Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Leuvannevan tuulipuisto
Siikalatvan kunnalta vaadittiin oikaisua tuulivoimakaavan ehdollistamisiin

Sii­ka­lat­van kun­nal­ta vaa­dit­tiin oi­kai­sua tuu­li­voi­ma­kaa­van eh­dol­lis­ta­mi­siin

24.02.2023 06:00
Tilaajille
Leuvannevan tuulipuiston osayleiskaavaan halutaan ehto maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta

Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton osa­yleis­kaa­vaan ha­lu­taan ehto maan­omis­ta­jien ta­sa­puo­li­ses­ta koh­te­lus­ta

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Mielipiteillä Leuvannevan tuulipuiston rakentamisesta on merkitystä myös nykytilan kartoituksessa – erilliset lausunnot sekä YVA:sta että kaavasta

Mie­li­pi­teil­lä Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta on mer­ki­tys­tä myös ny­ky­ti­lan kar­toi­tuk­ses­sa – eril­li­set lau­sun­not sekä YVA:sta että kaa­vas­ta

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Tuulipuistojen rakentamisen vastuut kiinnostavat maanomistajia – purkuvelvoite sitoo toimijaa lainsäädännön mukaisesti riippumatta voimaloiden lukumäärästä

Tuu­li­puis­to­jen ra­ken­ta­mi­sen vastuut kiin­nos­ta­vat maan­omis­ta­jia – pur­ku­vel­voi­te sitoo toi­mi­jaa lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti riip­pu­mat­ta voi­ma­loi­den lu­ku­mää­räs­tä

30.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Neuvotellen paremmat sopimusehdot Leuvannevan tuulivoimapuiston maapohjille – euroja tasaisemmin kaikille maata vuokraaville

Neu­vo­tel­len pa­rem­mat so­pi­mus­eh­dot Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton maa­poh­jil­le – euroja ta­sai­sem­min kai­kil­le maata vuok­raa­vil­le

17.02.2022 12:00
Tilaajille