Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

06.02.2023 18:00
Tilaajille
Kesätyöhaut ovat käynnistyneet Siikajokivarren kunnissa – "Kesätöiden saaminen on helppoa, kun on itse aktiivinen", pohtivat siikalatvaset nuoret

Ke­sä­työ­haut ovat käyn­nis­ty­neet Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa – "­Ke­sä­töi­den saa­mi­nen on help­poa, kun on itse ak­tii­vi­nen", poh­ti­vat sii­ka­lat­va­set nuoret

06.02.2023 09:50
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:41
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

22.10.2022 18:00
Tilaajille
Harrastamisen malli tuli Siikajoelle – tarjoaa kivaa tekemistä kivalla porukalla

Har­ras­ta­mi­sen malli tuli Sii­ka­joel­le – tarjoaa kivaa te­ke­mis­tä kivalla po­ru­kal­la

01.09.2022 12:00
Tilaajille
Iso osa lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi – maksuttomuus on lisännyt kiinnostusta lukio-opintoihin

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

27.08.2022 12:00
Sijoittaminen kiinnostaa myös nuoria – "Jatkuvaa uuden oppimista ja pitkäjänteistä perehtymistä"

Si­joit­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös nuo­ria – "­Jat­ku­vaa uuden op­pi­mis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä pe­reh­ty­mis­tä"

13.08.2022 09:00
Tilaajille
Otto opetti narramaan kaloja

Otto opetti nar­ra­maan kaloja

21.06.2022 09:35
Tilaajille
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asuin­alueil­la il­tai­sin

14.05.2022 11:14
Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä juuri nyt – nuoret voivat työllistyä kunnan hommiin, yrityksiin, yhdistyksiin tai perustaa vaikka oman yrityksen

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­sä juuri nyt – nuoret voivat työl­lis­tyä kunnan hom­miin, yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai pe­rus­taa vaikka oman yri­tyk­sen

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Useita uusia harrastuskerhoja tulossa Siikalatvalle ensi syksynä – palloilua, parkouria, puutöitä, käsitöitä, askartelua, kokkailua ja frisbeegolfia

Useita uusia har­ras­tus­ker­ho­ja tulossa Sii­ka­lat­val­le ensi syksynä – pal­loi­lua, par­kou­ria, puu­töi­tä, kä­si­töi­tä, as­kar­te­lua, kok­kai­lua ja fris­bee­gol­fia

06.04.2022 12:00
Tilaajille
Nuorisotilat muuttavat uusiin tiloihin sekä Rantsilassa, Kestilässä että Piippolassa

Nuo­ri­so­ti­lat muut­ta­vat uusiin ti­loi­hin sekä Rant­si­las­sa, Kes­ti­läs­sä että Piip­po­las­sa

31.03.2022 09:00
Tilaajille
Yritysten ovet aukesivat koronasulun jälkeen

Yri­tys­ten ovet au­ke­si­vat ko­ro­na­su­lun jälkeen

24.03.2022 18:00
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

03.03.2022 09:02
Tilaajille
Nuorissa on paljon potentiaalisia lukijoita – nuorten oma kirjallisuusmedia Lukufiilis tarjoaa sisältöjä nuorille

Nuo­ris­sa on paljon po­ten­tiaa­li­sia lu­ki­joi­ta – nuorten oma kir­jal­li­suus­me­dia Lu­ku­fii­lis tarjoaa si­säl­tö­jä nuo­ril­le

22.02.2022 12:01
Tilaajille
Siikajollekin hippuillaan Harrastamisen Suomen mallia

Sii­ka­jol­le­kin hip­puil­laan Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallia

11.02.2022 11:37
Tilaajille
Vielä riitti puhetta ilmaisesta ehkäisystä Siikajoen valtuustossa

Vielä riitti puhetta il­mai­ses­ta eh­käi­sys­tä Sii­ka­joen val­tuus­tos­sa

03.02.2022 15:35
Tilaajille
Siikajoki antaa setelillä vauhtia kesätyönhakuun

Sii­ka­jo­ki antaa se­te­lil­lä vauhtia ke­sä­työn­ha­kuun

27.01.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokisille nuorille ilmaiset pillerit ja kondomit vuoden alusta

Sii­ka­jo­ki­sil­le nuo­ril­le il­mai­set pil­le­rit ja kon­do­mit vuoden alusta

07.01.2022 16:14
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille