Pyhännän kunta
Viimeisin 4 tuntia

Vään­tä­mät­tä valmis - Py­hän­nän pu­heen­joh­ta­jis­to­esi­tyk­set tehtiin sovussa

10:00
Tilaajille
Vanhemmat

Avi jakoi avus­tus­ta lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – Sii­ka­joen 4H:lla suun­nit­teil­la vir­tuaa­li­pe­li­maail­ma

28.06.2021 09:00
Tilaajille

Valmis halli hou­kut­ti yrit­tä­jäk­si Py­hän­näl­le – Lei­vis­kän­kan­kaal­la avaa ovensa myös au­to­kor­jaa­mo

08.06.2021 17:00
Tilaajille

Py­hän­näl­lä avoinna jopa 70 työ­paik­kaa – työn­te­ki­jöi­tä hou­ku­tel­laan ja Py­hän­näl­le töihin tulon esteitä hoi­de­taan yri­tys­ten ja kunnan yh­teis­työl­lä

20.05.2021 15:00
Tilaajille

Isän­nöin­ti­mal­li uusiksi Py­hän­näl­lä

12.05.2021 15:00
Tilaajille

Py­hän­nän reaa­li­ai­kai­nen vuok­ra-asun­to­tar­jon­ta selviää no­peas­ti netissä – ky­syn­tää on niin, että asun­to­ja on vapaana vain neljä

08.05.2021 16:00
Tilaajille

Maus­ta­ja vuokraa Feelian entisen hallin

29.04.2021 10:00
Tilaajille

Py­hän­nän vanha Sale on pian ka­don­nut ka­tu­ku­vas­ta – ton­til­le kaa­vail­laan uutta ra­ken­nus­ta

21.04.2021 19:08
Tilaajille

ABO Wind lopetti Py­hän­nän Tee­ri­mäen tuu­li­voi­ma­hank­keen esi­sel­vi­tyk­set – tiis­tai­na eri han­ke­toi­mi­jat esit­te­le­vät Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­tol­le suun­ni­tel­miaan

04.04.2021 05:21
Tilaajille

Jo­ki­pe­las­tuk­sen uudet mallit eivät kelpaa kun­nil­le – uu­dis­tuk­sen pitää taata toi­min­ta­val­mius eivätkä kus­tan­nuk­set saa nousta

28.02.2021 07:00
Tilaajille

Uusi virka uusia ku­vioi­ta luoden

03.02.2021 14:31
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne ei edel­ly­tä etä­ope­tuk­seen siir­ty­mis­tä

05.01.2021 16:43
Tilaajille

Väis­tö­lii­ke on ohitse

05.01.2021 14:48
Tilaajille
Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen väkeä istutti kuusentaimia

Elä­ke­lii­ton Py­hän­nän yh­dis­tyk­sen väkeä istutti kuu­sen­tai­mia

23.09.2020 06:30

Py­hän­nän kunnan met­sä­sa­ral­la tehtiin il­mas­to­te­ko – kunnan met­sä­omai­suut­ta hoi­de­taan asian­tun­ti­joi­den nä­ke­mys­tä kuun­nel­len

23.09.2020 06:25
Tilaajille