Liikenne
Kuukausi
Kunnolliset ajovalot parantavat liikenneturvallisuutta – pimeys on syytä huomioida myös ajonopeudessa

Kun­nol­li­set ajo­va­lot pa­ran­ta­vat lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – pimeys on syytä huo­mioi­da myös ajo­no­peu­des­sa

17.10.2021 06:00
Tilaajille
Kysely: Yli neljäsosa ei osaa arvioida, milloin talvirenkaat pitäisi ottaa käyttöön

Kysely: Yli nel­jäs­osa ei osaa ar­vioi­da, milloin tal­vi­ren­kaat pitäisi ottaa käyt­töön

16.10.2021 14:00
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

14.10.2021 11:58
Tilaajille
Leiviskänkankaan teollisuusalueen tiestölle taipuvat nyt myös jättirekat

Lei­vis­kän­kan­kaan teol­li­suus­alueen ties­töl­le tai­pu­vat nyt myös jät­ti­re­kat

10.10.2021 06:00
Tilaajille
Vornan uusi silta ennakoi nelostien kehitystä

Vornan uusi silta ennakoi ne­los­tien ke­hi­tys­tä

08.10.2021 19:08
Tilaajille
Poliisilla tehostettu valvonta – kohteena tällä kertaa pyöräilijät ja jalankulkijat

Po­lii­sil­la te­hos­tet­tu val­von­ta – koh­tee­na tällä kertaa pyö­räi­li­jät ja ja­lan­kul­ki­jat

06.10.2021 06:02
Tilaajille
Kela-kyytejä ajaa jatkossa kaksi toimijaa, valinnan tekee asiakas

Ke­la-kyy­te­jä ajaa jat­kos­sa kaksi toi­mi­jaa, va­lin­nan tekee asiakas

05.10.2021 06:17
Tilaajille
Ruukin aseman purkutyöt käynnissä – kiinteistön paikka maisemoidaan

Ruukin aseman pur­ku­työt käyn­nis­sä – kiin­teis­tön paikka mai­se­moi­daan

04.10.2021 18:00
Tilaajille
Ruukin asemarakennus puretaan.

Ruukin ase­ma­ra­ken­nus pu­re­taan.

04.10.2021 16:27
Tilaajille
Mopot, mönkijät ja peltoautotkin on vakuutettava – laiminlyönneistä voi tulla jopa tuhansien eurojen lasku

Mopot, mön­ki­jät ja pel­to­au­tot­kin on va­kuu­tet­ta­va – lai­min­lyön­neis­tä voi tulla jopa tu­han­sien eurojen lasku

04.10.2021 11:07
Tilaajille
On jälleen aika kiinnittää heijastimet ulkovaatteisiin – heijastin unohtuu turhan usein

On jälleen aika kiin­nit­tää hei­jas­ti­met ul­ko­vaat­tei­siin – hei­jas­tin unohtuu turhan usein

04.10.2021 06:00
Tilaajille
Hirvikolaririski on taas tavallista suurempi – "Jokainen kuljettaja voi itse pienentää riskiä omalla ajokäyttäytymisellään"

Hir­vi­ko­la­ri­ris­ki on taas ta­val­lis­ta suu­rem­pi – "Jo­kai­nen kul­jet­ta­ja voi itse pie­nen­tää riskiä omalla ajo­käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

01.10.2021 18:00
Tilaajille
Raahe-Ylivieska -alueen talvihoito YIT:lle – hoitourakka muuttuu allianssimalliin

Raa­he-Yli­vies­ka -alueen tal­vi­hoi­to YIT:lle – hoi­to­urak­ka muuttuu al­lians­si­mal­liin

24.09.2021 12:00
Tilaajille
Luohuantie on loppu, mutta niin ovat rahatkin – kukaan ei tiedä, milloin maaseudun tiet saavat rahoitusta

Luo­huan­tie on loppu, mutta niin ovat ra­hat­kin – kukaan ei tiedä, milloin maa­seu­dun tiet saavat ra­hoi­tus­ta

24.09.2021 07:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine Paa­vo­la-Re­von­lah­ti -tien pääl­lys­tys­tä kos­ke­vaan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

23.09.2021 08:00
Tilaajille
Maantie pois ja katu tilalle Pyhännällä – teiden nimet eivät silti muutu mitenkään

Maantie pois ja katu tilalle Py­hän­näl­lä – teiden nimet eivät silti muutu mi­ten­kään

21.09.2021 13:12
Tilaajille
Vanhemmat
Jylhänrannantie palautettiin osittain soratieksi – soratietä helpompi hoitaa kuin huonokuntoista soppitietä

Jyl­hän­ran­nan­tie pa­lau­tet­tiin osit­tain so­ra­tiek­si – so­ra­tie­tä hel­pom­pi hoitaa kuin huo­no­kun­tois­ta sop­pi­tie­tä

17.09.2021 12:00
Tilaajille
Kuka ottaa kunnian tieremontista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka ottaa kunnian tie­re­mon­tis­ta?

16.09.2021 10:12
Tilaajille
Luohuantie halutaan kuntoon – kyläläiset järjestivät Paikan päälle -tempauksen

Luo­huan­tie ha­lu­taan kuntoon – ky­lä­läi­set jär­jes­ti­vät Paikan päälle -tem­pauk­sen

15.09.2021 15:01
Tilaajille