Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan seurakunta
Oulun hiippakunnan kirkolliskokousryhmässä paljon uusia nimiä – Raahen seurakunnasta valituksi tuli Hannu Kallunki

Oulun hiip­pa­kun­nan kir­kol­lis­ko­kous­ryh­mäs­sä paljon uusia nimiä – Raahen seu­ra­kun­nas­ta va­li­tuk­si tuli Hannu Kal­lun­ki

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Seurakunnissa valitaan edustajat kirkolliskokoukseen – vaalissa ehdokkaita myös Siikajokivarresta

Seu­ra­kun­nis­sa va­li­taan edus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen – vaa­lis­sa eh­dok­kai­ta myös Sii­ka­jo­ki­var­res­ta

06.02.2024 15:26
Tilaajille
Kiitos yhteiskuntamme rakentajille

Kiitos yh­teis­kun­tam­me ra­ken­ta­jil­le

29.01.2024 15:00
Tilaajille
Suntion puuttuminen huomattaisiin kirkossa pian – Siikalatvan seurakunta etsii suntion tehtävistä kiinnostuneita

Suntion puut­tu­mi­nen huo­mat­tai­siin kir­kos­sa pian – ­Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta etsii suntion teh­tä­vis­tä kiin­nos­tu­nei­ta

22.01.2024 18:00
Tilaajille
Pyhännän seurakuntatalon vesivahingon laajuus kartoitettu – salia ja keittiötä voidaan käyttää normaalisti

Py­hän­nän seu­ra­kun­ta­ta­lon ve­si­va­hin­gon laajuus kar­toi­tet­tu – salia ja keit­tiö­tä voidaan käyttää nor­maa­lis­ti

08.01.2024 15:55
Tilaajille
Velaton seurakunta elää suu säkkiä myöten – seurakunnan jäsenmäärän lasku tuo haasteita

Velaton seu­ra­kun­ta elää suu säkkiä myöten – ­seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rän lasku tuo haas­tei­ta

05.01.2024 06:00
Tilaajille
Kestilän kirkossa Candela-kuoron konsertti

Kes­ti­län kir­kos­sa Can­de­la-kuo­ron kon­sert­ti

14.12.2023 15:00
Tilaajille
Kärsämänkylän rukoushuoneella laulettiin kauneimmat joululaulut kynttilöiden ja otsalamppujen valaistessa sähkötöntä Herran huonetta.

Kär­sä­män­ky­län ru­kous­huo­neel­la lau­let­tiin kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kynt­ti­löi­den ja ot­sa­lamp­pu­jen va­lais­tes­sa säh­kö­tön­tä Herran huo­net­ta.

18.12.2023 16:13
Videolla itsenäisyyspäivän tunnelmaa Kestilän kirkosta ja sankarihaudalta.

Vi­deol­la it­se­näi­syys­päi­vän tun­nel­maa Kes­ti­län kir­kos­ta ja san­ka­ri­hau­dal­ta.

06.12.2023 19:22
Tilaajille
Lasten oikeuksien viikkoa vietettiin Kestilässä Maksinharjulla – ohjelmassa heijastinsuunnistusta ja muuta mukavaa

Lasten oi­keuk­sien viikkoa vie­tet­tiin Kes­ti­läs­sä Mak­sin­har­jul­la – oh­jel­mas­sa hei­jas­tin­suun­nis­tus­ta ja muuta mukavaa

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kirkkovaltuusto kokoontui – tärkeimpänä muutoksena uusi nuorten vaikuttajaryhmä

Sii­ka­lat­van kirk­ko­val­tuus­to ko­koon­tui – ­tär­keim­pä­nä muu­tok­se­na uusi nuorten vai­kut­ta­ja­ryh­mä

18.11.2023 12:00
Tilaajille
Arja juhlii sunnuntaina musiikkijuhlamessun yhteydessä – eläköityminen ei kuulu haaveisiin, vaan kansallispuvun tekeminen

Arja juhlii sun­nun­tai­na mu­siik­ki­juh­la­mes­sun yh­tey­des­sä – elä­köi­ty­mi­nen ei kuulu haa­vei­siin, vaan kan­sal­lis­pu­vun te­ke­mi­nen

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan uusi  talouspäällikkö aloitti työssään – Tarmo perehdyttää seuraajansa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö aloitti työs­sään – Tarmo pe­reh­dyt­tää seu­raa­jan­sa

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – Anna kertoo työstään 17. syyskuuta Pulkkilassa

Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – Anna kertoo työs­tään 17. syys­kuu­ta Pulk­ki­las­sa

10.09.2023 18:00
Tilaajille
Lastenohjaaja Marja Haverinen näkee työnsä kautta yhteiskunnan muutoksen

Las­ten­oh­jaa­ja Marja Ha­ve­ri­nen näkee työnsä kautta yh­teis­kun­nan muu­tok­sen

22.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta suuntaa tulevaisuuteen avoimin ovin

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta suuntaa tu­le­vai­suu­teen avoimin ovin

16.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Papin työ on liiankin hauskaa

Papin työ on liian­kin hauskaa

09.07.2023 18:00
Tilaajille
Pappilanniemen jättipalsamikasvustosta halutaan päästä eroon Piippolassa

Pap­pi­lan­nie­men jät­ti­pal­sa­mi­kas­vus­tos­ta ha­lu­taan päästä eroon Piip­po­las­sa

21.06.2023 12:00
Tilaajille
Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mustaakin mustempi

Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mus­taa­kin mus­tem­pi

16.06.2023 06:00
Tilaajille