Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tilaa tästä Siikajokilaakso Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Siikalatvan seurakunta
Kuukausi
Siikalatvan seurakunta on velaton, muttei vailla huolta huomisesta

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta on ve­la­ton, muttei vailla huolta huo­mi­ses­ta

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan viisi kirkkoa saivat kappelineuvostonsa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan viisi kirkkoa saivat kap­pe­li­neu­vos­ton­sa

17.01.2023 09:00
Tilaajille
Aino Marttila Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Aino Mart­ti­la Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

16.01.2023 15:00
Tilaajille
Piippolan kirkon juhlassa korostui kirkon sijainnin merkitys – piispa Jukka Keskitalo antoi lapsikuorolaisille kunniatehtävän. Katso myös videot ja kuvagalleria

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa ko­ros­tui kirkon si­jain­nin mer­ki­tys – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo antoi lap­si­kuo­ro­lai­sil­le kun­nia­teh­tä­vän. Katso myös videot ja ku­va­gal­le­ria

07.01.2023 08:45
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo esitti Piippolan kirkon 250-vuotisjuhlassa pyynnön kuorossa laulaneille lapsille.

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esitti Piip­po­lan kirkon 250-vuo­tis­juh­las­sa pyynnön kuo­ros­sa lau­la­neil­le lap­sil­le.

07.01.2023 06:33
Tilaajille
Piippolan kirkon juhlassa kuultiin hienoja musiikkiesityksiä ja puhuttelevia muisteluita.

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa kuul­tiin hienoja mu­siik­ki­esi­tyk­siä ja pu­hut­te­le­via muis­te­lui­ta.

07.01.2023 06:27
Tilaajille
Piippolan kirkko rapiat 250 vuotta

Piip­po­lan kirkko rapiat 250 vuotta

01.01.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kurun kodalla järjestettiin jo perinteeksi muodostunut tapahtuma – metsäneläinten joulurauha yltää tapaninpäivään saakka

Kurun kodalla jär­jes­tet­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut ta­pah­tu­ma – met­sän­eläin­ten jou­lu­rau­ha yltää ta­pa­nin­päi­vään saakka

20.12.2022 18:00
Tilaajille
Kauneimmat joululaulut soivat 50. kertaa - Vain yksi laulu on ollut mukana joka vuosi

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soivat 50. kertaa - Vain yksi laulu on ollut mukana joka vuosi

18.12.2022 14:00
Tilaajille
"Ilman heitä, joilla ristit ovat puuta, olis arkipäivä kuudes joulukuuta."

"Ilman heitä, joilla ristit ovat puuta, olis ar­ki­päi­vä kuudes jou­lu­kuu­ta."

06.12.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla seurakunnan ääniharavaksi nousi ensikertalainen – valtuuston kokenein 75- ja nuorin 24-vuotias

Sii­ka­lat­val­la seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­vak­si nousi en­si­ker­ta­lai­nen – val­tuus­ton ko­ke­nein 75- ja nuorin 24-vuo­tias

21.11.2022 15:37
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuustoon 12 uutta valtuutettua

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon 12 uutta val­tuu­tet­tua

20.11.2022 22:22
Tilaajille
Siikajokivarressa annettiin ennakkoon 1 107 ääntä

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa an­net­tiin en­nak­koon 1 107 ääntä

14.11.2022 15:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit lähestyvät - Millaiseen työhön ehdolle asettuneiden tulee olla valmiita?

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät - Mil­lai­seen työhön ehdolle aset­tu­nei­den tulee olla val­mii­ta?

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Testamenttivaroin kunnostettu Selkälä odottaa kevättä

Tes­ta­ment­ti­va­roin kun­nos­tet­tu Selkälä odottaa kevättä

31.10.2022 18:00
Tilaajille
Selkälän leirikeskuksen peruskorjausremontti valmistui lokakuussa 2022

Sel­kä­län lei­ri­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti val­mis­tui lo­ka­kuus­sa 2022

31.10.2022 13:50
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalikone avoinna – ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avoinna – en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa 8. mar­ras­kuu­ta

28.10.2022 12:00
Tilaajille
Toivoa toivottomille - tukea äärimmäisten virtojen keskellä

Toivoa toi­vot­to­mil­le - tukea ää­rim­mäis­ten vir­to­jen kes­kel­lä

24.09.2022 12:00
Tilaajille