Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Kun Suomessa nukutaan, soi Aleksin herätyskello Japanissa – revonlahtinen lähti nousevan auringon maahan oppimaan biologiaa ja kieliä

Kun Suo­mes­sa nu­ku­taan, soi Aleksin he­rä­tys­kel­lo Ja­pa­nis­sa – re­von­lah­ti­nen lähti nou­se­van au­rin­gon maahan op­pi­maan bio­lo­giaa ja kieliä

07.11.2022 18:00
Tilaajille
Kulttuurimatkalla Karjalassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­mat­kal­la Kar­ja­las­sa

19.10.2022 07:00
Tilaajille
Pyöräillen läpi mantereiden – ikä ei paina ranskalaisherran tarakalla

Pyö­räil­len läpi man­te­rei­den – ikä ei paina rans­ka­lais­her­ran ta­ra­kal­la

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Tällä marssilla Z-kirjain ei pelota

Tällä mars­sil­la Z-kir­jain ei pelota

26.07.2022 18:00
Tilaajille
"Kuin Espanjassa olisi"

"Kuin Es­pan­jas­sa olisi"

22.07.2022 06:00
Tilaajille
Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tauvossa on uuden yrityksen kotisatama

Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tau­vos­sa on uuden yri­tyk­sen ko­ti­sa­ta­ma

20.07.2022 09:00
Tilaajille
Varessäikässä jo tuulivoimala ja vaunuparkki – tilaa on vielä uusillekin ideoille

Va­res­säi­käs­sä jo tuu­li­voi­ma­la ja vau­nu­park­ki – tilaa on vielä uu­sil­le­kin ideoil­le

14.07.2022 06:00
Tilaajille
Kinnusen herrasväen ensimmäinen - ja viimeinen - junamatka

Kin­nu­sen her­ras­väen en­sim­mäi­nen - ja vii­mei­nen - ju­na­mat­ka

29.06.2022 15:58
Tilaajille
Kiertelyä ja kaartelua kylien sylissä – pitäjäpäivien kyläkierros kulkee ympäriinsä Siikalatvalla

Kier­te­lyä ja kaar­te­lua kylien sylissä – pi­tä­jä­päi­vien ky­lä­kier­ros kulkee ym­pä­riin­sä Sii­ka­lat­val­la

27.06.2022 16:00
Tilaajille
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita kokeilemaan erimittaisia pyöräilyreittejä

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta ko­kei­le­maan eri­mit­tai­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä

18.06.2022 15:00
Tilaajille
Ilmava vaihtoehto yösijaa etsiville

Ilmava vaih­to­eh­to yösijaa et­si­vil­le

08.06.2022 12:00
Tilaajille
Luontoa ja historiaa

Luontoa ja his­to­riaa

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Tietyöt ovat alkaneet – pisin päällystystyö tehdään kantatiellä 86 Limingan ja Paavolan välillä

Tietyöt ovat al­ka­neet – pisin pääl­lys­tys­työ tehdään kan­ta­tiel­lä 86 Li­min­gan ja Paa­vo­lan välillä

06.06.2022 09:00
Tilaajille
Kyläläisten mielipidettä kysytään Pyhännän Museon alueen kehittämissuunnitelmasta – infotilaisuus keskiviikkona iltapäivällä

Ky­lä­läis­ten mie­li­pi­det­tä ky­sy­tään Py­hän­nän Museon alueen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta – in­fo­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä

05.06.2022 13:00
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

13.03.2022 18:00
Tilaajille
Moni haluaa uusia passinsa juuri nyt – Raahessa ollut maanantaina keskimäärin noin 40 minuutin jonotusaika

Moni haluaa uusia pas­sin­sa juuri nyt – Raa­hes­sa ollut maa­nan­tai­na kes­ki­mää­rin noin 40 mi­nuu­tin jo­no­tus­ai­ka

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Maaralan perukalla latvalintuja tiirailemassa

Maa­ra­lan pe­ru­kal­la lat­va­lin­tu­ja tii­rai­le­mas­sa

02.02.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoisen Polut tarjoaa tuhtia luettavaa retkeilykansalle – päätoimittaja: "Uutta verkkolehteä tehdään kaikille retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneille ihmisille"

Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le – pää­toi­mit­ta­ja: "Uutta verk­ko­leh­teä tehdään kai­kil­le ret­kei­lys­tä ja luon­nos­ta kiin­nos­tu­neil­le ih­mi­sil­le"

25.01.2022 08:07
Taas mennään Siikajoenkylälle Huitsiin

Taas mennään Sii­ka­joen­ky­läl­le Huit­siin

19.01.2022 15:07
Tilaajille