Siikalatvan seurakunta
Viimeisin 12 tuntia
Pulkkilan kirkko täyttyy motoristeista sunnuntaina – "Tämä on hieno tapa aloittaa ajokausi"

Pulk­ki­lan kirkko täyttyy mo­to­ris­teis­ta sun­nun­tai­na – "Tämä on hieno tapa aloit­taa ajo­kau­si"

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kaikkena muuna paitsi pastorina

Kaik­ke­na muuna paitsi pas­to­ri­na

22.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virkaan yksi hakija – paavolalainen Mikko Kinnunen kutsuttiin pappistutkintoon

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virkaan yksi hakija – paa­vo­la­lai­nen Mikko Kin­nu­nen kut­sut­tiin pap­pis­tut­kin­toon

21.04.2022 09:00
Tilaajille
Pääsiäiseen symbolit kertovat ikiaikaista tarinaa

Pää­siäi­seen sym­bo­lit ker­to­vat iki­ai­kais­ta tarinaa

14.04.2022 09:00
Tilaajille
Rippikoululaisten suunnittelemien messujen sarja alkaa tänään Pyhännältä – messut tulossa myös Kestilään, Pulkkilaan ja Rantsilaan

Rip­pi­kou­lu­lais­ten suun­nit­te­le­mien mes­su­jen sarja alkaa tänään Py­hän­näl­tä – messut tulossa myös Kes­ti­lään, Pulk­ki­laan ja Rant­si­laan

07.04.2022 09:00
Tilaajille
Palmusunnuntain iltahartaus toimitetaan Piippolan kirkossa maallikkovoimin

Pal­mu­sun­nun­tain il­ta­har­taus toi­mi­te­taan Piip­po­lan kir­kos­sa maal­lik­ko­voi­min

03.04.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virka haettavana

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka haet­ta­va­na

29.03.2022 09:00
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä Jeesuksesta kertoen

Kolme vuo­si­kym­men­tä Jee­suk­ses­ta kertoen

23.03.2022 15:00
Tilaajille
Pulkkilaan suunnitellaan koko kylän yhteistä leikkipuistoa – seurakunta vuokrasi maapohjan keskeiseltä paikalta

Pulk­ki­laan suun­ni­tel­laan koko kylän yh­teis­tä leik­ki­puis­toa – seu­ra­kun­ta vuok­ra­si maa­poh­jan kes­kei­sel­tä pai­kal­ta

09.03.2022 12:00
Tilaajille
Rauhankellot soivat ja rukoushetkiä rauhan puolesta järjestetään kautta Suomen – Siikajokivarressa ovet avoinna Paavolan ja Pulkkilan kirkoissa

Rau­han­kel­lot soivat ja ru­kous­het­kiä rauhan puo­les­ta jär­jes­te­tään kautta Suomen – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa ovet avoinna Paa­vo­lan ja Pulk­ki­lan kir­kois­sa

24.02.2022 17:21
Piepposkan elekielikoulussa ei sulauduta tapettiin

Piep­pos­kan ele­kie­li­kou­lus­sa ei su­lau­du­ta ta­pet­tiin

07.02.2022 18:00
Tilaajille
Martti Arkkila siirtyy töihin Tampereen alueelle – pastori Anu Ojala aloittaa maaliskuussa Siikalatvalla

Martti Arkkila siirtyy töihin Tam­pe­reen alueel­le – pastori Anu Ojala aloit­taa maa­lis­kuus­sa Sii­ka­lat­val­la

07.02.2022 09:00
Tilaajille
AVI kielsi Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirkkoon. Kirkkokohtaiset osallistujien enimmäismäärät käytössä

AVI kielsi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaikki ylei­sö­ti­lai­suu­det vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirk­koon. Kirk­ko­koh­tai­set osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rät käy­tös­sä

23.12.2021 12:18
Juhla peruuntui, mutta lahja saapui

Juhla pe­ruun­tui, mutta lahja saapui

12.12.2021 10:00
Tilaajille
Piippolan kirkon 250-vuotisjuhlat siirtyvät toistamiseen

Piip­po­lan kirkon 250-vuo­tis­juh­lat siir­ty­vät tois­ta­mi­seen

10.12.2021 12:00
Tilaajille
Kirkollisvero pysyy Siikalatvalla entisellään - peruskorjausta ja kattotöitä luvassa

Kir­kol­lis­ve­ro pysyy Sii­ka­lat­val­la en­ti­sel­lään - pe­rus­kor­jaus­ta ja kat­to­töi­tä luvassa

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Hajuton, mauton ja väritön, muttei vaaraton – työnantaja vastaa, että radonmittaus tehdään. Pyhäntä ja Siikalatva kuuluvat riskialueeseen

Ha­ju­ton, mauton ja vä­ri­tön, muttei vaa­ra­ton – ­työ­nan­ta­ja vastaa, että ra­don­mit­taus teh­dään. Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va kuu­lu­vat ris­ki­aluee­seen

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Pyhäinpäivänä syttyvät kynttilät rakkaiden muistolle – kaikissa Siikajokivarren kirkoissa tänään iltapäivällä tai illalla jumalanpalvelus

Py­häin­päi­vä­nä syt­ty­vät kynt­ti­lät rak­kai­den muis­tol­le – kai­kis­sa Sii­ka­jo­ki­var­ren kir­kois­sa tänään il­ta­päi­väl­lä tai illalla ju­ma­lan­pal­ve­lus

06.11.2021 09:00
Tilaajille
Magdalenan kirkkoon halutaan konserttikelpoinen soitin urkujen rinnalle

Mag­da­le­nan kirk­koon ha­lu­taan kon­sert­ti­kel­poi­nen soitin urkujen rin­nal­le

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Piippolan pappilan puojille pito parempi

Piip­po­lan pap­pi­lan puo­jil­le pito parempi

04.08.2021 08:49
Tilaajille