Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Mie­li­pi­teil­lä Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta on mer­ki­tys­tä myös ny­ky­ti­lan kar­toi­tuk­ses­sa – eril­li­set lau­sun­not sekä YVA:sta että kaa­vas­ta

Vuonna 2019 aloitetut selvitykset mahdollisuuksista rakentaa Siikalatvan ja Siikajoen kuntien alueille Leuvannevan tuulivoimapuisto ovat edenneet ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) laatimiseen.

Siikalatva/Rantsila
Ely:n ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori rohkaisee kertomaan mielipiteet ja tehdyt havainnot Leuvannevan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta. Suunniteltu puisto sijoittuu Metsälinjan ja Rantsilan taajaman väliin, Siikajokivarresta Karhukankaantien varteen rajoittuvalle alueelle.
Ely:n ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori rohkaisee kertomaan mielipiteet ja tehdyt havainnot Leuvannevan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta. Suunniteltu puisto sijoittuu Metsälinjan ja Rantsilan taajaman väliin, Siikajokivarresta Karhukankaantien varteen rajoittuvalle alueelle.
Kuva: Sari Kihnula

VSB Uusiutuva Emergia Suomi Oy suunnittelee hanketoimijana Leuvannevan ympäristöön enintään 89 tuulivoimalan puistoa.

YVA-ohjelmaa esiteltiin Rantsilassa Gananderin koululla järjestetyssä yleisötilaisuudessa.