Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikenne
Kuukausi
Auto suistui ulos tieltä viikonloppuna Siikalatvan puolella Ouluntiellä

Auto suistui ulos tieltä vii­kon­lop­pu­na Sii­ka­lat­van puo­lel­la Ou­lun­tiel­lä

26.02.2024 09:29
Tilaajille
Fintraffic vinkkaa: Tämä sovellus kannattaa ottaa mukaan talvilomamatkalle

Fint­raf­fic vink­kaa: Tämä so­vel­lus kan­nat­taa ottaa mukaan tal­vi­lo­ma­mat­kal­le

13.02.2024 09:00
Tilaajille
Säästäminen näkyy ostopäätöksissä – Silti autokauppa on käynyt kiitettävästi

Sääs­tä­mi­nen näkyy os­to­pää­tök­sis­sä – Silti au­to­kaup­pa on käynyt kii­tet­tä­väs­ti

08.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Kolarihirvet työllistävät, mutta tuovat myös tuloja – SRVA-työn jatkosta päätetään alueellisesti

Ko­la­ri­hir­vet työl­lis­tä­vät, mutta tuovat myös tuloja – SRVA-työn jat­kos­ta pää­te­tään alueel­li­ses­ti

03.02.2024 06:00
Tilaajille
Lumimyräkkä aiheuttanut ongelmia Kalevan jakeluun – lehti on voinut jäädä tulematta näillä alueilla

Lu­mi­my­räk­kä ai­heut­ta­nut on­gel­mia Kalevan ja­ke­luun – lehti on voinut jäädä tu­le­mat­ta näillä alueil­la

02.02.2024 06:36
Suomessa lakkoillaan torstaina ja perjantaina hallituksen jo valmistelussa olevia lakeja vastaan

Suo­mes­sa lak­koil­laan tors­tai­na ja per­jan­tai­na hal­li­tuk­sen jo val­mis­te­lus­sa olevia lakeja vastaan

01.02.2024 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tasoristeysturvallisuuden parantamisen suunnittelu alkamassa Siikajoella ja Raahessa

Ta­so­ris­teys­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu al­ka­mas­sa Sii­ka­joel­la ja Raa­hes­sa

25.01.2024 15:00
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia suomalaisten Toyotoja on takaisinkutsuttu turvatyynyvikojen vuoksi – Oulun suosituimman merkin lisäksi muillakin valmistajilla takaisinkutsuja

Kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lais­ten Toyo­to­ja on ta­kai­sin­kut­sut­tu tur­va­tyy­ny­vi­ko­jen vuoksi – Oulun suo­si­tuim­man merkin lisäksi muil­la­kin val­mis­ta­jil­la ta­kai­sin­kut­su­ja

09.01.2024 12:00
Tilaajille
Liikennevirhemaksu voidaan jatkossa lähettää postitse tai sähköisesti, poliisi tiedottaa

Lii­ken­ne­vir­he­mak­su voidaan jat­kos­sa lä­het­tää pos­tit­se tai säh­köi­ses­ti, poliisi tie­dot­taa

08.01.2024 06:00
Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "Osalle asiakasryhmiä julkiset reitit ovat aivan liian vaikeita"

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "O­sal­le asia­kas­ryh­miä jul­ki­set reitit ovat aivan liian vai­kei­ta"

30.12.2023 15:00
Tilaajille
Lakkasiko liesi toimimasta, kun Pulkkilaan tuli sähköautojen latausasema? Liikenteen sähköistyminen vaatii paljon sähköverkolta

Lak­ka­si­ko liesi toi­mi­mas­ta, kun Pulk­ki­laan tuli säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma? Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen vaatii paljon säh­kö­ver­kol­ta

29.12.2023 12:00
Tilaajille
Traktorimönkijöiden suosio näkyy myös onnettomuustilastoissa – mopoauto-onnettomuudet vähentyneet

Trak­to­ri­mön­ki­jöi­den suosio näkyy myös on­net­to­muus­ti­las­tois­sa – mo­po­au­to-on­net­to­muu­det vä­hen­ty­neet

25.12.2023 12:00
Tilaajille
Operaatio Lumihiutale käynnistyi Pudasjärvellä – Autoliiton tiepalvelu turvaa matkaa joulunpyhien yli

Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le käyn­nis­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Au­to­lii­ton tie­pal­ve­lu turvaa matkaa jou­lun­py­hien yli

22.12.2023 10:00
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tie­osuu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

22.12.2023 09:00
Tilaajille
Tuohimaanperäntie on kulkukelvoton
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuo­hi­maan­pe­rän­tie on kul­ku­kel­vo­ton

19.12.2023 10:00
Tilaajille
Jos maksaja löytyy, yksityisen operaattorin lähijunat kulkisivat Oulun ja Raahen välillä tunnin välein – 11 junasta riittää vain nopeimmille kaupungeille

Jos maksaja löytyy, yk­si­tyi­sen ope­raat­to­rin lä­hi­ju­nat kul­ki­si­vat Oulun ja Raahen välillä tunnin välein – 11 junasta riittää vain no­peim­mil­le kau­pun­geil­le

16.12.2023 06:00
Tilaajille
Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä – muutos ei vähennä ainakaan ensivaiheessa nelostien liikennettä

Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä – ­muu­tos ei vähennä ai­na­kaan en­si­vai­hees­sa ne­los­tien lii­ken­net­tä

26.11.2023 06:00
Tilaajille
Muutoksia Paavolan linja-autoreitteihin – vuorot eivät pysähdy enää koulun pihassa

Muu­tok­sia Paa­vo­lan lin­ja-au­to­reit­tei­hin – ­vuo­rot eivät pysähdy enää koulun pihassa

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Voimistuvaa lumipyryä ja tuulenpuuskia luvassa keskiviikkoiltana

Voi­mis­tu­vaa lu­mi­py­ryä ja tuu­len­puus­kia luvassa kes­ki­viik­ko­il­ta­na

22.11.2023 15:00
Aurauskeppi on tarpeellinen kampe –se pitää talvella kaikki tiellä

Au­raus­kep­pi on tar­peel­li­nen kampe –se pitää tal­vel­la kaikki tiellä

13.11.2023 15:00
Tilaajille