Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Liikenne
Viikko
Onnittelut aktiivisille kylätoimijoille!
Pääkirjoitus

On­nit­te­lut ak­tii­vi­sil­le ky­lä­toi­mi­joil­le!

26.09.2023 23:00
Tilaajille
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Katso videolta tunnelmia Luohuan tiejuhlasta. Tien nauhan leikaten ja puheenvuoroin käyttöön vihkivät elyn Heino Heikkinen ja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila. Laulutervehdyksen tiejuhlaan toivat Luohuan koulun oppilaat.

Katso vi­deol­ta tun­nel­mia Luohuan tie­juh­las­ta. Tien nauhan lei­ka­ten ja pu­heen­vuo­roin käyt­töön vih­ki­vät elyn Heino Heik­ki­nen ja kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la. Lau­lu­ter­veh­dyk­sen tie­juh­laan toivat Luohuan koulun op­pi­laat.

25.09.2023 11:07
Tilaajille
Heijastinkausi on alkanut – muista varmistaa myös koiran näkyvyys pimeässä

Hei­jas­tin­kau­si on al­ka­nut – ­muis­ta var­mis­taa myös koiran nä­ky­vyys pi­meäs­sä

24.09.2023 09:00
Ruukissakin väistellään koloja – kurja tie kismittää asukkaita

Ruu­kis­sa­kin väis­tel­lään koloja – kurja tie kis­mit­tää asuk­kai­ta

22.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Traktorimönkijällä liikkuvan kannattaa olla perillä ajokorttiluokista

Trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä liik­ku­van kan­nat­taa olla perillä ajo­kort­ti­luo­kis­ta

15.09.2023 09:00
Siikalatva hirvionnettomuuksien kärjessä – eniten onnettomuuksia sattuu syys–lokakuussa

Sii­ka­lat­va hir­vi­on­net­to­muuk­sien kär­jes­sä – eniten on­net­to­muuk­sia sattuu syys–­lo­ka­kuus­sa

12.09.2023 06:00
Tilaajille
Ajoneuvovero jatkossa  sähköisenä – Traficom luopuu paperilaskuista, jos asiakkaalla Suomi -viestipalvelu

Ajo­neu­vo­ve­ro jat­kos­sa säh­köi­se­nä – Tra­fi­com luopuu pa­pe­ri­las­kuis­ta, jos asiak­kaal­la Suomi -vies­ti­pal­ve­lu

10.09.2023 09:00
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

08.09.2023 18:00
Tilaajille
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset tilataan Matkapalvelukeskuksen kautta – uusi käytäntö voimaan Pyhännällä maanantaina

So­siaa­li­huol­to­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­set kul­je­tuk­set ti­la­taan Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen kautta – uusi käy­tän­tö voimaan Py­hän­näl­lä maa­nan­tai­na

08.09.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Moporälläri on kodin vastuulla – vanhempien tulee tarkistaa, millaisella mopolla nuori ajelee

Mo­po­räl­lä­ri on kodin vas­tuul­la – van­hem­pien tulee tar­kis­taa, mil­lai­sel­la mopolla nuori ajelee

21.08.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin koulukeskuksen liikennejärjestelyt uudistettu – lastaan kouluun tuovat vanhemmat kiertävät Vanhatien kautta

Ruukin kou­lu­kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt uu­dis­tet­tu – lastaan kouluun tuovat van­hem­mat kier­tä­vät Van­ha­tien kautta

21.08.2023 12:00
Sulkuviivan kohdalla ei saa ohittaa edes hitaita maatalouskoneita

Sul­ku­vii­van koh­dal­la ei saa ohittaa edes hitaita maa­ta­lous­ko­nei­ta

16.08.2023 09:00
Tilaajille
Nelostien päällystysurakka valmis – tiemerkinnät ohjelmassa seuraavaksi

Ne­los­tien pääl­lys­tys­urak­ka valmis – tie­mer­kin­nät oh­jel­mas­sa seu­raa­vak­si

08.08.2023 06:00
Tilaajille
Poliisi näkee vakuuttamattomia autoja liikenteessä päivittäin – Seurauksena virkavalta vie kilvet, maksettavaa voi tulla tuhansia euroja

Poliisi näkee va­kuut­ta­mat­to­mia autoja lii­ken­tees­sä päi­vit­täin – Seu­rauk­se­na vir­ka­val­ta vie kilvet, mak­set­ta­vaa voi tulla tu­han­sia euroja

06.08.2023 15:00
Tilaajille
Käytä hätävilkkuja väläyttelyn sijaan – älä jarruta ambulanssin tullessa takaa

Käytä hä­tä­vilk­ku­ja vä­läyt­te­lyn sijaan – älä jarruta am­bu­lans­sin tul­les­sa takaa

06.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten Liikenteen toiminta kasvaa yrityskaupalla – Raahen ja Siikajoen varikot jatkavat

Ou­lais­ten Lii­ken­teen toi­min­ta kasvaa yri­tys­kau­pal­la – Raahen ja Sii­ka­joen varikot jat­ka­vat

04.08.2023 09:00
Tilaajille
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin

04.08.2023 06:00
Luohualla iloitaan uudesta tiestä – kyläläisten aktiivisuus palkittiin

Luo­hual­la iloi­taan uudesta tiestä – ky­lä­läis­ten ak­tii­vi­suus pal­kit­tiin

01.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Hirvikolaripaikan merkitseminen auttaa suurvirka-avun loukkaantuneen eläimen jäljille

Hir­vi­ko­la­ri­pai­kan mer­kit­se­mi­nen auttaa suur­vir­ka-avun louk­kaan­tu­neen eläimen jäl­jil­le

30.07.2023 06:00
Tilaajille