Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Siikalatvan seurakunta
Kuukausi
Toivoa toivottomille - tukea äärimmäisten virtojen keskellä

Toivoa toi­vot­to­mil­le - tukea ää­rim­mäis­ten vir­to­jen kes­kel­lä

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoelle pastoriksi Paula Hagel – Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virka yhä avoin

Sii­ka­joel­le pas­to­rik­si Paula Hagel – Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka yhä avoin

23.09.2022 15:00
Tilaajille
Katso, ketä on ehdolla seurakuntavaaleissa: Siikalatvan seurakunnassa 24 ehdokasta, Raahen seurakunnassa 49 – Raahen suunnalla kaivataan täydennyksiä listojen tietoihin

Katso, ketä on ehdolla seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa: Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa 24 eh­do­kas­ta, Raahen seu­ra­kun­nas­sa 49 – Raahen suun­nal­la kai­va­taan täy­den­nyk­siä lis­to­jen tie­toi­hin

19.09.2022 13:39
Tilaajille
Talentista tuttu Julius Rantala musisoi perjantai-iltana Pyhännällä

Ta­len­tis­ta tuttu Julius Rantala musisoi per­jan­tai-il­ta­na Py­hän­näl­lä

08.09.2022 14:00
Tilaajille
Seurakuntien vaaliuurnat odottelevat - Vielä kaksi viikkoa aikaa asettua ehdolle

Seu­ra­kun­tien vaa­li­uur­nat odot­te­le­vat - Vielä kaksi viikkoa aikaa asettua ehdolle

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oman kodin malli opetti kuuntelemaan

Oman kodin malli opetti kuun­te­le­maan

21.07.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virka uudelleen haettavana – Anu Ojala jatkaa vuoden loppuun

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka uu­del­leen haet­ta­va­na – Anu Ojala jatkaa vuoden loppuun

19.06.2022 09:00
Tilaajille
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon
Lukijalta Kolumni

Olkaa roh­keat, älkää vaipuko epä­toi­voon

07.06.2022 21:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnalle ylijäämää

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­le yli­jää­mää

29.05.2022 09:00
Tilaajille
Pulkkilan kirkko täyttyy motoristeista sunnuntaina – "Tämä on hieno tapa aloittaa ajokausi"

Pulk­ki­lan kirkko täyttyy mo­to­ris­teis­ta sun­nun­tai­na – "Tämä on hieno tapa aloit­taa ajo­kau­si"

27.05.2022 12:00
Tilaajille
Kaikkena muuna paitsi pastorina

Kaik­ke­na muuna paitsi pas­to­ri­na

22.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virkaan yksi hakija – paavolalainen Mikko Kinnunen kutsuttiin pappistutkintoon

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virkaan yksi hakija – paa­vo­la­lai­nen Mikko Kin­nu­nen kut­sut­tiin pap­pis­tut­kin­toon

21.04.2022 09:00
Tilaajille
Pääsiäiseen symbolit kertovat ikiaikaista tarinaa

Pää­siäi­seen sym­bo­lit ker­to­vat iki­ai­kais­ta tarinaa

14.04.2022 09:00
Tilaajille
Rippikoululaisten suunnittelemien messujen sarja alkaa tänään Pyhännältä – messut tulossa myös Kestilään, Pulkkilaan ja Rantsilaan

Rip­pi­kou­lu­lais­ten suun­nit­te­le­mien mes­su­jen sarja alkaa tänään Py­hän­näl­tä – messut tulossa myös Kes­ti­lään, Pulk­ki­laan ja Rant­si­laan

07.04.2022 09:00
Tilaajille
Palmusunnuntain iltahartaus toimitetaan Piippolan kirkossa maallikkovoimin

Pal­mu­sun­nun­tain il­ta­har­taus toi­mi­te­taan Piip­po­lan kir­kos­sa maal­lik­ko­voi­min

03.04.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virka haettavana

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka haet­ta­va­na

29.03.2022 09:00
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä Jeesuksesta kertoen

Kolme vuo­si­kym­men­tä Jee­suk­ses­ta kertoen

23.03.2022 15:00
Tilaajille
Pulkkilaan suunnitellaan koko kylän yhteistä leikkipuistoa – seurakunta vuokrasi maapohjan keskeiseltä paikalta

Pulk­ki­laan suun­ni­tel­laan koko kylän yh­teis­tä leik­ki­puis­toa – seu­ra­kun­ta vuok­ra­si maa­poh­jan kes­kei­sel­tä pai­kal­ta

09.03.2022 12:00
Tilaajille
Rauhankellot soivat ja rukoushetkiä rauhan puolesta järjestetään kautta Suomen – Siikajokivarressa ovet avoinna Paavolan ja Pulkkilan kirkoissa

Rau­han­kel­lot soivat ja ru­kous­het­kiä rauhan puo­les­ta jär­jes­te­tään kautta Suomen – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa ovet avoinna Paa­vo­lan ja Pulk­ki­lan kir­kois­sa

24.02.2022 17:21
Piepposkan elekielikoulussa ei sulauduta tapettiin

Piep­pos­kan ele­kie­li­kou­lus­sa ei su­lau­du­ta ta­pet­tiin

07.02.2022 18:00
Tilaajille