Työelämä
Kuukausi
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

24.01.2022 06:00
Leader-rahoja kannattaa hakea heti alkuvuonna – yli puolen miljoonan euron potti jaossa Norsulla

Lea­der-ra­ho­ja kan­nat­taa hakea heti al­ku­vuon­na – yli puolen mil­joo­nan euron potti jaossa Nor­sul­la

18.01.2022 06:00
Tilaajille
Jedun johtajan paikkaa tavoittelee 14 hakijaa – katso lista hakijoista

Jedun joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 14 hakijaa – katso lista ha­ki­jois­ta

17.01.2022 16:00
Tilaajille
"Voi että, miten minä olenkaan tehnyt elämässäni näin paljon asioita", ihmettelee satavuotias, eloisa Helvi – Helvi syntyi väen ollessa joulukirkossa Rantsilassa

"Voi että, miten minä olen­kaan tehnyt elä­mäs­sä­ni näin paljon asioi­ta", ih­met­te­lee sa­ta­vuo­tias, eloisa Helvi – Helvi syntyi väen ollessa jou­lu­kir­kos­sa Rant­si­las­sa

16.01.2022 18:00
Tilaajille
Pyhäntä jatkaa työntekijöiden vapaaehtoisia palkattomia vapaita – viime vuonna niitä kertyi kaikkiaan 113 päivää

Pyhäntä jatkaa työn­te­ki­jöi­den va­paa­eh­toi­sia pal­kat­to­mia vapaita – viime vuonna niitä kertyi kaik­kiaan 113 päivää

13.01.2022 16:00
Tilaajille
Lakko alkoi rauhallisesti Siklaelementit Oy:n tehtaan portilla – "Ei tässä tappelemaan ole tarkoitus ryhtyä"

Lakko alkoi rau­hal­li­ses­ti Sik­lae­le­men­tit Oy:n tehtaan por­til­la – "Ei tässä tap­pe­le­maan ole tar­koi­tus ryhtyä"

13.01.2022 07:28
Tilaajille
Pakkorokotukset näkyvät myös Siikajokilaaksossa – muut työt ovat rokottamattomalle tiukassa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työsuhteen jatkoa

Pak­ko­ro­ko­tuk­set näkyvät myös Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa – muut työt ovat ro­kot­ta­mat­to­mal­le tiu­kas­sa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työ­suh­teen jatkoa

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Siklaelementit Oy:n Limingan ja Rantsilan tehtailla alkaa lakko torstaiaamuna, mutta konsernin johto uskoo töiden jatkuvan – "Olemme saaneet vahvan viestin työntekijöiltä, että he tulevat töihin"

Sik­lae­le­men­tit Oy:n Li­min­gan ja Rant­si­lan teh­tail­la alkaa lakko tors­taiaa­mu­na, mutta kon­ser­nin johto uskoo töiden jat­ku­van – "Olemme saaneet vahvan viestin työn­te­ki­jöil­tä, että he tulevat töihin"

12.01.2022 18:13 2
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

10.01.2022 09:00
Yrittäjä on hyvä työnantaja
Lukijalta Kolumni

Yrit­tä­jä on hyvä työn­an­ta­ja

05.01.2022 14:00
Tilaajille
Rautateillä kertyi yli 15 miljoonaa henkilöliikenteen matkaa kolmessa kuukaudessa – alkuvuosi oli suhteessa huomattavasti hiljaisempi

Rau­ta­teil­lä kertyi yli 15 mil­joo­naa hen­ki­lö­lii­ken­teen matkaa kol­mes­sa kuu­kau­des­sa – al­ku­vuo­si oli suh­tees­sa huo­mat­ta­vas­ti hil­jai­sem­pi

30.12.2021 13:50
Tilaajille
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

30.12.2021 10:05
Tilaajille
Vanhemmat
Pahentunut koronatilanne ei näy ainakaan vielä työttömyysluvuissa

Pa­hen­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne ei näy ai­na­kaan vielä työt­tö­myys­lu­vuis­sa

26.12.2021 06:00
Tilaajille
Hyvä valokuvaaja tekee näkymättömän näkyväksi

Hyvä va­lo­ku­vaa­ja tekee nä­ky­mät­tö­män nä­ky­väk­si

24.12.2021 10:00
Tilaajille
Arkinenkin askare on ostajalle tärkeä palvelu – työosuuskunnassa voi hyödyntää kaikkea osaamistaan

Ar­ki­nen­kin askare on os­ta­jal­le tärkeä palvelu – työ­osuus­kun­nas­sa voi hyö­dyn­tää kaikkea osaa­mis­taan

09.12.2021 12:00
Tilaajille
Väki venyy äärimmilleen Siikalatvan lastensuojelussa – hätä perheissä kasvaa, avun saanti viivästyy, asioita jää hoitamatta, eikä sairasloma ole vaihtoehto

Väki venyy ää­rim­mil­leen Sii­ka­lat­van las­ten­suo­je­lus­sa – hätä per­heis­sä kasvaa, avun saanti vii­väs­tyy, asioita jää hoi­ta­mat­ta, eikä sai­ras­lo­ma ole vaih­to­eh­to

09.12.2021 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatio uudistuu mittavasti vuodenvaihteessa – "Keskellä isoa pandemiaa ihmisillä ei välttämättä ole aikaa tai jaksamista miettiä tällaisia"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin or­ga­ni­saa­tio uu­dis­tuu mit­ta­vas­ti vuo­den­vaih­tees­sa – "Kes­kel­lä isoa pan­de­miaa ih­mi­sil­lä ei vält­tä­mät­tä ole aikaa tai jak­sa­mis­ta miettiä täl­lai­sia"

07.12.2021 09:00
Tilaajille
Hajuton, mauton ja väritön, muttei vaaraton – työnantaja vastaa, että radonmittaus tehdään. Pyhäntä ja Siikalatva kuuluvat riskialueeseen

Ha­ju­ton, mauton ja vä­ri­tön, muttei vaa­ra­ton – ­työ­nan­ta­ja vastaa, että ra­don­mit­taus teh­dään. Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va kuu­lu­vat ris­ki­aluee­seen

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Viisviis plus viistoista virran vuotta
Kolumni

Viis­viis plus viis­tois­ta virran vuotta

18.11.2021 04:05
Tilaajille
Raahen Seudulle kultaa ja hopeaa paikallislehtikisassa –  vuoden 2021 paikallismedioiksi valittiin Alasatakunta ja Kalajokiseutu

Raahen Seu­dul­le kultaa ja hopeaa pai­kal­lis­leh­ti­ki­sas­sa –  vuoden 2021 pai­kal­lis­me­dioik­si va­lit­tiin Ala­sa­ta­kun­ta ja Ka­la­jo­ki­seu­tu

12.11.2021 07:33