Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhännän kunta
Kuukausi
Pyhännän kunta hakee henkilöstö- ja talousjohtajaa – Mannermaa valittiin Utajärvelle

Py­hän­nän kunta hakee hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­joh­ta­jaa – Man­ner­maa va­lit­tiin Uta­jär­vel­le

09.03.2023 12:00
Tilaajille
Ampumaratasuunnitelmia halutaan viedä eteenpäin Pyhännällä

Am­pu­ma­ra­ta­suun­ni­tel­mia ha­lu­taan viedä eteen­päin Py­hän­näl­lä

04.03.2023 09:00
Tilaajille
Autionrannan kehittäminen etenee Pyhännällä

Au­tion­ran­nan ke­hit­tä­mi­nen etenee Py­hän­näl­lä

03.03.2023 12:00
Tilaajille
KPMG Finland Oy Pyhännän kunnan tilintarkastajaksi - valinta ei ollut kerralla selvä

KPMG Finland Oy Py­hän­nän kunnan ti­lin­tar­kas­ta­jak­si - valinta ei ollut ker­ral­la selvä

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruuan keittää nyt PPE Köökki – suunnitelmissa on yhtenäistää ruokalistat ja kotipalveluaterioiden jakaminen

Ruuan keittää nyt PPE Köökki – suun­ni­tel­mis­sa on yh­te­näis­tää ruo­ka­lis­tat ja ko­ti­pal­ve­lu­ate­rioi­den ja­ka­mi­nen

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhännän kunnan palveluksessa aloitti uusi virkahenkilö – Pyhännältä löytyi Pertin kaipaamia rakennushankkeita

Py­hän­nän kunnan pal­ve­luk­ses­sa aloitti uusi vir­ka­hen­ki­lö – Py­hän­näl­tä löytyi Pertin kai­paa­mia ra­ken­nus­hank­kei­ta

14.02.2023 18:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kuntakonserniin haussa kahdelle yhtiölle yhteinen toimitusjohtaja – Pertti Häikiö aloittaa Pyhännällä 1.2.

Sii­ka­lat­van kun­ta­kon­ser­niin haussa kah­del­le yh­tiöl­le yh­tei­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja – Pertti Häikiö aloit­taa Py­hän­näl­lä 1.2.

18.01.2023 09:00
Tilaajille
Järvihelmen tontista valmistellaan kauppoja Salvoksen ja kunnan kesken – Pyhännän kunta suunnittelee uudenlaista asuntorakentamista

Jär­vi­hel­men ton­tis­ta val­mis­tel­laan kaup­po­ja Sal­vok­sen ja kunnan kesken – Py­hän­nän kunta suun­nit­te­lee uu­den­lais­ta asun­to­ra­ken­ta­mis­ta

15.01.2023 15:00
Tilaajille
Pyhännän positiivinen ongelma - päiväkoti pursuaa lapsista

Py­hän­nän po­si­tii­vi­nen ongelma - päi­vä­ko­ti pursuaa lap­sis­ta

10.01.2023 06:00
Tilaajille
Hyvinvointitalo edistyy aikataulussa

Hy­vin­voin­ti­ta­lo edistyy ai­ka­tau­lus­sa

20.12.2022 12:00
Tilaajille
Nuorisovaltuusto ei ole vitsi - Pyhännän nuoret tahtovat osallistua

Nuo­ri­so­val­tuus­to ei ole vitsi - Py­hän­nän nuoret tah­to­vat osal­lis­tua

04.12.2022 12:00
Tilaajille
Tuttu kasvo Pyhännän hyvinvointikoordinaattoriksi

Tuttu kasvo Py­hän­nän hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rik­si

01.12.2022 12:00 1
Tilaajille
Latvaenergia Oy:stä Pyhännän kylätalkkari

Lat­va­ener­gia Oy:stä Py­hän­nän ky­lä­talk­ka­ri

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Toimitusjohtajasta kunnan insinööriksi

Toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta kunnan in­si­nöö­rik­si

29.11.2022 15:00
Tilaajille
Ahdistaako ilmastonmuutos – katso myös video

Ah­dis­taa­ko il­mas­ton­muu­tos – katso myös video

15.11.2022 15:50
Tilaajille
Tutkijaklovni Babylon esitteli omia tutkimustuloksiaan Pyhännän ilmastoillassa 8.11.2022

Tut­ki­ja­klov­ni Babylon esit­te­li omia tut­ki­mus­tu­lok­siaan Py­hän­nän il­mas­to­il­las­sa 8.11.2022

15.11.2022 11:54
Tilaajille
Piippo Pyhännän tietohallintosihteeriksi

Piippo Py­hän­nän tie­to­hal­lin­to­sih­tee­rik­si

04.11.2022 12:00
Tilaajille
Virkoja auki Pyhännällä

Virkoja auki Py­hän­näl­lä

12.10.2022 09:00
Tilaajille
Isomaa Ylivieskan tiedonhallintasihteeriksi

Isomaa Yli­vies­kan tie­don­hal­lin­ta­sih­tee­rik­si

06.10.2022 13:25
Tilaajille