Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Leuvannevan tuulipuisto
Mielipiteillä Leuvannevan tuulipuiston rakentamisesta on merkitystä myös nykytilan kartoituksessa – erilliset lausunnot sekä YVA:sta että kaavasta

Mie­li­pi­teil­lä Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta on mer­ki­tys­tä myös ny­ky­ti­lan kar­toi­tuk­ses­sa – eril­li­set lau­sun­not sekä YVA:sta että kaa­vas­ta

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Tuulipuistojen rakentamisen vastuut kiinnostavat maanomistajia – purkuvelvoite sitoo toimijaa lainsäädännön mukaisesti riippumatta voimaloiden lukumäärästä

Tuu­li­puis­to­jen ra­ken­ta­mi­sen vastuut kiin­nos­ta­vat maan­omis­ta­jia – pur­ku­vel­voi­te sitoo toi­mi­jaa lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti riip­pu­mat­ta voi­ma­loi­den lu­ku­mää­räs­tä

30.04.2022 06:00
Tilaajille
Neuvotellen paremmat sopimusehdot Leuvannevan tuulivoimapuiston maapohjille – euroja tasaisemmin kaikille maata vuokraaville

Neu­vo­tel­len pa­rem­mat so­pi­mus­eh­dot Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton maa­poh­jil­le – euroja ta­sai­sem­min kai­kil­le maata vuok­raa­vil­le

17.02.2022 12:00
Tilaajille