Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Rantakankaan koulu
Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä

Parasta oli pää­mi­nis­te­rin kät­te­le­mi­nen ja yl­lä­tys­esiin­ty­jä Käärijä

06.12.2023 07:00
Tilaajille
Aate, Iina, Marika ja Varpu lähtevät edustamaan Siikajokivarren 10-vuotiaita – lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään 4. joulukuuta

Aate, Iina, Marika ja Varpu läh­te­vät edus­ta­maan Sii­ka­jo­ki­var­ren 10-vuo­tiai­ta – ­las­ten it­se­näi­syys­päi­vän juhlaa vie­te­tään 4. jou­lu­kuu­ta

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Ovet auki kauan odotettuun opinahjoon

Ovet auki kauan odo­tet­tuun opin­ah­joon

10.11.2022 09:00
Tilaajille
Pulkkilan koulut kuvina - taustalla Rantakankaan koulun oppilaiden laulu avoimien ovien päivässä 9.11.2022

Pulk­ki­lan koulut kuvina - taus­tal­la Ran­ta­kan­kaan koulun op­pi­lai­den laulu avoi­mien ovien päi­väs­sä 9.11.2022

09.11.2022 18:29
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Rantakankaan koulussa – älytaulu on hittijuttu, äänieristystä ja tilojen valoisuutta kiitellään

Kou­lu­työ alkoi Ran­ta­kan­kaan kou­lus­sa – äly­tau­lu on hit­ti­jut­tu, ää­ni­eris­tys­tä ja tilojen va­loi­suut­ta kii­tel­lään

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Koulutyö alkoi Pulkkilassa Rantakankaan koululla. Videolla esittelyä koulutiloista.

Kou­lu­työ alkoi Pulk­ki­las­sa Ran­ta­kan­kaan kou­lul­la. Vi­deol­la esit­te­lyä kou­lu­ti­lois­ta.

12.08.2022 14:07
Tilaajille
Maisemat muuttuvat Rantakankaan koulun pihapiirissä – kirjasto muuttaa syksyllä väliaikaistiloihin

Mai­se­mat muut­tu­vat Ran­ta­kan­kaan koulun pi­ha­pii­ris­sä – kir­jas­to muuttaa syk­syl­lä vä­li­ai­kais­ti­loi­hin

14.06.2022 06:00
Tilaajille