Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Siikalatvan seurakunta
Kuukausi
Arja juhlii sunnuntaina musiikkijuhlamessun yhteydessä – eläköityminen ei kuulu haaveisiin, vaan kansallispuvun tekeminen

Arja juhlii sun­nun­tai­na mu­siik­ki­juh­la­mes­sun yh­tey­des­sä – elä­köi­ty­mi­nen ei kuulu haa­vei­siin, vaan kan­sal­lis­pu­vun te­ke­mi­nen

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan uusi  talouspäällikkö aloitti työssään – Tarmo perehdyttää seuraajansa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö aloitti työs­sään – Tarmo pe­reh­dyt­tää seu­raa­jan­sa

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – Anna kertoo työstään 17. syyskuuta Pulkkilassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – Anna kertoo työs­tään 17. syys­kuu­ta Pulk­ki­las­sa

10.09.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lastenohjaaja Marja Haverinen näkee työnsä kautta yhteiskunnan muutoksen

Las­ten­oh­jaa­ja Marja Ha­ve­ri­nen näkee työnsä kautta yh­teis­kun­nan muu­tok­sen

22.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta suuntaa tulevaisuuteen avoimin ovin

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta suuntaa tu­le­vai­suu­teen avoimin ovin

16.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Papin työ on liiankin hauskaa

Papin työ on liian­kin hauskaa

09.07.2023 18:00
Tilaajille
Pappilanniemen jättipalsamikasvustosta halutaan päästä eroon Piippolassa

Pap­pi­lan­nie­men jät­ti­pal­sa­mi­kas­vus­tos­ta ha­lu­taan päästä eroon Piip­po­las­sa

21.06.2023 12:00
Tilaajille
Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mustaakin mustempi

Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mus­taa­kin mus­tem­pi

16.06.2023 06:00
Tilaajille
Suvivirren ja rukouksen myötä kohti kasvua

Su­vi­vir­ren ja ru­kouk­sen myötä kohti kasvua

30.05.2023 12:00
Tilaajille
Kaksi uutta pappia aloittaa työt  –Jeskasen ja Väänäsen pappisvihkimys 11. kesäkuuta

Kaksi uutta pappia aloit­taa työt –Jes­ka­sen ja Vää­nä­sen pap­pis­vih­ki­mys 11. ke­sä­kuu­ta

26.05.2023 10:53
Tilaajille
Karppinen tavoittelee Karjasillan kirkkoherran virkaa

Karp­pi­nen ta­voit­te­lee Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­ran virkaa

24.05.2023 09:00
Tilaajille
Luottamushenkilöksi mielipidetekstin siivittämänä

Luot­ta­mus­hen­ki­lök­si mie­li­pi­de­teks­tin sii­vit­tä­mä­nä

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Sodassa henkensä antaneiden muistolle – katso video Pulkkilan sankarihaudoilla käynnistä

Sodassa hen­ken­sä an­ta­nei­den muis­tol­le – katso video Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­doil­la käyn­nis­tä

21.05.2023 16:52
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnassa järjestettiin kaatuneitten muistopäivän messu Pulkkilan kirkossa. Messun jälkeen laskettiin seurakunnan ja kunnan yhteinen seppele Pulkkilan sankarihaudalle. Seppeleenlaskutilaisuus oli kello 11 myös kaikkien muiden Siikalatvan seurakunnan kappeleiden sankarihaudoille.

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän messu Pulk­ki­lan kir­kos­sa. Messun jälkeen las­ket­tiin seu­ra­kun­nan ja kunnan yh­tei­nen seppele Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­dal­le. Sep­pe­leen­las­ku­ti­lai­suus oli kello 11 myös kaik­kien muiden Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pe­lei­den san­ka­ri­hau­doil­le.

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan talouspäälliköksi Tiina Toitturi

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si Tiina Toit­tu­ri

05.05.2023 09:30
Tilaajille
Seppeleet sankarihaudoille Pyhännällä

Sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le Py­hän­näl­lä

27.04.2023 15:28
Tilaajille
Neljä hakijaa Siikalatvan seurakunnan talouspäälliköksi – kaksi hakijaa Siikalatvalta

Neljä hakijaa Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si – kaksi hakijaa Sii­ka­lat­val­ta

04.04.2023 06:00
Tilaajille
Uusi seurakuntapastori valitaan Siikalatvalle huhtikuussa – aloittaa työnsä kesäkuun alussa

Uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri va­li­taan Sii­ka­lat­val­le huh­ti­kuus­sa – aloit­taa työnsä ke­sä­kuun alussa

30.03.2023 09:00
Tilaajille