polkutraktorit
Vaarintalon päiväkodin esikoululaiset hommasivat laulaen ja piirtäen päiväkodin ensimmäiset polkutraktorit – eskarilaisten innoittamana MTK Keskipiste lahjoitti traktorit myös Kestilän, Pulkkilan ja Pyhännän päiväkodeille

Vaa­rin­ta­lon päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­set hom­ma­si­vat laulaen ja piir­täen päi­vä­ko­din en­sim­mäi­set pol­ku­trak­to­rit – es­ka­ri­lais­ten in­noit­ta­ma­na MTK Kes­ki­pis­te lah­joit­ti trak­to­rit myös Kes­ti­län, Pulk­ki­lan ja Py­hän­nän päi­vä­ko­deil­le

26.03.2021 07:26
Tilaajille