Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piispa Jukka Keskitalo
Jukka Keskitalo piispantarkastuksen loppulausunnossaan: "Seurakunnan tulee käynnistää kiinteistöstrategian laatiminen, jonka yhteydessä suoritetaan perusteellinen tila- ja korjaustarveselvitys"

Jukka Kes­ki­ta­lo piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lau­sun­nos­saan: "Seu­ra­kun­nan tulee käyn­nis­tää kiin­teis­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­nen, jonka yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan pe­rus­teel­li­nen tila- ja kor­jaus­tar­ve­sel­vi­tys"

23.02.2023 06:00
Tilaajille
Piippolan kirkon juhlassa korostui kirkon sijainnin merkitys – piispa Jukka Keskitalo antoi lapsikuorolaisille kunniatehtävän. Katso myös videot ja kuvagalleria

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa ko­ros­tui kirkon si­jain­nin mer­ki­tys – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo antoi lap­si­kuo­ro­lai­sil­le kun­nia­teh­tä­vän. Katso myös videot ja ku­va­gal­le­ria

07.01.2023 08:45
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo esitti Piippolan kirkon 250-vuotisjuhlassa pyynnön kuorossa laulaneille lapsille.

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esitti Piip­po­lan kirkon 250-vuo­tis­juh­las­sa pyynnön kuo­ros­sa lau­la­neil­le lap­sil­le.

07.01.2023 06:33
Tilaajille
Piispa Keskitalo kävi koululaisten tentattavana – tuottajia piispa muistutti, että seurakunta arvostaa kotimaisen ruuan tuotantoa

Piispa Kes­ki­ta­lo kävi kou­lu­lais­ten ten­tat­ta­va­na – tuot­ta­jia piispa muis­tut­ti, että seu­ra­kun­ta ar­vos­taa ko­ti­mai­sen ruuan tuo­tan­toa

02.12.2022 13:03
Tilaajille
Piispantarkastus Raahen seurakunnassa heti joulukuun alussa – piispa Keskitalo käy Ruukissa Rakennus-Avantilla, hevoskeskuksessa ja tapaa maatalousyrittäjiä

Piis­pan­tar­kas­tus Raahen seu­ra­kun­nas­sa heti jou­lu­kuun alussa – piispa Kes­ki­ta­lo käy Ruu­kis­sa Ra­ken­nus-Avan­til­la, he­vos­kes­kuk­ses­sa ja tapaa maa­ta­lous­yrit­tä­jiä

27.11.2022 11:00
Piispa Keskitalon toivomuksesta ohjelmaan sisällytettiin kauneimmat joululaulut tilaisuuksia – Raahen seurakunnassa piispantarkastus joulukuun alussa

Piispa Kes­ki­ta­lon toi­vo­muk­ses­ta oh­jel­maan si­säl­ly­tet­tiin kau­neim­mat jou­lu­lau­lut ti­lai­suuk­sia – Raahen seu­ra­kun­nas­sa piis­pan­tar­kas­tus jou­lu­kuun alussa

23.10.2022 09:00
Tilaajille
Piispa vihkii seitsemän uutta pappia Oulun hiippakuntaan

Piispa vihkii seit­se­män uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan

07.06.2022 06:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva julkaistiin – "perinteinen mutta tässä päivässä kiinni"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va jul­kais­tiin – "pe­rin­tei­nen mutta tässä päi­väs­sä kiinni"

11.01.2022 13:41
Tilaajille
Suviseurojen suurtapahtuma on pääosin radiossa ja verkossa – Piispa Jukka Keskitalo puhui Suviseurojen avajaisissa: Kipeiden asioiden läpikäyminen tekee liikkeestä vahvemman

Su­vi­seu­ro­jen suur­ta­pah­tu­ma on pääosin ra­dios­sa ja ver­kos­sa – Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo puhui Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa: Ki­pei­den asioi­den lä­pi­käy­mi­nen tekee liik­kees­tä vah­vem­man

02.07.2021 11:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo asettaa tänään Siikalatvan kirkkoherran virkaan – messustriimaus Pulkkilan kirkosta alkaa kello 10

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo asettaa tänään Sii­ka­lat­van kirk­ko­her­ran virkaan – mes­sust­rii­maus Pulk­ki­lan kir­kos­ta alkaa kello 10

24.01.2021 09:11