Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Otanmäki Mine
Otanmäki Minen radalle tarvittaisiin merkittävästi myös muuta käyttöä – ratahankkeen jatkosuunnittelua harkitaan talven aikana

Otan­mä­ki Minen radalle tar­vit­tai­siin mer­kit­tä­väs­ti myös muuta käyttöä – ­ra­ta­hank­keen jat­ko­suun­nit­te­lua har­ki­taan talven aikana

28.09.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatva kannattaa uutta ratahanketta

Sii­ka­lat­va kan­nat­taa uutta ra­ta­han­ket­ta

17.05.2023 09:00
Tilaajille
Ratalinjausvaihtoehdoista karttaluonnos – ratayhteys olisi joko Otanmäen ja Tuomiojan tai Lampinsaaren välillä

Ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dois­ta kart­ta­luon­nos – ra­ta­yh­teys olisi joko Otan­mäen ja Tuo­mi­ojan tai Lam­pin­saa­ren välillä

06.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Raahe jälleen ehdolla vanadiinitehtaan sijoituspaikaksi – Otanmäki Mine suunnittelee myös rautatietä kaivokselta Tuomiojalle

Raahe jälleen ehdolla va­na­dii­ni­teh­taan si­joi­tus­pai­kak­si – Otan­mä­ki Mine suun­nit­te­lee myös rau­ta­tie­tä kai­vok­sel­ta Tuo­mi­ojal­le

27.02.2023 15:00
Tilaajille
Ratahankkeen esiselvitysraportti valmistuu kesäkuun lopulla – Otanmäestä etsitään suorinta ratayhteyttä Raahen satamaan

Ra­ta­hank­keen esi­sel­vi­tys­ra­port­ti val­mis­tuu ke­sä­kuun lopulla – Otan­mäes­tä et­si­tään suo­rin­ta ra­ta­yh­teyt­tä Raahen sa­ta­maan

21.02.2023 19:00
Tilaajille
Selvitys junaradan rakentamisesta Otanmäestä Pyhännän ja  Siikalatvan kautta Tuomiojalle – esiselvitys raiteettomat pitäjät halkovasta yksityisradasta

Sel­vi­tys ju­na­ra­dan ra­ken­ta­mi­ses­ta Otan­mäes­tä Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kautta Tuo­mi­ojal­le – esi­sel­vi­tys rai­teet­to­mat pitäjät hal­ko­vas­ta yk­si­tyis­ra­das­ta

21.02.2023 14:30 3
Tilaajille