Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lehto Group
Lehto Group käynnistää muutosneuvottelut

Lehto Group käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut

17.11.2023 10:01
Tilaajille
Lehto Group myy tytäryhtiönsä, kauppa koskee koko liiketoimintaa: "Välttämätöntä Lehto-konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi"

Lehto Group myy ty­tä­ryh­tiön­sä, kauppa koskee koko lii­ke­toi­min­taa: "Vält­tä­mä­tön­tä Leh­to-kon­ser­nin toi­min­nan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si"

25.10.2023 15:00
Lehto Groupin liikevaihto laski ja liiketulos oli 18 miljoonaa euroa miinuksella alkuvuonna

Lehto Groupin lii­ke­vaih­to laski ja lii­ke­tu­los oli 18 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­la al­ku­vuon­na

28.07.2023 15:00
Tilaajille
Ympäristöministeriöltä Lehto Groupille avustusta ilmastotyöhön

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä Lehto Grou­pil­le avus­tus­ta il­mas­to­työ­hön

08.02.2023 15:00
Tilaajille
Lehto Group antoi tulosvaroituksen – rakennusyhtiön liiketappio on ennakoitua suurempi

Lehto Group antoi tu­los­va­roi­tuk­sen – ra­ken­nus­yh­tiön lii­ke­tap­pio on en­na­koi­tua suu­rem­pi

31.01.2023 08:13
Tilaajille
"Aiemmin ei ole käräjille asti menty", tuumaa tekninen johtaja – Limingan kunnan ja Lehto Groupin kiistaa ratkotaan seuraavaksi oikeudessa

"Aiem­min ei ole kä­rä­jil­le asti menty", tuumaa tek­ni­nen johtaja – Li­min­gan kunnan ja Lehto Groupin kiistaa rat­ko­taan seu­raa­vak­si oi­keu­des­sa

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

09.11.2022 12:00
Tilaajille
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

05.05.2022 10:00
Tilaajille