Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Puurakentaminen
LapWall lopettaa tuotannon Raahessa ja keskittää Pyhännälle – lähivuosina Pyhännälle lisää työpaikkoja

LapWall lo­pet­taa tuo­tan­non Raa­hes­sa ja kes­kit­tää Py­hän­näl­le – lä­hi­vuo­si­na Py­hän­näl­le lisää työ­paik­ko­ja

19.09.2023 10:00
Tilaajille
LapWallin liikevaihto laski, mutta parempaa on tulossa – ministeriön tavoite lisätä julkista puurakentamista luo alalle kasvun mahdollisuuksia

Lap­Wal­lin lii­ke­vaih­to laski, mutta pa­rem­paa on tulossa – mi­nis­te­riön tavoite lisätä jul­kis­ta puu­ra­ken­ta­mis­ta luo alalle kasvun mah­dol­li­suuk­sia

09.08.2023 09:00
Tilaajille
Käyttöön parasta ja uusinta uutta – pyhäntäläinen LapWall investoi voimakkaasti

Käyt­töön parasta ja uusinta uutta – py­hän­tä­läi­nen LapWall in­ves­toi voi­mak­kaas­ti

26.05.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännälle rakennettavan rivitalokohteen suunnittelukilpailuun kutsuttu kuusi arkkitehtitoimistoa – taloudellisuuden lisäksi kohteelta odotetaan hiilineutraaliutta ja yhteisöllistä asumistapaa

Py­hän­näl­le ra­ken­net­ta­van ri­vi­ta­lo­koh­teen suun­nit­te­lu­kil­pai­luun kut­sut­tu kuusi ark­ki­teh­ti­toi­mis­toa – ta­lou­del­li­suu­den lisäksi koh­teel­ta odo­te­taan hii­li­neut­raa­liut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta­paa

03.02.2021 20:00
Tilaajille
Pyhännän Rakennustuotteelta suurelementit puukerrostaloihin

Py­hän­nän Ra­ken­nus­tuot­teel­ta suur­ele­men­tit puu­ker­ros­ta­loi­hin

29.08.2016 11:07