Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäntäjärvi
Pyhäntäjärvestä narrattiin kaloja muun muassa savolaisilla madoilla – Knuutiset ovat harrastaneet ongintaa jo 50 vuotta. Katso kuvagalleria ja video

Py­hän­tä­jär­ves­tä nar­rat­tiin kaloja muun muassa sa­vo­lai­sil­la ma­doil­la – Knuu­ti­set ovat har­ras­ta­neet on­gin­taa jo 50 vuotta. Katso ku­va­gal­le­ria ja video

31.07.2023 15:00
Tilaajille
Arki mökkimiljöössä järvenrannalla

Arki mök­ki­mil­jöös­sä jär­ven­ran­nal­la

24.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Tuulivoimapuiston tekniikka ja hinta kiinnostivat nuorisovaltuutettuja – muun muassa sähköasentajille on aina  kysyntää puistojen huolinnassa. Videolla pyhäntäläiset nuoret kertovat illan annista

Tuu­li­voi­ma­puis­ton tek­niik­ka ja hinta kiin­nos­ti­vat nuo­ri­so­val­tuu­tet­tu­ja – muun muassa säh­kö­asen­ta­jil­le on aina ky­syn­tää puis­to­jen huo­lin­nas­sa. Vi­deol­la py­hän­tä­läi­set nuoret ker­to­vat illan annista

11.04.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäntä teki maakaupat Koivumäestä – kunnan mahdollista kaavoittaa alueelle rantatontteja

Pyhäntä teki maa­kau­pat Koi­vu­mäes­tä – kunnan mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa alueel­le ran­ta­tont­te­ja

24.06.2021 12:44
Tilaajille
Joki-kirjastot toimintaan 24. toukokuuta – tietokantojen yhdistämisen vuoksi Pyhännän ja Siikalatvan kirjastot suljettuina 10.–22.5.

Jo­ki-kir­jas­tot toi­min­taan 24. tou­ko­kuu­ta – tie­to­kan­to­jen yh­dis­tä­mi­sen vuoksi Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kir­jas­tot sul­jet­tui­na 10.–22.5.

20.04.2021 06:13
Tilaajille