6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhännän kunta
”Leikkaukset tarkoittavat todennäköisesti koulujen sulkemista” – Siikajokilaakson alueen kuntajohtajat sanovat valtionosuuksien lisäleikkauksien kohdistuvan sivistyspalveluihin

”Leik­kauk­set tar­koit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti kou­lu­jen sul­ke­mis­ta” – Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen kun­ta­joh­ta­jat sanovat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­sien koh­dis­tu­van si­vis­tys­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Pyhännällä verotus kiristyy hieman – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Py­hän­näl­lä verotus ki­ris­tyy hieman – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

01.11.2023 18:00
Tilaajille
Siikajokivarren kaikille kuntatyöntekijöille tarjolla maksuton influenssarokote – rokotusjonossa kiiteltiin rokotuspisteen työpaikalle tuontia

Sii­ka­jo­ki­var­ren kai­kil­le kun­ta­työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la mak­su­ton inf­luens­sa­ro­ko­te – ro­ko­tus­jo­nos­sa kii­tel­tiin ro­ko­tus­pis­teen työ­pai­kal­le tuontia

30.10.2023 16:04
Tilaajille
Maustaja hakee lisää aikaa ympäristöluvan määräysten toteuttamiseen – Pyhäntä puoltaa hakemusta, mutta ei ehdoitta

Maus­ta­ja hakee lisää aikaa ym­pä­ris­tö­lu­van mää­räys­ten to­teut­ta­mi­seen – Pyhäntä puoltaa ha­ke­mus­ta, mutta ei eh­doit­ta

25.10.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännällä esitetään verotuksen lievää kiristämistä – ensi vuoden alussa maapohjalla on eri vaihteluväli kuin yleisellä kiinteistöverolla

Py­hän­näl­lä esi­te­tään ve­ro­tuk­sen lievää ki­ris­tä­mis­tä – ensi vuoden alussa maa­poh­jal­la on eri vaih­te­lu­vä­li kuin ylei­sel­lä kiin­teis­tö­ve­rol­la

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunnan edustajat tapasivat pääministerin ja kansanedustajia – tuliaisina Pyhännälle toiveita päästä yllättävän rakennemuutoksen piiriin

Py­hän­nän kunnan edus­ta­jat ta­pa­si­vat pää­mi­nis­te­rin ja kan­san­edus­ta­jia – tu­liai­si­na Py­hän­näl­le toi­vei­ta päästä yl­lät­tä­vän ra­ken­ne­muu­tok­sen piiriin

15.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Tavastkengän kyläkaavan luonnos hyväksytty –  kaavassa esitetään 100 uutta rakennuspaikkaa

Ta­vast­ken­gän ky­lä­kaa­van luonnos hy­väk­syt­ty – kaa­vas­sa esi­te­tään 100 uutta ra­ken­nus­paik­kaa

14.09.2023 12:00
Tilaajille
Ovet auki uuteen Pyhännän sote-keskukseen – Nestorista muutto alkaa keskiviikkona

Ovet auki uuteen Py­hän­nän sote-kes­kuk­seen – ­Nes­to­ris­ta muutto alkaa kes­ki­viik­ko­na

07.08.2023 16:05
Tilaajille
8,5 miljoonan hanke toteutuu Pyhännällä

8,5 mil­joo­nan hanke to­teu­tuu Py­hän­näl­lä

27.06.2023 15:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanjohtaja kommentoi kunnan rakennusinvestointeja ja koulun kohtaloa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä aiheesta"

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja kom­men­toi kunnan ra­ken­nus­in­ves­toin­te­ja ja koulun koh­ta­loa – "Haluan laittaa vähän jäitä hattuun tästä ai­hees­ta"

01.06.2023 09:00
Tilaajille
Keskuspuhdistamo otti toimitusjohtajan palkkaamisessa aikalisän – yhtiötä johtaa oman toimensa ohessa Perttu Haapalahti

Kes­kus­puh­dis­ta­mo otti toi­mi­tus­joh­ta­jan palk­kaa­mi­ses­sa ai­ka­li­sän – yhtiötä johtaa oman toi­men­sa ohessa Perttu Haa­pa­lah­ti

20.05.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäntä tarkensi hyvinvointialueen asiointisuuntia

Pyhäntä tar­ken­si hy­vin­voin­ti­alueen asioin­ti­suun­tia

19.05.2023 09:00
Tilaajille
Tavastkengän kyläkaava ei miellytä kaikkia

Ta­vast­ken­gän ky­lä­kaa­va ei miel­ly­tä kaikkia

18.05.2023 09:01
Tilaajille
Pilpankankaan tuulipuistoalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Pil­pan­kan­kaan tuu­li­puis­to­alueen osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma näh­tä­vil­le

17.05.2023 12:00
Tilaajille
Veden olisi riitettävä kaikille - Pyhännälle suunnitteilla uusi vedenottamo

Veden olisi rii­tet­tä­vä kai­kil­le - Py­hän­näl­le suun­nit­teil­la uusi ve­den­ot­ta­mo

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunta neuvottelee vesiosakkeista - yhtiön kehittäminen halutaan taata vahvalla omistuspohjalla

Py­hän­nän kunta neu­vot­te­lee ve­si­osak­keis­ta - yhtiön ke­hit­tä­mi­nen ha­lu­taan taata vah­val­la omis­tus­poh­jal­la

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Avoin kirje Pyhännän kuntapäättäjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje Py­hän­nän kun­ta­päät­tä­jil­le

03.05.2023 08:00 5
Tilaajille
Pyhännän vuosi 2022 päättyi pulskasti – kulut pysyivät kurissa ja tuulivoima toi tuloja

Py­hän­nän vuosi 2022 päättyi puls­kas­ti – kulut py­syi­vät kurissa ja tuu­li­voi­ma toi tuloja

08.04.2023 06:00
Tilaajille
Keskuspuhdistamon hallitus antoi yhteisen lausunnon – puhdistamon arki vastaavan hoitajan vastuulla

Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus antoi yh­tei­sen lau­sun­non – puh­dis­ta­mon arki vas­taa­van hoi­ta­jan vas­tuul­la

28.03.2023 15:00 2
Tilaajille