiin

28.12.2022 09:00
Tilaajille
Juhliva Maustaja palkitsi pitkän työuran tehneitä

Juhliva Maus­ta­ja pal­kit­si pitkän työuran teh­nei­tä

22.12.2022 15:00
Tilaajille