Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Konkurssit
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää – Oulunsalon työmaalla katselmus perjantaina

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää­ – Ou­lun­sa­lon työ­maal­la kat­sel­mus per­jan­tai­na

09.02.2024 12:00
Tilaajille
Liuta kempeleläisen Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta kem­pe­le­läi­sen Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 11:00
Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pyhännän kunnan tilanteen helpottamiseksi

Kes­kus­tan Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat jät­tä­neet kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Py­hän­nän kunnan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.09.2023 14:00
Mitä tehdä kun jää työttömäksi – työllisyysneuvoja auttaa hakemusten tekemisessä

Mitä tehdä kun jää työt­tö­mäk­si – työl­li­syys­neu­vo­ja auttaa ha­ke­mus­ten te­ke­mi­ses­sä

01.09.2023 15:00
Tilaajille
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:26
Tilaajille
Konkurssiin ajautuneen Kylmäsen Rantsilan kiinteistöistä ei ole tehty vielä tarjouksia tai kauppoja –  kiinnostuneita ostajaehdokkaita kuitenkin ollut

Kon­kurs­siin ajau­tu­neen Kyl­mä­sen Rant­si­lan kiin­teis­töis­tä ei ole tehty vielä tar­jouk­sia tai kaup­po­ja – kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta kui­ten­kin ollut

28.02.2023 06:00
Tilaajille
Vain pieni osa yrityssaneerauksista onnistuu, mutta ne ärsyttävät usein kilpailijoita – "Yleisesti voidaan sanoa, että saneeraus ei anna kilpailuetua yritykselle"

Vain pieni osa yri­tys­sa­nee­rauk­sis­ta on­nis­tuu, mutta ne är­syt­tä­vät usein kil­pai­li­joi­ta – "Y­lei­ses­ti voidaan sanoa, että sa­nee­raus ei anna kil­pai­lu­etua yri­tyk­sel­le"

20.02.2023 06:00
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 13:46
Tilaajille