Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­li­suu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piippolan kirkko
Piippolan kirkon juhlassa korostui kirkon sijainnin merkitys – piispa Jukka Keskitalo antoi lapsikuorolaisille kunniatehtävän. Katso myös videot ja kuvagalleria

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa ko­ros­tui kirkon si­jain­nin mer­ki­tys – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo antoi lap­si­kuo­ro­lai­sil­le kun­nia­teh­tä­vän. Katso myös videot ja ku­va­gal­le­ria

07.01.2023 08:45
Tilaajille
Piippolan seurakunnan ja ennen eläkkeelle siirtymistä vielä Siikalatvan seurakunnan ensimmäisenä kirkkoherrana toiminut rovasti Erkki Piri valaisi juhlakansalle, kuinka Piippolan kirkkoa on aikojen saatossa muokattu. Katso videolta, miksi saarnastuolin maalaukset maalattiin piiloon.

Piip­po­lan seu­ra­kun­nan ja ennen eläk­keel­le siir­ty­mis­tä vielä Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan en­sim­mäi­se­nä kirk­ko­her­ra­na toi­mi­nut rovasti Erkki Piri valaisi juh­la­kan­sal­le, kuinka Piip­po­lan kirkkoa on aikojen saa­tos­sa muo­kat­tu. Katso vi­deol­ta, miksi saar­nas­tuo­lin maa­lauk­set maa­lat­tiin pii­loon.

07.01.2023 06:44
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo esitti Piippolan kirkon 250-vuotisjuhlassa pyynnön kuorossa laulaneille lapsille.

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esitti Piip­po­lan kirkon 250-vuo­tis­juh­las­sa pyynnön kuo­ros­sa lau­la­neil­le lap­sil­le.

07.01.2023 06:33
Tilaajille
Piippolan kirkon juhlassa kuultiin hienoja musiikkiesityksiä ja puhuttelevia muisteluita.

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa kuul­tiin hienoja mu­siik­ki­esi­tyk­siä ja pu­hut­te­le­via muis­te­lui­ta.

07.01.2023 06:27
Tilaajille
Piippolan kirkko rapiat 250 vuotta

Piip­po­lan kirkko rapiat 250 vuotta

01.01.2023 18:00
Tilaajille
Johannes Vatjus konsertoi sunnuntaina Piippolan kirkossa

Jo­han­nes Vatjus kon­ser­toi sun­nun­tai­na Piip­po­lan kir­kos­sa

17.07.2021 16:00
Tilaajille
Oman kirkon väärti

Oman kirkon väärti

13.05.2021 12:00
Tilaajille