Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Matkailu
VR varautuu talven tuloon yli sadalla toimenpiteellä – lumisateet ja pakkaset teettävät haastetta

VR va­rau­tuu talven tuloon yli sadalla toi­men­pi­teel­lä – lu­mi­sa­teet ja pak­ka­set teet­tä­vät haas­tet­ta

15.11.2021 18:02
Tilaajille
Open hommiin kaukaisille maille – Siikajoen lukion kasvatti Sara Lehto-Salhoobi aloittelee uraansa Yhdysvalloissa

Open hommiin kau­kai­sil­le maille – Sii­ka­joen lukion kas­vat­ti Sara Leh­to-Sal­hoo­bi aloit­te­lee uraansa Yh­dys­val­lois­sa

04.11.2021 16:09
Tilaajille
Tutkimus: Ympäristövastuullisuus ohjaa pohjoissuomalaisten ostopäätöksiä, lähitulevaisuudelta janotaan elämyksiä – "Matkailuun, kulttuuriin, tapahtumiin ja ravintoloihin tullaan panostamaan"

Tut­ki­mus: Ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus ohjaa poh­jois­suo­ma­lais­ten os­to­pää­tök­siä, lä­hi­tu­le­vai­suu­del­ta ja­no­taan elä­myk­siä – "Mat­kai­luun, kult­tuu­riin, ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin tullaan pa­nos­ta­maan"

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Turulan talo tarjoaa kävijöilleen palan mennyttä aikaa

Turulan talo tarjoaa kä­vi­jöil­leen palan men­nyt­tä aikaa

21.07.2021 15:00
Tilaajille
Lapsia huvitti pellet ja liikennepuisto, aikuiset nauttivat näytelmästä ja musiikista – kaikkia kiinnosti paloauto

Lapsia huvitti pellet ja lii­ken­ne­puis­to, ai­kui­set naut­ti­vat näy­tel­mäs­tä ja mu­sii­kis­ta – kaikkia kiin­nos­ti pa­lo­au­to

11.07.2021 11:53
Tilaajille