Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vuoden rant­ti­nen on Rant­si­lan pa­lo­mies­yh­dis­tyk­sen nuo­ri­so-osas­to – kun­nian­osoi­tus oh­jaa­jil­le ja ve­tä­jil­le pit­kä­jän­tei­ses­tä työstä

Siikalatva/Rantsila
Rantsilan palomiesyhdistyksen nuoriso-osaston puolesta Vuoden ranttinen -tunnutusta olivat vastaanottamassa nuoriso-osaston vetäjä Markus Katajala ja Rantsilan palomiesyhdistyksen puheenjohtaja Timo Tauriainen. Tunnustuksen kunnan ja Rantsila-seuran edustajina luovuttivat hyvinvointi- ja viestintäpäällikkö Kaisa Louet-Similä, Rantsila-seuran puheenjohtaja Airi Juntunen ja kunnanjohtaja Pirre Seppänen. Markus Katajala totesi, kuinka mukava on, että nuorisotyötä ja palokuntatyötä arvostetaan tunnustuksen arvoisesti.
Rantsilan palomiesyhdistyksen nuoriso-osaston puolesta Vuoden ranttinen -tunnutusta olivat vastaanottamassa nuoriso-osaston vetäjä Markus Katajala ja Rantsilan palomiesyhdistyksen puheenjohtaja Timo Tauriainen. Tunnustuksen kunnan ja Rantsila-seuran edustajina luovuttivat hyvinvointi- ja viestintäpäällikkö Kaisa Louet-Similä, Rantsila-seuran puheenjohtaja Airi Juntunen ja kunnanjohtaja Pirre Seppänen. Markus Katajala totesi, kuinka mukava on, että nuorisotyötä ja palokuntatyötä arvostetaan tunnustuksen arvoisesti.
Kuva: Sari Kihnula

Rantsila-seura on valinnut vuoden ranttiseksi Rantsilan palomiesyhdistyksen. Valinta julkistettiin lauantaina Rantsila-päivin toritapahtuman yhteydessä.

Valintaperusteissa todetaan, että seura on omalta osaltaan tehnyt Rantsilaa tunnetuksi. Kunniakirjassa valintaa perustellaan tällaisin sanakääntein: Nuoriso-osaston vetäjien pitkäjänteinen ja aktiivinen toiminta vuosien mittaan on mahdollistanut sen, että palokuntanuoret ovat edustaneet Rantsilaa kunniakkaasti palokuntanuorten leireillä ja Nou hätä! -kilpailuissa. Nuoriso-osaston toiminta on lisännyt kotiseudun viihtyvyyttä ja pitovoimaa tarjoamalla lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa ja opastamalla aina uutta sukupolvea arvokkaan ja hyödyllisen harrastuksen pariin.