Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Matkailu
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

13.03.2022 18:00
Tilaajille
Moni haluaa uusia passinsa juuri nyt – Raahessa ollut maanantaina keskimäärin noin 40 minuutin jonotusaika

Moni haluaa uusia pas­sin­sa juuri nyt – Raa­hes­sa ollut maa­nan­tai­na kes­ki­mää­rin noin 40 mi­nuu­tin jo­no­tus­ai­ka

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Maaralan perukalla latvalintuja tiirailemassa

Maa­ra­lan pe­ru­kal­la lat­va­lin­tu­ja tii­rai­le­mas­sa

02.02.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoisen Polut tarjoaa tuhtia luettavaa retkeilykansalle – päätoimittaja: "Uutta verkkolehteä tehdään kaikille retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneille ihmisille"

Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le – pää­toi­mit­ta­ja: "Uutta verk­ko­leh­teä tehdään kai­kil­le ret­kei­lys­tä ja luon­nos­ta kiin­nos­tu­neil­le ih­mi­sil­le"

25.01.2022 08:07
Taas mennään Siikajoenkylälle Huitsiin

Taas mennään Sii­ka­joen­ky­läl­le Huit­siin

19.01.2022 15:07
Tilaajille
Liikennemäärät kasvoivat edellisvuodesta – joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin

Lii­ken­ne­mää­rät kas­voi­vat edel­lis­vuo­des­ta – jouk­ko­lii­ken­ne jäi yk­si­tyis­au­toi­lun jal­koi­hin

19.01.2022 06:22
Tilaajille
Aitoa paellaa lehtikeisarin linnassa
Lukijalta Kolumni

Aitoa paellaa leh­ti­kei­sa­rin lin­nas­sa

05.01.2022 08:00
Tilaajille
Katsomaan kaamosta ja auringon nousua
Kolumni

Kat­so­maan kaa­mos­ta ja au­rin­gon nousua

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Rautateillä kertyi yli 15 miljoonaa henkilöliikenteen matkaa kolmessa kuukaudessa – alkuvuosi oli suhteessa huomattavasti hiljaisempi

Rau­ta­teil­lä kertyi yli 15 mil­joo­naa hen­ki­lö­lii­ken­teen matkaa kol­mes­sa kuu­kau­des­sa – al­ku­vuo­si oli suh­tees­sa huo­mat­ta­vas­ti hil­jai­sem­pi

30.12.2021 13:50
Tilaajille
VR varautuu talven tuloon yli sadalla toimenpiteellä – lumisateet ja pakkaset teettävät haastetta

VR va­rau­tuu talven tuloon yli sadalla toi­men­pi­teel­lä – lu­mi­sa­teet ja pak­ka­set teet­tä­vät haas­tet­ta

15.11.2021 18:02
Tilaajille
Open hommiin kaukaisille maille – Siikajoen lukion kasvatti Sara Lehto-Salhoobi aloittelee uraansa Yhdysvalloissa

Open hommiin kau­kai­sil­le maille – Sii­ka­joen lukion kas­vat­ti Sara Leh­to-Sal­hoo­bi aloit­te­lee uraansa Yh­dys­val­lois­sa

04.11.2021 16:09
Tilaajille
Tutkimus: Ympäristövastuullisuus ohjaa pohjoissuomalaisten ostopäätöksiä, lähitulevaisuudelta janotaan elämyksiä – "Matkailuun, kulttuuriin, tapahtumiin ja ravintoloihin tullaan panostamaan"

Tut­ki­mus: Ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus ohjaa poh­jois­suo­ma­lais­ten os­to­pää­tök­siä, lä­hi­tu­le­vai­suu­del­ta ja­no­taan elä­myk­siä – "Mat­kai­luun, kult­tuu­riin, ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin tullaan pa­nos­ta­maan"

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Turulan talo tarjoaa kävijöilleen palan mennyttä aikaa

Turulan talo tarjoaa kä­vi­jöil­leen palan men­nyt­tä aikaa

21.07.2021 15:00
Tilaajille
Lapsia huvitti pellet ja liikennepuisto, aikuiset nauttivat näytelmästä ja musiikista – kaikkia kiinnosti paloauto

Lapsia huvitti pellet ja lii­ken­ne­puis­to, ai­kui­set naut­ti­vat näy­tel­mäs­tä ja mu­sii­kis­ta – kaikkia kiin­nos­ti pa­lo­au­to

11.07.2021 11:53
Tilaajille