Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantsila-seura
Hannele välittää iloa ja elämyksiä luonnosta – kuvausharrastus toi Vuoden ranttinen 2022 -arvon

Hannele vä­lit­tää iloa ja elä­myk­siä luon­nos­ta – ku­vaus­har­ras­tus toi Vuoden rant­ti­nen 2022 -arvon

16.07.2022 15:20 1
Tilaajille
Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video

Ke­sä­näyt­te­lys­tä huo­ku­vat Rant­ti­set juuret – ylä­ker­ras­sa Paulan tau­lu­ja, ja ala­ker­ran täyt­tä­vät Elisan taulut ja Jaanan kä­si­työ­tai­de. Katso kuvat ja video

30.06.2022 18:00
Tilaajille
Ganander-talon kesänäyttelyn taiteilijat kertoivat, mikä heitä inspiroi taiteen tekemiseen.

Ga­nan­der-ta­lon ke­sä­näyt­te­lyn tai­tei­li­jat ker­toi­vat, mikä heitä ins­pi­roi taiteen te­ke­mi­seen.

30.06.2022 12:29
Tilaajille
Hurme on perehtynyt Rantsilassa pappina ja tutkijana toimineen Gananderin elämäntyöhön – luennoitsija pyysi herkkiä sulkemaan korvansa

Hurme on pe­reh­ty­nyt Rant­si­las­sa pappina ja tut­ki­ja­na toi­mi­neen Ga­nan­de­rin elä­män­työ­hön – luen­noit­si­ja pyysi herkkiä sul­ke­maan kor­van­sa

23.07.2021 13:00
Tilaajille
Hurme luennoi Ganderista, ei sovi herkille

Hurme luennoi Gan­de­ris­ta, ei sovi her­kil­le

23.07.2021 12:00
Tilaajille
Juha Hurme luennoi torstaina Ganander-talolla – illan aiheena Christfrid Ganander

Juha Hurme luennoi tors­tai­na Ga­nan­der-ta­lol­la – illan aiheena Christf­rid Ga­nan­der

18.07.2021 15:00
Tilaajille
Vuoden ranttinen on Rantsilan palomiesyhdistyksen nuoriso-osasto – kunnianosoitus ohjaajille ja vetäjille pitkäjänteisestä työstä

Vuoden rant­ti­nen on Rant­si­lan pa­lo­mies­yh­dis­tyk­sen nuo­ri­so-osas­to – kun­nian­osoi­tus oh­jaa­jil­le ja ve­tä­jil­le pit­kä­jän­tei­ses­tä työstä

17.07.2021 14:21
Tilaajille
Ganander-talon taidekesä on avattu – esillä valokuvia,  maalauksia ja keramiikkaa

Ga­nan­der-ta­lon tai­de­ke­sä on avattu – esillä va­lo­ku­via, maa­lauk­sia ja ke­ra­miik­kaa

06.07.2021 15:00
Tilaajille
Juha Hurme luennoi heinäkuussa Rantsilassa Gananderista

Juha Hurme luennoi hei­nä­kuus­sa Rant­si­las­sa Ga­nan­de­ris­ta

22.06.2021 10:07
Tilaajille