Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan seurakunta
Kuukausi
Suvivirren ja rukouksen myötä kohti kasvua

Su­vi­vir­ren ja ru­kouk­sen myötä kohti kasvua

30.05.2023 12:00
Tilaajille
Kaksi uutta pappia aloittaa työt  –Jeskasen ja Väänäsen pappisvihkimys 11. kesäkuuta

Kaksi uutta pappia aloit­taa työt –Jes­ka­sen ja Vää­nä­sen pap­pis­vih­ki­mys 11. ke­sä­kuu­ta

26.05.2023 10:53
Tilaajille
Karppinen tavoittelee Karjasillan kirkkoherran virkaa

Karp­pi­nen ta­voit­te­lee Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­ran virkaa

24.05.2023 09:00
Tilaajille
Luottamushenkilöksi mielipidetekstin siivittämänä

Luot­ta­mus­hen­ki­lök­si mie­li­pi­de­teks­tin sii­vit­tä­mä­nä

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Sodassa henkensä antaneiden muistolle – katso video Pulkkilan sankarihaudoilla käynnistä

Sodassa hen­ken­sä an­ta­nei­den muis­tol­le – katso video Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­doil­la käyn­nis­tä

21.05.2023 16:52
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnassa järjestettiin kaatuneitten muistopäivän messu Pulkkilan kirkossa. Messun jälkeen laskettiin seurakunnan ja kunnan yhteinen seppele Pulkkilan sankarihaudalle. Seppeleenlaskutilaisuus oli kello 11 myös kaikkien muiden Siikalatvan seurakunnan kappeleiden sankarihaudoille.

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän messu Pulk­ki­lan kir­kos­sa. Messun jälkeen las­ket­tiin seu­ra­kun­nan ja kunnan yh­tei­nen seppele Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­dal­le. Sep­pe­leen­las­ku­ti­lai­suus oli kello 11 myös kaik­kien muiden Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pe­lei­den san­ka­ri­hau­doil­le.

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Vanhemmat
Siikalatvan seurakunnan talouspäälliköksi Tiina Toitturi

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si Tiina Toit­tu­ri

05.05.2023 09:30
Tilaajille
Seppeleet sankarihaudoille Pyhännällä

Sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le Py­hän­näl­lä

27.04.2023 15:28
Tilaajille
Neljä hakijaa Siikalatvan seurakunnan talouspäälliköksi – kaksi hakijaa Siikalatvalta

Neljä hakijaa Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si – kaksi hakijaa Sii­ka­lat­val­ta

04.04.2023 06:00
Tilaajille
Uusi seurakuntapastori valitaan Siikalatvalle huhtikuussa – aloittaa työnsä kesäkuun alussa

Uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri va­li­taan Sii­ka­lat­val­le huh­ti­kuus­sa – aloit­taa työnsä ke­sä­kuun alussa

30.03.2023 09:00
Tilaajille
Kuurankukan kinkereilla punnittiin sekä tiedot että tunnot

Kuu­ran­ku­kan kin­ke­reil­la pun­nit­tiin sekä tiedot että tunnot

04.03.2023 18:00
Tilaajille
Diakoniatyön arki on muuttunut – akuutit hätätilanteet ovat selvästi lisääntyneet

Dia­ko­nia­työn arki on muut­tu­nut – akuutit hä­tä­ti­lan­teet ovat sel­väs­ti li­sään­ty­neet

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnassa avoinna työpaikkoja – haussa seurakuntapastori, talouspäällikkö ja kesäteologi

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa avoinna työ­paik­ko­ja – haussa seu­ra­kun­ta­pas­to­ri, ta­lous­pääl­lik­kö ja ke­sä­teo­lo­gi

24.02.2023 09:36
Tilaajille
Ranttilan kammariin saatiin vieraita Kestilästä – uusi kerho on osoittanut tarpeellisuutensa. Katso kuvia kerhotunnelmista

Rant­ti­lan kam­ma­riin saatiin vie­rai­ta Kes­ti­läs­tä – uusi kerho on osoit­ta­nut tar­peel­li­suu­ten­sa. Katso kuvia ker­ho­tun­nel­mis­ta

22.02.2023 18:00
Tilaajille
Tervetuloa yhteiselle aterialle

Ter­ve­tu­loa yh­tei­sel­le ate­rial­le

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta on velaton, muttei vailla huolta huomisesta

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta on ve­la­ton, muttei vailla huolta huo­mi­ses­ta

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan viisi kirkkoa saivat kappelineuvostonsa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan viisi kirkkoa saivat kap­pe­li­neu­vos­ton­sa

17.01.2023 09:00
Tilaajille
Aino Marttila Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Aino Mart­ti­la Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

16.01.2023 15:00
Tilaajille
Piippolan kirkon juhlassa korostui kirkon sijainnin merkitys – piispa Jukka Keskitalo antoi lapsikuorolaisille kunniatehtävän. Katso myös videot ja kuvagalleria

Piip­po­lan kirkon juh­las­sa ko­ros­tui kirkon si­jain­nin mer­ki­tys – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo antoi lap­si­kuo­ro­lai­sil­le kun­nia­teh­tä­vän. Katso myös videot ja ku­va­gal­le­ria

07.01.2023 08:45
Tilaajille