Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Malminetsintälupa
Siikalatvalla saatiin tuhti tietopaketti kaivostoiminnasta – Kupukan alueella maata omistaville tulossa postia Tukesilta

Sii­ka­lat­val­la saatiin tuhti tie­to­pa­ket­ti kai­vos­toi­min­nas­ta – Kupukan alueel­la maata omis­ta­vil­le tulossa postia Tu­ke­sil­ta

15.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Videolla Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo avaa kuinka Kupukan malminetsintälupahakemuksen käsittely etenee.

Vi­deol­la Tukesin yli­tar­kas­ta­ja Ilkka Kes­ki­ta­lo avaa kuinka Kupukan mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly etenee.

16.04.2023 16:35
Tilaajille
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta?

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maan­omis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta?

20.09.2021 06:00
Tilaajille