Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuoret
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asuin­alueil­la il­tai­sin

14.05.2022 11:14
Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä juuri nyt – nuoret voivat työllistyä kunnan hommiin, yrityksiin, yhdistyksiin tai perustaa vaikka oman yrityksen

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­sä juuri nyt – nuoret voivat työl­lis­tyä kunnan hom­miin, yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai pe­rus­taa vaikka oman yri­tyk­sen

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Useita uusia harrastuskerhoja tulossa Siikalatvalle ensi syksynä – palloilua, parkouria, puutöitä, käsitöitä, askartelua, kokkailua ja frisbeegolfia

Useita uusia har­ras­tus­ker­ho­ja tulossa Sii­ka­lat­val­le ensi syksynä – pal­loi­lua, par­kou­ria, puu­töi­tä, kä­si­töi­tä, as­kar­te­lua, kok­kai­lua ja fris­bee­gol­fia

06.04.2022 12:00
Tilaajille
Nuorisotilat muuttavat uusiin tiloihin sekä Rantsilassa, Kestilässä että Piippolassa

Nuo­ri­so­ti­lat muut­ta­vat uusiin ti­loi­hin sekä Rant­si­las­sa, Kes­ti­läs­sä että Piip­po­las­sa

31.03.2022 09:00
Tilaajille
Yritysten ovet aukesivat koronasulun jälkeen

Yri­tys­ten ovet au­ke­si­vat ko­ro­na­su­lun jälkeen

24.03.2022 18:00
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

03.03.2022 09:02
Tilaajille
Nuorissa on paljon potentiaalisia lukijoita – nuorten oma kirjallisuusmedia Lukufiilis tarjoaa sisältöjä nuorille

Nuo­ris­sa on paljon po­ten­tiaa­li­sia lu­ki­joi­ta – nuorten oma kir­jal­li­suus­me­dia Lu­ku­fii­lis tarjoaa si­säl­tö­jä nuo­ril­le

22.02.2022 12:01
Tilaajille
Siikajollekin hippuillaan Harrastamisen Suomen mallia

Sii­ka­jol­le­kin hip­puil­laan Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallia

11.02.2022 11:37
Tilaajille
Vielä riitti puhetta ilmaisesta ehkäisystä Siikajoen valtuustossa

Vielä riitti puhetta il­mai­ses­ta eh­käi­sys­tä Sii­ka­joen val­tuus­tos­sa

03.02.2022 15:35
Tilaajille
Siikajoki antaa setelillä vauhtia kesätyönhakuun

Sii­ka­jo­ki antaa se­te­lil­lä vauhtia ke­sä­työn­ha­kuun

27.01.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokisille nuorille ilmaiset pillerit ja kondomit vuoden alusta

Sii­ka­jo­ki­sil­le nuo­ril­le il­mai­set pil­le­rit ja kon­do­mit vuoden alusta

07.01.2022 16:14
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Nuoret saavat ääntään kuuluville, kun lähtevät mukaan vaikuttamaan – Pyhännän nuorisovaltuustoon mahtuisi vielä muutama innokas nuori

Nuoret saavat ääntään kuu­lu­vil­le, kun läh­te­vät mukaan vai­kut­ta­maan – Py­hän­nän nuo­ri­so­val­tuus­toon mah­tui­si vielä muutama innokas nuori

01.12.2021 18:00
Tilaajille
Pyhännällä harrastusta joka lapselle ja nuorelle – eräkerholaiset valmistautuvat tenttiin: "Onkos siinä rusakko, villikani vai metsäjänis?"

Py­hän­näl­lä har­ras­tus­ta joka lap­sel­le ja nuo­rel­le – erä­ker­ho­lai­set val­mis­tau­tu­vat tent­tiin: "Onkos siinä ru­sak­ko, vil­li­ka­ni vai met­sä­jä­nis?"

26.10.2021 12:00
Tilaajille
Nuori voimanpesä paukutti suomenennätyksiä – Joonas Viitanen on nostellut rautoja tosissaan vasta vajaan vuoden verran

Nuori voi­man­pe­sä pau­kut­ti suo­men­en­nä­tyk­siä – Joonas Vii­ta­nen on nos­tel­lut rautoja to­sis­saan vasta vajaan vuoden verran

30.09.2021 10:08
Tilaajille
FC Raahe tuo uutta toimintaa Ruukkiin – kaikille avoimet liikuntakerhot alkavat Kärkiniemessä

FC Raahe tuo uutta toi­min­taa Ruuk­kiin – kai­kil­le avoimet lii­kun­ta­ker­hot alkavat Kär­ki­nie­mes­sä

03.09.2021 16:00
Siikajokilaakson alueen Lions mukaan lasten asiallista verkkokäyttäytymistä tukevaan hankkeeseen – Piirikuvernööri: Tulevalla Lions-kaudella kohti uutta normaalia

Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen Lions mukaan lasten asial­lis­ta verk­ko­käyt­täy­ty­mis­tä tu­ke­vaan hank­kee­seen – Pii­ri­ku­ver­nöö­ri: Tu­le­val­la Lions-kau­del­la kohti uutta nor­maa­lia

25.05.2021 08:00
Tilaajille
Kunnissa erilaisia työllistymismahdollisuuksia nuorille – hakukäytännöt vaihtelevat

Kun­nis­sa eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia nuo­ril­le – ha­ku­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

16.04.2021 16:00
Tilaajille
Mopokerhoilu on vastapainoa pänttäämiselle – kerhossa suhtaudutaan positiivisesti isoonkin vikaan: "Mikään mopo ei ole toivoton tapaus"

Mo­po­ker­hoi­lu on vas­ta­pai­noa pänt­tää­mi­sel­le – ker­hos­sa suh­tau­du­taan po­si­tii­vi­ses­ti isoon­kin vikaan: "Mikään mopo ei ole toi­vo­ton tapaus"

15.04.2021 13:30
Tilaajille