Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Rakentaminen

Säh­köi­nen asioin­ti su­ju­voit­taa ra­ken­nus­lu­pa­pro­ses­sia

15.09.2021 06:01
Tilaajille

Autiot talot ja tontit asu­te­tuik­si – Py­hän­näl­lä tehdään au­tio­ta­lo­kar­toi­tuk­sia, ja so­pi­vien koh­tei­den omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

07.07.2021 06:00
Tilaajille

Pulk­ki­lan uuden ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen alkaa hei­nä­kuus­sa

15.06.2021 04:39
Tilaajille

Py­hän­näl­le ra­ken­net­ta­van ri­vi­ta­lo­koh­teen suun­nit­te­lu­kil­pai­luun kut­sut­tu kuusi ark­ki­teh­ti­toi­mis­toa – ta­lou­del­li­suu­den lisäksi koh­teel­ta odo­te­taan hii­li­neut­raa­liut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta­paa

03.02.2021 20:00
Tilaajille

Rans­teel Oy laa­jen­taa Pulk­ki­laan

04.12.2020 10:11
Tilaajille

Sii­ka­joel­le myön­net­ty 99 ra­ken­ta­mi­sen lupaa - oma­ko­ti­lu­pia hivenen enemmän kuin viime vuonna

07.10.2020 12:00
Tilaajille