Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhännän kunta
Viimeisin 24 tuntia
Tuttu kasvo Pyhännän hyvinvointikoordinaattoriksi

Tuttu kasvo Py­hän­nän hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rik­si

01.12.2022 12:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Latvaenergia Oy:stä Pyhännän kylätalkkari

Lat­va­ener­gia Oy:stä Py­hän­nän ky­lä­talk­ka­ri

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Toimitusjohtajasta kunnan insinööriksi

Toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta kunnan in­si­nöö­rik­si

29.11.2022 15:00
Tilaajille
Ahdistaako ilmastonmuutos – katso myös video

Ah­dis­taa­ko il­mas­ton­muu­tos – katso myös video

15.11.2022 15:50
Tilaajille
Tutkijaklovni Babylon esitteli omia tutkimustuloksiaan Pyhännän ilmastoillassa 8.11.2022

Tut­ki­ja­klov­ni Babylon esit­te­li omia tut­ki­mus­tu­lok­siaan Py­hän­nän il­mas­to­il­las­sa 8.11.2022

15.11.2022 11:54
Tilaajille
Piippo Pyhännän tietohallintosihteeriksi

Piippo Py­hän­nän tie­to­hal­lin­to­sih­tee­rik­si

04.11.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Virkoja auki Pyhännällä

Virkoja auki Py­hän­näl­lä

12.10.2022 09:00
Tilaajille
Isomaa Ylivieskan tiedonhallintasihteeriksi

Isomaa Yli­vies­kan tie­don­hal­lin­ta­sih­tee­rik­si

06.10.2022 13:25
Tilaajille
Valtakunnan suurin tuulipuisto avattiin Piiparinmäellä

Val­ta­kun­nan suurin tuu­li­puis­to avat­tiin Pii­pa­rin­mäel­lä

29.09.2022 16:25
Tilaajille
Pyhännällä vietetään tänään Piiparinmäen tuulivoimapuiston virallisia avajaisia – puhemies Vanhanen avasi Ilmattaren rakentaman valmistuessaan Suomen suurimman tuulipuiston

Py­hän­näl­lä vie­te­tään tänään Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton vi­ral­li­sia ava­jai­sia – pu­he­mies Van­ha­nen avasi Il­mat­ta­ren ra­ken­ta­man val­mis­tues­saan Suomen suu­rim­man tuu­li­puis­ton

28.09.2022 12:00
Tilaajille
Kolmen vuosikymmenen opintaival ja vieläkin jaksaa kiinnostaa

Kolmen vuo­si­kym­me­nen opin­tai­val ja vie­lä­kin jaksaa kiin­nos­taa

18.09.2022 12:00
Tilaajille
Vappupassilla muikeata mukavaa

Vap­pu­pas­sil­la mui­kea­ta mukavaa

30.04.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännän vapputapahtuma 29.4.2022

Py­hän­nän vap­pu­ta­pah­tu­ma 29.4.2022

30.04.2022 09:53
Tilaajille
Pyhännän yritysten tarpeisiin liittyvä koulutus turvattava lähellä kotikuntaa

Py­hän­nän yri­tys­ten tar­pei­siin liit­ty­vä kou­lu­tus tur­vat­ta­va lähellä ko­ti­kun­taa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja Oy Pyhännän hyvinvointitalon rakentajaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja Oy Py­hän­nän hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­jak­si

20.04.2022 15:31
Tilaajille
Virkatehtäväkuvaus innosti hakemaan töihin Pyhännälle – nykyaikana tietosuojan kehittäminen ja ylläpito on entistä merkittävämmässä roolissa myös kunnissa.

Vir­ka­teh­tä­vä­ku­vaus innosti ha­ke­maan töihin Py­hän­näl­le – ny­ky­ai­ka­na tie­to­suo­jan ke­hit­tä­mi­nen ja yl­lä­pi­to on entistä mer­kit­tä­väm­mäs­sä roo­lis­sa myös kun­nis­sa.

02.04.2022 06:00
Tilaajille
Tuulivoimayhtiöt panostavat seutukuntaan - Pyhännälle kolme potentiaalista tulijaa

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt pa­nos­ta­vat seu­tu­kun­taan - Py­hän­näl­le kolme po­ten­tiaa­lis­ta tulijaa

21.03.2022 06:00
Tilaajille
Ukrainasta Pyhännälle tulleet anonevat tilapäistä suojelua – kunnanjohtaja Mäkeläinen: “Pyhännälle saapuneiden ukrainalaisten saapumisprosessi on toiminut äärimmäisen hyvin”

Uk­rai­nas­ta Py­hän­näl­le tulleet ano­ne­vat ti­la­päis­tä suo­je­lua – kun­nan­joh­ta­ja Mä­ke­läi­nen: “Py­hän­näl­le saa­pu­nei­den uk­rai­na­lais­ten saa­pu­mis­pro­ses­si on toi­mi­nut ää­rim­mäi­sen hyvin”

10.03.2022 06:00
Tilaajille
Tavastkengän erityispiirteet halutaan säilyttää kaavoituksen avulla

Ta­vast­ken­gän eri­tyis­piir­teet ha­lu­taan säi­lyt­tää kaa­voi­tuk­sen avulla

06.03.2022 10:00
Tilaajille