Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tauvo
Tauvon talvilinnut lasketaan kolmesti talvessa – Ari-Pekka Auvinen kiertänyt reittiä kohta 20 vuotta

Tauvon tal­vi­lin­nut las­ke­taan kol­mes­ti tal­ves­sa – Ari-Pek­ka Auvinen kier­tä­nyt reittiä kohta 20 vuotta

26.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Siikajoen kunta jatkaa tonttialea – Tauvossa uusi satsi tontteja myyntiin tonnilla

Sii­ka­joen kunta jatkaa tont­ti­alea – Tau­vos­sa uusi satsi tont­te­ja myyn­tiin ton­nil­la

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Siikajoen Tauvon tontit ovat menneet kuumille kiville – kampanjahintaan tarjotuista tonteista enää yksi vapaana

Sii­ka­joen Tauvon tontit ovat menneet kuu­mil­le kiville – kam­pan­ja­hin­taan tar­jo­tuis­ta ton­teis­ta enää yksi vapaana

21.08.2023 09:00
Tilaajille
Pirtusota-luennolla ei tarjottu maistiaisia – Siikajoella kieltolakiaikaan liittyy traagisia tapahtumia, ammuskeluja ja veritöitä. Katso video

Pir­tu­so­ta-luen­nol­la ei tar­jot­tu mais­tiai­sia – Sii­ka­joel­la kiel­to­la­ki­ai­kaan liittyy traa­gi­sia ta­pah­tu­mia, am­mus­ke­lu­ja ja ve­ri­töi­tä. Katso video

14.07.2023 18:00
Tilaajille
Tauvonniemessä kunnostetaan merenrantaniittyjä ja hiekkadyynejä – linnustolle pesimämenestystä ja hietikon lajeille elinympäristöjä

Tau­von­nie­mes­sä kun­nos­te­taan me­ren­ran­ta­niit­ty­jä ja hiek­ka­dyy­ne­jä – lin­nus­tol­le pe­si­mä­me­nes­tys­tä ja hie­ti­kon la­jeil­le elin­ym­pä­ris­tö­jä

07.12.2022 09:00
Tilaajille
Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tauvossa on uuden yrityksen kotisatama

Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tau­vos­sa on uuden yri­tyk­sen ko­ti­sa­ta­ma

20.07.2022 09:00
Tilaajille
Tiukkaa vääntöä saunan paikasta Siikajoen Tauvossa

Tiukkaa vääntöä saunan pai­kas­ta Sii­ka­joen Tau­vos­sa

09.06.2022 09:00
Tilaajille
Kultasakaali hyötyy suden tappamista kauriista Tauvossa

Kul­ta­sa­kaa­li hyötyy suden tap­pa­mis­ta kau­riis­ta Tau­vos­sa

29.04.2022 18:00
Tilaajille
Kunta lunastamassa Tauvosta maita

Kunta lu­nas­ta­mas­sa Tau­vos­ta maita

24.02.2022 15:00
Tilaajille
Tuulivoimalan jäännökset saavat Tauvossa uuden elämän, kun alueen houkuttelevuutta pyritään lisäämään

Tuu­li­voi­ma­lan jään­nök­set saavat Tau­vos­sa uuden elämän, kun alueen hou­kut­te­le­vuut­ta py­ri­tään li­sää­mään

11.09.2021 05:00
Tilaajille
Siikajoen Tauvon puutarhatontit nostettu framille – viljelybuumi halutaan hyödyntää tonttikaupassa

Sii­ka­joen Tauvon puu­tar­ha­ton­tit nos­tet­tu fra­mil­le – vil­je­ly­buu­mi ha­lu­taan hyö­dyn­tää tont­ti­kau­pas­sa

27.05.2021 15:00
Tilaajille